Logo
Logo
Nyhet13 mars 2018 - 16:03

Brist på ingenjörer när teknikindustrin går på högvarv

Det går bra för den svenska teknikindustrin. Orderingångarna ökar på många områden. Och högkonjunkturen gör att många företag har brist på nyckelpersonal. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer.

Foto: Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Idag presenterar Teknikföretagen sin första konjunkturbarometer för 2018. Den omfattar årets första kvartal.

Anders Rune.

– Högkonjunkturen håller i sig. Bilindustrin visar fortsatta framgångar, metallvaruföretagen lyfter på export och en ökad orderingång till maskinindustrin förstärker intrycket av en robust konjunktur, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom.

Konjunkturbarometern visar att det går särskilt bra på exportsidan. Företagen får fler och fler order på bilar, maskiner och metallvaror. Och en bra konjunktur ger behov att anställa. Precis som många andra branscher lider teknikindustrin av kompetensbrist.

– Att högkonjunkturen håller i sig innebär en fortsatt hög efterfrågan på nyckelpersonal, säger Anders Rune.

Han berättar att det är särskilt stor brist på tekniker och ingenjörer, där fyra av tio företag saknar kompetens.

– Det är tredje kvartalet i rad som vi ligger på den nivån. Det finns jobb inom branschen, det är tydligt, säger han.

Behovet av yrkesarbetare är fortfarande högt, men för andra kvartalet i rad har något färre företag angett att de har en brist. Efterfrågan har minskat mest där bristen tidigare har varit mycket hög samt i metallvaruindustrin och för leverantörer till maskinindustrin. I maskin- respektive fordonsindustrin är behovet lika stort som tidigare.

Fakta:

Teknikföretagen ger sedan 25 år ut sin konjunkturbarometer fyra gånger om året. Den aktuella undersökningen omfattar uppgifter från 527 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 644 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent säljs på export.

#Kompetensförsörjning#Konjunktur#Kompetensförsörjning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist