Andreas Åström, Almega, Martina Elfgren Lilja, Kompetensföretagen och Andreas Bergström, Fores.

Andreas Åström, Almega, Martina Elfgren Lilja, Kompetensföretagen och Andreas Bergström, Fores.

Blandade reaktioner på förslaget att stycka Arbetsförmedlingen

Publicerat av Stina Bengtsson

Skapa ny myndighet för kompetensförsörjning och lämna över kontrollen av arbetslösas aktiviteter på a-kassorna. Det är ett par åtgärder som regeringens utredare föreslår för att förändra Arbetsförmedlingen, enligt SVT. Men alla är inte imponerade.

Arbetsmarknadsutredningen, som regeringen tillsatte år 2016, har i korthet till uppgift att se över hur arbetsmarknadspolitiken ska bli mer effektiv och Arbetsförmedlingen fungera bättre. Nu har några förslag från utredningen läckt till SVT. Tre förslag handlar om att ta bort ansvar från Arbetsförmedlingen och ge ansvaret till andra instanser:

  • A-kassorna föreslås få kontrollera de arbetslösas aktiviteter.
  • Kommunerna föreslås ta över ansvaret för sociala insatser, till exempel arbetsträning.
  • En helt ny myndighet föreslås – Myndigheten för kompetensförsörjning – som utredaren menar bör ta över ansvaret för att samordna samhällets kompetensförsörjning.

Men utredaren Cecilia Fahlberg väljer att inte själv ta ställning vad gäller vem som ska hjälpa dem som redan är arbetslösa. Den frågan ska politikerna ta ansvar för, enligt hennes förslag. Men hon lämnar två alternativ, enligt de uppgifter som SVT har tagit del av:

  • Arbetsförmedlingen fortsätter som förr, det vill säga med egna insatser där privata aktörer är komplement.
  • Arbetsförmedlingen blir en ren beställare av tjänster från till exempel privata företag.

Rimligt att göra förändringar

Andreas Bergström på tankesmedjan Fores menar att det utifrån Arbetsförmedlingens svaga prestationer är rimligt att göra förändringar.

– Det innebär inte att vilken förändring som helst gör att det blir bättre. Det är högkonjunktur och Arbetsförmedlingen jobbar huvudsakligen med personer som inte kan svenska, har låg utbildning, har någon form av funktionsnedsättning och liknande. Man kan inte vänta sig underverk med de grupperna bara för att man genomför en myndighetsreform, säger han.

Almega, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn, önskar att Arbetsförmedlingen blir en ren beställare av tjänster.

– De privata företagen har både tätare kontakter med de arbetssökande och betydligt bättre relation med arbetsgivarna. Därför är det önskvärt att privata leverantörer får ta över Arbetsförmedlingens uppdrag att matcha arbetslösa till arbete, säger Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega.

Sociala insatser bör vara statens ansvar

Men han är inte lika positiv till att kommunerna skulle ta över ansvaret för de sociala insatserna. Det, menar Andreas Åström, ska fortsätta vara ett statligt ansvar.

– Om arbetsmarknadspolitiken ytterligare kommunaliseras försvinner den nationella likvärdigheten. Bostadsadressen ska inte avgöra vilken hjälp en arbetssökande får, säger han.

Andreas Bergström är också tveksam till att kommunerna skulle göra ett bättre jobb staten och ställer sig frågande till om det är lämpligt att det sker en sådan förändring.

– Ska det ske behövs någon struktur för att hjälpa kommunerna med utförande och kvalitetsuppföljning, säger han.

Såväl Almega, som Svenskt Näringsliv och andra aktörer har sedan länge arbetat för att Arbetsförmedlingen ska renodlas till att ägna sig åt ren myndighetsutövning. Det vidhåller Andreas Åström fortsatt är den bästa lösningen.

– En ny arbetsmarknadsmyndighet ska fokusera på myndighetsutövning, själva arbetsförmedlandet utförs bäst av fristående matchningsföretag, säger han.

”Kommer ta ljusår att etablera kontakter”

Han får medhåll från Martin Elfgren Lilja, tillförordnad förbundsdirektör för Kompetensföretagen.

– Våra medlemmar har redan idag väl upparbetade kontakter med arbetsgivare över hela landet. Dessutom vet vi att arbetsgivare generellt har mycket lågt förtroende för Arbetsförmedlingen, så det kommer att ta ljusår för dem att etablera kontakter och få det anseende som våra medlemmar redan har, säger hon.

Men Andreas Bergström på Fores är inte lika säker på att en större privatisering är enbart positiv. Det inte finns något skäl att rusa in i att lägga ut all verksamhet privat.

– Det bästa vore att stegvis utvidga dagens system för stöd och matchning, utvärdera och lära sig av erfarenheterna. Fungerar det bra kan det vara rimligt att om några år landa i en ren upphandlande myndighet, för att undvika att myndigheten som upphandlar samtidigt är konkurrent till de privata. Fungerar det mindre bra kommer vi vara glada att vi tog det försiktigt. Det finns ju dåliga erfarenheter med lotsar och coacher, och även med upphandling i andra välfärdssektorer, säger han.

Kritik mot a-kassorna

Nyligen kritiserade Riksrevisionen a-kassorna för att de skiljer sig stort i hur de följer upp regelbrott. Martina Elfgren Lilja vänder sig, bland annat av den anledningen, emot att a-kassorna skulle ta över ansvaret för kontrollen över arbetslösas aktiviteter. Hon menar att det är en synnerligen dålig idé.

– Den uppgiften borde lämpligen ligga hos Försäkringskassan eller liknande, säger hon. 

Även Andreas Bergström är tveksam till att a-kassorna skulle ta över kontrollverksamheten.

– A-kassorna är inga myndigheter och tidigare utvärderingar visar att de skiljer sig mycket åt redan i de frågor de jobbar med idag. Det är inte rättssäkert att lägga kontrollen av de arbetslösa på dem.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-10-25 - 13:35