Logo
Logo
Nyhet12 februari 2021 - 10:02

Boliden hotar med andra länder – Baylan pressas om jobben

Boliden har tröttnat på massan av krav, krångel och oförutsägbara processer som stoppar nyckelinvesteringar i Sverige. ”Då måste vi titta i andra länder”, säger kommunikationsdirektören. Nu ryter flera partier ifrån mot näringsminister Ibrahim Baylan och kräver att han agerar innan jobben försvinner för gott.

Boliden och andra företag har tröttnat på krånglet. Nu pressas näringsminister Ibrahim Baylan hårt om jobben av flera partier. Foto: press,TT

Nyligen rapporterade Arbetsmarknadsnytt/fPlus om att Boliden hindras från att starta en koppargruva i Laver i Norrbotten. Enligt företaget var detta bara ett exempel på när krångel och oförutsägbara tillståndsprocesser ställer till det. Gruvan skulle skapa tusentals jobb och kopparen skulle ha stor betydelse för klimatomställningen, förklarade Klas Nilsson, kommunikationsdirektör på Boliden. Men nu överväger företaget andra alternativ. ”Stannar det av i Sverige kan vi inte sitta med armarna i kors och hoppas på att det löser sig. Då måste vi titta i andra länder”, sa han till Arbetsmarknadsnytt/fPlus.

Näringsminister Ibrahim Baylan har inte återkommit med svar på frågor kring att Boliden och andra företag verkar ha tröttnat på situationen och att betydelsefulla jobb kan gå om intet. Däremot har flera andra partier reagerat.

– Uppgifterna som nu framkommer att ett stort och viktigt bolag för Sverige nu överväger att lämna landet är rent ut sagt skadligt för vårt näringsliv, konkurrenskraft och gröna omställning, säger Lars Hjälmered, Moderaternas näringspolitiska talesperson.

Han berättar att KU så sent som i november riktade allvarlig kritik mot näringsminister Baylan för hans hantering av gruvbolagen i norr där inga synliga åtgärder vidtagits på tre år för att driva frågan framåt. Företagen känner sig bortglömda och nu ser vi också konsekvenserna av detta agerande, menar Lars Hjälmered.

– Lokalt är det en mindre katastrof att ett så stort bolag som Boliden nu ser över möjligheten att bedriva verksamhet i andra länder istället för Sverige. Tiotals miljarder i investeringar och skatteintäkter går förlorade för Älvsbyn och tusentals jobb. Med så hög arbetslöshet som vi har nu är det omöjligt att förstå hur regeringen egentligen tänker, säger han.

Inte enda företaget

Centerpartiets näringspolitiska talesperson Helena Lindahl understryker allvaret.

– Det är beklagligt att ett så pass etablerat bolag som Boliden, som har haft en så central roll i Sveriges basindustriella historia i snart 100 år, har börjat tänka i de banorna, säger hon.

Samtidigt återspeglar det den ovilja som regeringspartierna har till att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för de bolag som är nyckelspelare i den gröna omställningen, och som potentiellt kan skapa tusentals nya jobb i glesbygdskommuner, menar hon.

– Regeringen med näringsminister Ibrahim Baylan i spetsen har snart haft åtta år på sig att se över de utdragna myndighetsprocesserna och det invecklade regelkrånglet, men ingenting har hänt, säger Helena Lindahl. 

Boliden är inte det enda företaget som överväger andra länder på grund av tillståndsprocesserna.

– Sverige har hamnat i ett läge där myndighetsväsendet har fått oproportionerligt stort inflytande över företagens möjligheter att etablera sig och expandera, i synnerhet när det gäller sektorer som har en direkt avgörande roll för att Sverige ska kunna genomföra sin resa mot fossilfrihet, säger hon.

Hon målar upp en bild där företag kan behöva vänta uppemot tio år för att få ett besked och där myndigheter kan överklaga varandras beslut, vilket ytterligare spär på osäkerheten. Enligt Helena Lindahl är tillståndsprocesserna så olikartade runtom i landet att företagen ofta tvingas ta beslut om sin lokalisering utifrån vilken länsstyrelse som bäst kan balansera mellan frågor om bevarande av naturområden och hållbar industriutveckling.

– Dessutom finns det alldeles för många olika lagstiftningar och prövningsinstanser inblandade, det lägger en orimligt tung administrativ bevisbörda på företagen och öppnar upp för godtycklighet och utdragna processer, säger hon.

Det är synd, för de svenska gruvbolagen har kommit betydligt längre i hållbarhetsarbetet än i andra länder, menar Helena Lindahl. Om företaget väljer att flytta utomlands finns risken att utvinning och bearbetning sker på ett mindre hållbart sätt.

– Idag importerar vi koppar och många andra mineraler från länder där miljötänket är långt mindre utvecklat och där utvinning sker under mycket dåliga arbetsvillkor, samtidigt som vi har alla möjligheter att utvinna våra egna fyndigheter på ett miljömässigt hållbart sätt, säger hon.

Helena Lindahl tar upp Kaunis Irons etablering i Pajala som ett gott exempel på vad investeringar kan göra för ett samhälle.

– Tidigare talades det om att orten skulle tömmas på folk. Idag är arbetslösheten i kommunen den lägsta i Norrbotten. Man får heller inte glömma att svenska mineraler och metaller kan bli en enormt betydelsefull exportvara för Sverige i den nära framtiden. I dagsläget är i princip hela EU beroende av importer från tredje land. Jobbskapandet går långt bortom enskilda kommuner och regioner, säger hon.

Vill ha ett Implementeringsråd

Även Liberalerna och Kristdemokraterna är kritiska till regeringens passitivitet, trots att investeringar riskerar att lämna landet. Båda partierna vill att såväl skatteregler som byråkratin ses över. Enligt Joar Forsell, Liberalernas näringspolitiska talesperson, behövs ett nytt Implementeringsråd som granskar hur lagar och regler tillämpas och hur de påverkar konkurrenskraften. Och sänkt bolagsskatt.

– Vi vill se stora generella förändringar av tillståndsgivningen och införa enklare regler för att snabba på processerna. Myndigheternas uppgift måste vara att företagarna inte ska behöva vänta på besked på grund av alltför långsam handläggning. Det är företagande och ekonomisk utveckling som är grunden för vårt välstånd. Därför måste människor och företag över hela landet ges möjligheter att växa och utvecklas, säger Joar Forssell.

Camilla Brodin, KD, är djupt bekymrad över det svenska regelkrånglet.

– Det är ett genuint hot mot Sveriges möjligheter att fortsätta utvecklas som industrination. Vi tror att det finns goda sociala och miljömässiga skäl att gruvor etableras i Sverige istället för att vi importerar ifrån länder som har undermåliga villkor, säger hon.

Det allra första steget till förändring är att regeringen inser att deras passivitet, och myndigheternas saktfärdighet, kraftigt obstruerar den fossilfria omställning som de vill att Sverige tar en ledartröja inom, anser Helena Lindahl. Där är vi inte idag. Långtifrån, markerar hon.

– Det är lätt att prata med stora ord, det är svårare att omsätta i praktiken när tillståndsprocesserna ser ut som de gör. Vi får också hålla i åtanke att detta inte bara berör gruvnäringen, utan en rad områden som kraftigt missgynnas av regelkrångel och utdragna processer, säger hon.

Inom ramen för Januarisamarbetet har dock en utredning tillsatts för att modernisera tillståndsprocesserna. Men ännu har utredningen inte presenterat några konkreta förslag.

– Vi kommer vara drivande för att regeringen halverar tiden för tillståndsprocesserna – för att främja att tekniker som möjliggör omställningen till klimatneutralitet ska kunna komma på plats snabbare. Därutöver måste ansökningar om bearbetningskoncessioner och anläggningar som redan ligger på regeringens bord få ett beslut, säger Helena Lindahl. 

Arbetsmarknadsnytt/fPlus har sökt näringsminister Ibrahim Baylan, men ännu inte fått någon återkoppling.

#Ibrahim Baylan#Företagsamhet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist