Per Bolund, Miljöpartiet, bostadsminister, språkrör
Foto: Sören Andersson

Per Bolund är nyblivet språkrör för Miljöpartiet och även ny bostadsminister. Han tillträder i en tid när bostadskrisen är alarmerande – och får människor att välja bort jobb för att de inte hittar någonstans att bo.

Bostadsministern: Inte min uppgift att ge råd till den som letar bostad

Publicerat av Henrik Sjögren

Spotify slog nyligen larm om att den akuta bostadsbrisen försvårar företagets expansion i Sverige. Bostadsminister Per Bolund tror att lösningen sitter i Januariavtalet. ”Jag önskar verkligen att politiken hade klarat av detta tidigare” säger han till Arbetsmarknadsnytt och radar upp flera nya förslag.

Per Bolund är nyblivet språkrör för Miljöpartiet och när regeringen Löfven II tillträdde tidigare i år blev han utsedd till bostadsminister. Han börjar i en tid då bostadsbristen är i det närmaste akut i många kommuner. I den senaste enkätundersökningen av Boverket framkommer att 240 av landets 290 kommuner, eller 83 procent, att det råder underskott på den lokala bostadsmarknaden.

I Stockholm är bostadsbristen extra alarmerande, vilket inte bara drabbar individer utan även hotar att sätta en rejäl hämsko på näringslivets utveckling – många företag har svårt att locka unga välutbildade talanger då de saknar bostäder.

Så vad har bostadsminister Bolund för råd till två unga välutbildade människor som har blivit erbjudna jobb i en större svensk stad, men som inte har råd att köpa bostad med nuvarande kostnadsläge och finansiella krav?
– Det är inte min uppgift som bostadsminister att ge råd till dem i en svår bostadssituation. Men de har en tuff sits och det beror på många år av underinvesteringar. Vi bygger dock nu mer än vi har gjort på årtionden. Förra året sattes det igång över 50 000 lägenheter. Men det är inte bara staten som är en aktör. Även kommunerna måste ta ansvar och ta fram byggplaner och skapa bättre dynamik, säger Per Bolund.

Men Boverket menar att det fortfarande byggs för lite. Enligt deras beräkningar borde nivån ligga på runt 80 000 bostäder. Och kommunerna, med sina alltmer ansträngda ekonomier, ser stora problem att hålla takten.

Satsning gav höga hyror

Stockholm kommunala bostadssatsning Stockholmshusen, initierat av den dåvarande rödgrönrosa majoriteten som hade makten i Stockholms stadshus 2014–2018, skulle skaka fram billiga lägenheter på kort tid. Men Dagens Nyheter har rapporterat att hyran visserligen blir lägre, men ändå på en nivå som normalinkomsttagare har svårt att klara. En lägenhet på 77 kvadratmeter hamnar på en hyra på 9 945 kronor i månaden.

– Jag kan verkligen beklaga att politiken inte har lyckats komma med svaren på bostadsbristen tidigare. Frågan har präglats av ideologiska låsningar i blockpolitiken som har omöjliggjort viktiga reformer. Men nu har vi en unik möjlighet med ett brett samarbete i mitten som kommer att kunna lösa de viktiga knutarna, säger Per Bolund och syftar på Januariavtalet.

Per Bolund
Foto: Sören Andersson

"Vad gäller nybyggnation ska vi ha fri hyressättning", säger Per Bolund.

På de punkter i Januariavtalet som ska underlätta bostadssituationen råder det enighet bland de fyra samarbetspartierna, bland annat rörande införandet av marknadshyror på hyreslägenheter, något bedömare anser skulle kunna stimulera nybyggande.

– Vi har kommit överens om justeringar av hyressystemen, både när det gäller nybyggnation och de generella hyressystemen. Vad gäller nybyggnation ska vi ha fri hyressättning. Vi har tidssatt detta i Januariavtalet och arbete pågår om hur det ska utformas. Det ska ske de kommande åren.

Alla samarbetspartierna är överens om detta. Varför kan det inte gå snabbare?
– Vi har ett system som bygger på ordning och reda. Vi måste bedöma konsekvenserna av de förslag vi genomför. Det påverkar många människor och det är viktigt med ett gediget underlag.

Men det är ju väldigt bråttom?
– Ja, och vi har sagt att det ska genomföras under mandatperioden. Det kommer att ta mycket kraft och tid. Men vi är väldigt angelägna om att få det i hamn.

Arbetsmarknadsnytt har tidigare rapporterat om hur företagen i växande grad upplever enorma rekryteringssvårigheter i storstäderna på grund av bostadsbristen. Spotify berättar att situationen är så allvarlig att de planerar att växa i andra länder istället.

– Det är enormt olyckligt. Jag önskar verkligen att politiken hade klarat av detta tidigare. Men jag är optimist och vi ska göra allt vi kan för att få en dynamisk och växande bostadsmarknad.

Lämnar på grund av bostadsbrist

Men det är inte bara de större bolagen som har problem. Arbetsmarknadsnytt beskrev i ett reportage hösten 2017 hur 30-åriga Sergio från Spanien blev anställd på ett mindre it-företag i Stockholm. Efter att han och hans flickvän tvingades byta bostad sex gånger på fyra år så valde han att säga upp sig och flytta tillbaka till Madrid, trots att båda älskar Stockholm. Och de är inte ensamma om att lämna Stockholm på grund av bostadsbristen.

– Det är en stor utmaning för dem och tyvärr en erfarenhet som väldigt många unga delar i Stockholm och Sverige. Men som sagt, Januariavtalet kommer att lösa upp många knutar. Vi har kommit överens om att ha kvar och utveckla investeringsstöden för att utveckla och bygga små billiga hyresrätter med hög energieffektivitet. Vi har redan byggt en bit över 20 000 bostäder med det stödet. Sedan har vi skrivningar om omfattande regelförenklingar och att göra en skatteöversyn med fokus på bostadsmarknaden, säger Per Bolund.

Miljökrav påstås bromsa byggande

Många hävdar att alla de miljökrav som är förknippade med byggande, där Miljöpartiet har varit drivande, bromsar upp byggandet Sverige. Bland annat vid exploatering av mark där naturvärden går i första hand. Nationalekonomen Stefan Fölster gick nyligen så långt som att påstå att vissa partier, underförstått bland andra Miljöpartiet, därmed bidrar till de ökande förmögenhetsklyftorna i Sverige.

– Den bilden håller jag absolut inte med om. Det var en konstig tolkning. Vad gäller naturreservat så är omfattar de fortfarande en väldigt liten yta och det finns ingen stor uppslutning kring att man vill bygga i dessa. Detta problem finns inte heller alls i de områden där det är högt exploateringstryck, säger Per Bolund.

Fem snabba till Per Bolund om bostadspolitiken

Vad ska hända med ränteavdraget?

– Som miljöpartist så tycker jag att vi behöver trappa ner ränteavdraget. Vi har en alldeles för hög skuldsättning i hushållen och det innebär en stor risk för den svenska ekonomin. Men det ska inte göras enskilt, utan måste göras som en del i en större översyn. Vi ska inte höja beskattningen generellt, utan växla mot andra skatter, till exempel miljöskatter, i andra ändan. Vi ska ha en skatteöversyn som har fokus på bostadsmarknadens funktionssätt och minskar riskerna med hushållens skuldsättning. Exakt hur paketet ser ut måste vi återkomma till.

Vad anser du om de skärpta amorteringskraven?

– Finansinspektionen har kommit fram med det här förslaget och vi i regeringen anser att det behövs för att få ordning och reda och att det bidrar till en sund amorteringskultur. Det är också ett sätt att skapa stabilitet över tid och undvika stora svängningar, där vi bygger för mycket på kort tid och ökar skuldsättningen för att sedan, när det blir gnissel i ekonomin, riskerar att krascha. Stabilitet i bostadsbyggandet gagnar både bolagen och bostadsmarknaden.

Hur blir det med fastighetsskatten?

– Vi kommer inte att återgå till en tidigare fastighetsskatt som fanns innan reformen. Det är dumt att i det här läget låsa positionerna till enskilda skattesatser. Det viktigaste är att vi kan skapa en helhet som fungerar bra. Som parti har vi inga förslag till förändringar, men det kan vi återkomma till.

Reavinstbeskattning och uppskovsränta – den så kallade ”flyttskatten”?

– Enligt Januariavtalet ska vi ta bort räntebeläggningen på uppskovsbeloppet vid reavinstbeskattningen. Det är ett sätt att uppmuntra rörlighet. Människor som sitter i för stora hus än vad de är bekväma med kan ta chansen att flytta till ett mer lämpat boende. På så sätt frigörs större bostäder till barnfamiljer till exempel. 

Regelkrångel vid nybyggnation?

– Boverket har en lång rad byggregler och olika exploateringskrav. Där har vi sagt tydligt att vi tycker det ska göras en översyn och minska regelkrånglet. Det måste gå snabbare och det måste bli billigare att bygga i Sverige.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2019-06-03 - 12:39  #Kompetensförsörjning #Politik