Logo
Logo
Nyhet9 december 2016 - 21:12

Bristande flexibilitet driver bort industriinvesteringar

När företag ska besluta var i världen etableringar ska ske brottas Sverige med ett antal nackdelar, exempelvis avstånd till marknader, transportkostnader och bristande flexibilitet. Det framkom under en pressträff då fack och arbetsgivare inom industrin presenterade en gemensam rapport.

Industri klar
Foto: Fredrik Persson

Hur går det för svensk industri? Ofta förmedlas olika bilder beroende på vem man frågar. Fack och arbetsgivare inom industrin har därför i ett gemensamt projekt analyserat svenska företags konkurrenskraft och produktivitet. I dag presenterades rapporten ”Konkurrenskraft på företagsnivå”, som bygger på statistik, företagsbesök och intervjuer med flera stora svenska industriföretag med verksamhet i flera länder.

– Det är angeläget att vi får en gemensam bild mellan parterna, så vi har samma bakgrund för att förstå villkoren för svensk industri, sade Ola Asplund, senior advisor IF Metall, under pressträffen.

Hur konkurrenskraftiga är svenska anläggningar? Och vilka faktorer spelar in när företagen tar beslut om var i världen etableringar ska ske? Rapporten ger en bild av hur företagen resonerar vid investerings- och lokaliseringsbeslut.

Enligt rapporten så har de undersökta svenska företagens anläggningar i övriga Västeuropa omkring 10 procents högre produktivitetsnivåer än i Sverige. Tittar man på fordonsindustrin så är produktivitetsnivån nästan 20 procent högre.

– En viktig förklaring till det är att antalet enheter som produceras i anläggningar i Västeuropa är betydligt större. Det finns alltså väsentliga skalfördelar som lockar ytterligare investeringar, sade Robert Tenselius, ekonom Teknikföretagen.

Men även andra faktorer spelar in när företagen tar beslut om var i världen etableringar ska ske. Sverige har ett antal fördelar och ett antal nackdelar, konstaterar rapporten. Bland annat ses den svenska organisationsstrukturen som en fördel, man har en effektiv organiseraring av arbete. Även kompetens lyftes fram som en styrka.

Däremot brottas Sverige med ett antal nackdelar, till exempel avstånd till marknader och kunder och höga transportkostnader. Företagen lyfte även fram flexibiliteten, möjligheten att hantera svängningar i efterfrågan och lönekostnader, som en konkurrensnackdel.

– En bild som återkommer är att transportkostnaderna påverkar övervägandena. Många företag ser framför sig stigande transportkostnader vilket leder till långa ledtider, vilket äter upp lönsamheten. Konsekvensen är att svenska företag inte primärt konkurrerar med Sydamerika eller Asien, utan med Europa. Svenska jobb påverkas alltså i huvudsak av vad som händer i Europa, sade Jon Tillegård, utredare Unionen.

När företag ska ta beslut om en investering sker processen i olika steg, betonade Maja-Malin Ekelöf, utredare IF Metall. Först handlar det om helt nödvändiga faktorer som måste vara uppfyllda, till exempel att det inte är krig, politisk instabilitet och så vidare. Här har Sverige en fördel, menade hon.

– Sedan följer strategiska och taktiska överväganden för företagen. Företagen lyfter bland annat fram arbetskraftskostnader och var det finns rätt kompetens. Även historiska skäl spelar in. Har man plöjt ned investeringar på en plats blir det en kostnad att inte fortsätta investera där, sade hon.

Det finns alltså flera faktorer som talar emot investeringar i Sverige, påpekade Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna. Sverige måste kompensera för detta, menar han.

– Vi ligger långt från marknaden, har tillkortakommanden när det gäller stordriftsfördelar och höga transportkostnader. När investeringar väl har tagits ligger de där de ligger. Vi måste ha en plussida som kompenserar annars är risken att verksamheter flyttar och inte kommer tillbaka. Sedan är det skillnad på en bilfabrik och ett pappersbruk. Ett pappersbruk flyttar inte utan lägger ned om vi inte har konkurrenskraftiga förutsättningar för produktion i Sverige, sade han.

Rapporten presenterar inte några konkreta lösningar eller färdiga policyförslag för att locka fler investeringar.

– Men flexibiliteten för svenska företag måste förbättras. Flexibiliteten blir viktigare med ökad konkurrens, där behöver vi i Sverige förbättra oss, sade Robert Tenselius.

#Konjunktur#Konkurrens#Konkurrenskraft
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist