Logo
Logo
Nyhet4 juni 2020 - 08:06

Byggbranschen hotas av konflikt mitt i coronakrisen

Mitt i coronakrisen hotar en konflikt i byggbranschen. Två LO-förbund vägrar att följa LO:s rekommendationer om att förlänga sina kollektivavtal. "Oansvarigt", säger Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind.

Byggskýltar
Foto: Helena Landstedt/TT

Vilken dag som helst kan en konflikt bryta ut i byggindustrin. Orsaken är att Byggnads och Målareförbundet, till skillnad från alla andra fackförbund inom LO, inte går med på den överenskommelse om så kallad prolongering, alltså förlängning av kollektivavtal, som LO och Svenskt Näringsliv har ingått under våren på grund av coronakrisen.

– Byggnads agerande är oansvarigt. Det spär på osäkerheten i en redan mycket osäker tid, säger Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind.

Avtalet har löpt ut

Under stora delar av våren har Byggföretagen, tillsammans med såväl Svenskt Näringsliv som LO, förhandlat och fört samtal med Byggnads för att försöka prolongera avtalet till den 15 november. Men då det inte har varit möjligt att nå någon överenskommelse har nu det befintliga kollektivavtalet löpt ut och parterna befinner sig i ett så kallat avtalslöst tillstånd. Det innebär att uppsägningstiden är sju dagar och att en konflikt skulle kunna bryta ut i byggsektorn i stort sett när som helst, mitt under brinnande coronakris.

– Svensk ekonomi är på nedgång och läget är blir allt allvarligare för byggbranschen. Nu krävs att Byggnads tar sitt ansvar för att säkra framtiden för svensk byggbransch, säger Mats Åkerlind.

Byggnads själva menar att det är tiden för prolongeringen som är problemet.

– Skulle våra avtal gå ut i november innebär det att eventuella konflikter, Gud förbjude, skulle ske mitt under julledigheten i december, säger ordförande Johan Lindholm till Ekot.

Uppskjuten avtalsrörelse

Den svenska avtalsrörelsen skulle egentligen i huvudsak ha genomförts under våren, men när coronakrisen bröt ut ändrades förutsättningarna. Den 20 mars i år meddelade LO och Svenskt Näringsliv att förhandlingarna om industriavtalet skjuts upp. Det är alltså förhandlingarna som inleder alla avtalsrörelser och som sätter det så kallade märket, lönenormeringen på svensk arbetsmarknad.

– Det är också en rekommendation att alla andra organisationer ska följa efter den här prolongeringen, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson då.

Förhandlingarna om industriavtalet ska återupptas den 1 oktober och vara klara en månad senare. Tanken är också att samtliga avtal ska vara tecknade vid årsskiftet.

Splittring mellan förbund

Flera förbund inom LO tvekade från början att följa prolongeringen, men genom förhandlingar nådde LO och Svenskt Näringsliv i slutet av april en överenskommelse om att avtalen med de fem fackförbunden inom 6F, alltså Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko, ska gälla till den 15 november.

– Vi följer LO:s och Svenskt Näringslivs överenskommelse, det är det mest ansvarsfulla att göra i nuläget och visar prov på parternas samarbetsförmåga när landet står inför stora utmaningar, säger Mikael Pettersson, förhandlingschef på Elektrikerförbundet, i en kommentar på förbundets webbplats och visar därmed på en splittring inom 6F.

Och medan Elektrikerna, Fastighets och Seko väljer att följa överenskommelserna går Byggnads och även Målarna en annan väg. Vad som händer nu är oklart, men klart är att det inom byggbranschen nu finns en överhängande risk för att en konflikt kan bryta ut när som helst.

Fakta om Byggnads och konflikter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, är det förbund inom LO som flest gånger har varslat om stridsåtgärder enligt Svenskt Näringslivs varselstatistik som omfattar åren 2011-2019. Förbundet lade 36 konfliktvarsel under de åren.

Byggnads har strejkat vid två tillfällen på 2010-talet, 2012 och 2016. 2013 sköt medlarna på de varslade stridsåtgärderna, en mycket ovanlig åtgärd som sedan ledde till avtal mellan parterna. Den mest omfattande konflikten var 2012 då Byggnads var i konflikt med VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund. Drygt 32 000 arbetsdagar gick förlorade i den månadslånga strejken som fick stora följdverkningar för hela byggnadsindustrin.

#Avtalsrörelse#Avtalsrörelse#Svenska modellen#LO#Coronakrisen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist