Logo
Logo
Nyhet18 augusti 2016 - 14:08

BI: Goda förhoppningar om fredlig avtalsrörelse

Efter en turbulent avtalsrörelse är det snart dags för nya förhandlingar. För byggbranschens del finns en rad utmaningar, men också positiva tendenser. ”Vi ser att det finns en möjlighet till konstruktiv dialog och den möjligheten måste vi ta”, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Bygge klar
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Byggbranschen stod i fokus under stora delar av den senaste avtalsrörelsen. Hård retorik i media följdes av varsel, strejk och lockout, innan ett avtal till slut fanns på plats. Avtalet sträcker sig till 30 april 2017 och motsvarar 2,2 procent över en tolvmånadersperiod. Byggnads beskrev efteråt avtalet som ett ”framtidsinriktat och modernt byggavtal”.

När Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, minns tillbaka på den gångna avtalsrörelsen tänker han på en stökig tid då märket ifrågasattes från flera håll.

– Vi fick som vanligt ta emot varsel och sympativarsel. Byggnads väntade inte ens till att avtalsperioden hade gått ut. Det är oacceptabelt att det får gå till så på svensk arbetsmarknad, säger Mats Åkerlind.

Han menar att det saknas en förståelse för hur en sund lönebildning bör gå till.

– Byggnads rustade för konflikt och då spelade det ingen stor roll vad vi gjorde eller att Medlingsinstitutet kom med flera förslag. Redan under hösten fick vi signaler från våra medlemsföretag om att facket planerade för konflikt.

– Byggsektorn, och Sverige för den delen, har inte råd att vissa fack tar till konfliktvapnet på det sättet. Sverige är beroende av exportindustrin och som bransch är vi beroende av att exporten går bra, att kostnaderna står i paritet till vad industrin kan bära.

En fortsatt diskussion om konfliktreglerna är nödvändig, enligt Åkerlind.

– Dagens allt för generösa konfliktregler kräver att facket respekterar dem och att konflikt är den sista åtgärden efter att man har försökt allt annat under en längre tid. Då det inte lär ske är det nödvändigt att reformera framförallt reglerna för sympatiåtgärder och att införa proportionalitetsregler likt flertalet andra länder

Om du ska vara självkritisk, finns det något som Sveriges Byggindustrier kunde ha gjort annorlunda?

– Vi borde ännu tidigare och ännu mer ha försökt skapa en grund för ett bättre samtalsklimat. Vi försökte, men lyckades inte får man väl notera i backspegeln. Samtidigt är det svårt att se vad vi kunde ha gjort annorlunda. Vi upplevde att Byggnads i ett tidigt skede hade bestämt sig för att ta till konfliktvapnet, inte minst när flera samtal under hösten avbröts.

En fråga som lär prägla hösten är om LO-samordningen återupptas. En annan är om ettåriga avtal är något som vi kommer att behöva vänja oss vid.

– På ett personligt plan är korta avtal otroligt jobbigt. Det handlar om tunga processer och en återkommande risk för konflikter. Samtidigt är varje avtalsrörelse en möjlighet till förändring. Det är tveeggat, även om det givetvis är bättre för både samhället och branschen med längre avtal. Gärna kombinerat med en rad arbetsgrupper som, av gemensamt intresse, på allvar kan ta tag i viktiga frågor.

Trots en stökig avtalsrörelse i bagaget ser Mats Åkerlind positiva tendenser inför den kommande. Att märket hölls var avgörande och förutsättningarna för ett bättre samtalsklimat bedömer han som goda.

– De signaler jag får från Byggnads är att de är nöjda med avtalet och det möjliggör en god dialog om en rad frågor. Det är positivt inför avtalsrörelsen 2017. Vi ser att det finns en möjlighet till konstruktiv dialog och den möjligheten måste vi ta.

Inte minst råder en enighet om vikten av att få in fler kvinnor i branschen och att öka mångfalden.

– Det ligger i allas intresse, säger Mats Åkerlind.

#Avtalsrörelse
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist