Entreprenörsansvar
Foto: Lars Pehrson/TT, Rosie Alm

Byggindustrierna: Regeringens agerande ett kraftigt övertramp

Publicerat av Daniel Mellwing

Regeringens lagförslag om entreprenörsansvar i byggbranschen möter skarp kritik. ”Seriösa byggföretag kommer att missgynnas”, säger Carina Utterström Mace på Sveriges Byggindustrier. Men Byggnads välkomnar förslaget.

– Regeringens agerande är ett kraftigt övertramp i fråga om att värna den svenska modellen. Seriösa byggföretag kommer att missgynnas, utan att problemet med oseriösa företag adresseras, säger Carina Utterström Mace, entreprenadsjurist på Sveriges Byggindustrier.

Förenklat innebär regeringens förslag att seriösa byggföretag riskerar att få betala notan för de företag i branschen som fuskar med löner och annat, menar hon. I praktiken handlar det om att inom byggbranschen köper och säljer företag ofta uppdrag av varandra, i så kallade entreprenörskedjor. I många fall funkar det bra, men inte alltid. Fack och arbetsgivare har under lång tid varit oense om hur branschen ska ta striden mot de oseriösa aktörerna, och någon lösning är inte i sikte för tillfället.

Nu kliver regeringen in och risken, enligt Sveriges Byggindustrier, är alltså att byggföretag som sköter sig kan tvingas ta ansvar för löner i hela kedjan. Det innebär att de kan komma att behöva betala löner för dem som arbetar hos underentreprenörer som inte följer regelverket och inte betalar löner som de ska.

– När det här dök upp så finns det delar i det som regeringen lägger fram som är bra, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm, till Sveriges Radio.

Att regeringen kliver in på det här sättet är inte oproblematiskt. Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter sköter lönebildningen utan inblandning från politiken. Men nu gör Byggnads avsteg från dessa tankegångar.

– Jag tycker naturligtvis tveklöst att det ska regleras i kollektivavtal. Men någonting måste göras för att få ordning, säger Johan Lindholm.

– Det är fel av regeringen och det är anmärkningsvärt att Byggnads går med på det här, särskilt om man vill värna den svenska modellen. Att innehållet i förslaget är dåligt gör inte saken bättre, säger Carina Utterström Mace.

Hur stort är problemet med oseriösa aktörer?

– Vi handlägger årligen 1 800 centrala och lokala tvister och ingen av dessa har rört missbruk eller bedrägerier gällande löneutbetalning. Regeringen söker lagstiftning på ett problem som inte finns, säger Carina Utterström Mace.

Istället förordar Sveriges Byggindustrier en slags försäkringslösning för att komma till bukt med problemen.

– En sådan lösning skulle innehålla statlig tillsyn, säkerställa kollektivavtalens ställning och fortfarande värna om den svenska modellen. Vårt förslag påminner mycket om den statliga lönegarantin.

Regeringens nuvarande förslag får långtgående konsekvenser, enligt Carina Utterström Mace. Höga svenska byggkostnader blir ännu högre om seriösa företag tvingas betala notan för fuskare, påpekar hon. Även Boverket pekar på problemet.

– Varje seriös aktör måste ju ta höjd för de här oförutsägbara riskerna när de anlitar underentreprenörer. Det i sin tur kommer att leda till högre byggkostnader, och det är inte beställaren som betalar utan det landar på konsumenten. I synnerhet drabbas de som ska köpa in sig på bostadsmarknaden i dag, säger hon.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-11-07 - 23:18  #Lönebildning