Logo
Logo
Nyhet30 januari 2019 - 16:01

C: ”Arbetsmarknadsutredningen har fel om privata utförare”

Arbetsmarknadsutredningen skulle analysera statens åtagande för en välfungerande arbetsmarknad. I dag presenterades slutbetänkandet. Men tiden före presentationen har präglats av radikala förändringar i både politiken och samhället i stort. Stora delar av utredningen riskerar nu att hamna i papperskorgen.

Martin Ådahl, (C), är kritisk till att Arbetsmarknadsutredningens utredare Cecilia Fahlberg ifrågasätter privata initiativ inom arbetsförmedling.Foto: TT

Efter tre års utredande presenterade i dag regeringens utredare Cecilia Fahlberg Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande. På åtta områden föreslår hon en rad åtgärder som hon menar ska öka träffsäkerheten av statens resurser.

Ett förslag är att Arbetsförmedlingen delas upp. Den ena delen ska syssla med myndighetsutövning och administration. Den andra ska syssla med stöd till arbetslösa. Här vill utredaren att myndigheten ska få i uppdrag att tillhandahålla samhällstjänster på det samhällsekonomiskt mest effektiva sättet.

Helt andra förutsättningar

Utredningen föreslår även att Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag minskar med 1,5 miljarder kronor per år från och med 2020. Bland annat genom införandet av digitala tjänster.

Men det har hänt mycket i både debatten och i beslut kring Arbetsförmedlingens roll sedan utredningen startade. Arbetet med utredningen har därför skett mot bakgrund av helt andra förutsättningar än de som framkommer i den regeringsöverenskommelse som träffades mellan S, MP, C och L inför regeringsbildningen.

Fyrpartiöverenskommelsen innebär bland annat att fristående aktörer ska ta över Arbetsförmedlingen och matcha arbetslösa till jobb. Men det ställer Cecilia Fahlberg sig tveksam till. Vid presentationen av utredningen menade hon att det inte finns tillräckligt med fakta för att avgöra om privata aktörer är mer effektiva än offentliga att utföra arbetsförmedling. Dessutom menar hon att det inte heller finns stöd för detta i internationell forskning.

Finns en del att invända

Martin Ådahl, riksdagsledamot för Centerpartiet, är positiv till vissa delar av utredningen, men har invändningar mot andra.

– Utredningen är intressant och här finns en hel del som går att använda. Men de lösningar som utredningen presenterar är inte de som vi kommer att gå på, och som vi kom fram till i januariavtalet, säger Martin Ådahl.

I utredningen framgår att det ska finnas både privata och offentliga aktörer inom förmedlingsuppdraget och den aktör som är bäst ska utföra verksamhet. De som inte fungerar ska successivt fasas ut. Här ger Martin Ådahl tummen upp. Men han menar att utredningen begår ett misstag när privata och offentliga utförare mot varandra.

– Det är bra om belöningssystemen är utförda på så vis så att det utgår från resultat. Det som Arbetsförmedlingen historiskt har misslyckats med är att man betalar utförare för att ta sig an de arbetslösa utan resultatredovisning. Men då blir resultatet just bara detta – att man har tagit hand om dem. Det är bättre om utföraren får betalt när och om personerna verkligen har hamnat i sysselsättning. Och ju svårare fallen är desto mer bör utföraren få betalt, menar Martin Ådahl.

Ny nationell myndighet

Utredningen föreslår även en ny nationell myndighet som får ett samlat ansvar för kompetensförsörjningspolitiken. Som utgångspunkt för myndighetens arbete ska en nationell strategi för kompetensförsörjningspolitik tas fram i samverkan mellan den politiska ledningen för berörda departement, arbetslivets representanter och andra relevanta aktörer.

Förslaget om den nya myndigheten får enligt TT en försiktig tummen upp av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Det är värt att diskutera, säger hon till TT.

Men Martin Ådahl har mycket svårt att tro att det kommer att bildas en ny myndighet.

– Myndighetsrollen ska Arbetsförmedlingen naturligtvis fortfarande ha. Men själva förmedlingen ska, enligt januariavtalet, gå över till fristående aktörer.

Gediget arbete i analysen

Under presskonferensen där utredningen presenterades beskrev Cecilia Fahlberg hur åtgärderna skulle stärka effektiviteten av samhällets resurser för att tillmötesgå de problem som samhället står inför på arbetsmarknadsområdet. En hög förändringstakt på arbetsmarknaden med en teknikutveckling och kompetensbrist på många områden samt många i utanförskap riskerar att leda till en polarisering, menar hon.

– Den höga detaljeringsgrad som har präglat styrningen under många år har varit kortsiktig och ryckig. De har rått en brist på långsiktigt fokus och svårigheter att följa upp långsiktiga åtgärder, sa Cecilia Fahlberg.

Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknad vid Svenskt Näringsliv, ser utredningen som ett av flera verktyg för att ta sig vidare från ett system som inte fungerar.

Carina Lindfelt

– Det kommer att bli en gigantisk förändring av Arbetsförmedlingen vad som än händer. I princip handlade presentation av utredningen till största delen om hur oerhört ledsamt arbetsmarknasuppdraget fungerar i dag. Arbetsmarknadsutredningen har gjort ett gediget arbete i att analysera det som i dag faktiskt inte fungerar, säger Carina Lindfelt

Under presskonferensen fick Cecilia Fahlberg frågan om hon inte var rädd att utredningen skulle hamna i papperskorgen mot bakgrund av vad regeringen redan har kommit överens om. Men hon menar att utredningen tillför mycket ny kunskap och nya perspektiv som ändå kommer vara till stor användning i det fortsatta arbetet mot en bättre arbetsmarknad.

#Arbetsförmedlingen#Politik#Arbetslöshet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist