Skylt Arbetsförmedlingen
Foto: Jessica Gow/TT

Betydligt fler nyanlända män än kvinnor i arbete

Publicerat av Jakob Stenberg

En ny granskning av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning visar att knappt 40 procent har lämnat Arbetsförmedlingen fyra år senare. Men alltjämt får betydligt fler män än kvinnor arbete. "Man kan tro att familjebildning spelar stor roll, men det verkar det inte göra", säger Marie Gartell på Riksrevisionen.

Tudelning, sysselsättningsgap och etableringsuppdrag är ord som har dominerat den politiska diskussionen under den gångna mandatperioden. Enligt Stefan Eriksson, docent och lektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, präglas alltjämt de nyanländas arbetsmarknadssituation av ett sysselsättningsgap, hög arbetslöshet och mycket lång tid mellan uppehållstillstånd till arbetsmarknadsetablering.

Utmaningarna är flera.

– Låg formell utbildning, bristande kunskaper och brist på informella nätverk försvårar läget. Dessutom läggs för mycket tid på förberedelser och för lite på praktik eller arbete, sade Stefan Eriksson under ett SNS-seminarium, och underströk att det även finns tydliga bevis för att diskriminering sker oftare än vi vill erkänna.

Hans uppmaning är att åtgärderna sker tidigt och är såväl individanpassade som förankrade hos arbetsmarknadens parter.

– Vissa saker, som till exempel validering, är förankrat hos parterna. Men många andra saker är det inte.

En av alla insatser för att öppna arbetsmarknaden för nyanlända är Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning, FUB. Insatsen är den vanligaste inom myndighetens etableringsuppdrag och förra året deltog närmare 42 000 personer. Kostnaden landade kring 1,6 miljarder kronor. I en rapport har Riksrevisionen utvärderat satsningens utfall hittills. En slutsats är att knappt 40 procent har lämnat Arbetsförmedlingen fyra år senare.

– Är 40 procent mycket eller lite? Det kan inte vi svara på, men andra studier visar att Arbetsförmedlingen varit bättre än kommunerna i det avseendet, sade Marie Gartell från Riksrevisionen när hon presenterade rapportens konklusioner.

Riksrevisionens dokument belyser även att skillnaderna är betydande mellan olika grupper, inte minst mellan könen. Betydligt fler män än kvinnor får arbete.

– Vi behöver titta vidare på varför det ser ut så. Man kan tro att familjebildning spelar stor roll, men det verkar det inte göra, sa Marie Gartell.

”En jätteutmaning att nå den gruppen”

Visst finns det utmaningar, men flera delar av utvecklingen är också positiv. Det ansåg Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, och underströk att Sverige i en internationell kontext har relativt låg arbetslöshet bland utrikes födda.

– När det gäller kvinnornas situation så finns det utmaningar, men de nya extratjänsterna riktar sig i stor utsträckning mot den gruppen och det har gett effekt, sade Annika Sundén.

Så långt forskning och rapporter. Hur ser det ut på golvet? Daniel Eriksson är vd för Antenn, ett företag som arbetar med omställningsstöd, outplacement och karriärutveckling. Han har märkt att många nyanlända är motiverade att arbeta, men att svenskarna ofta ställer fel krav.

– Kraven på svenskkunskaper är ofta inte relevanta för många arbeten. Vi talar om många viktiga saker, men glömmer arbetsgivarna. De behöver få hjälp för de är inte rustade för att rekrytera och förstå kulturskillnader, sade han under seminariet.

Även Daniel Eriksson har märkt en skillnad mellan antalet män och kvinnor som äntrar arbetskraften.

– Nyanlända kvinnor står ofta väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Det är en jätteutmaning att nå den här målgruppen.

Under valrörelsen diskuterades arbetsmarknaden för nyanlända intensivt. Men, enligt Stefan Eriksson vid Uppsala universitet, tenderar politiker att fastna för ett enda förslag som lösningen på hela problematiken.

– Det finns inget alexanderhugg utan det behövs flera olika åtgärder. Utbildning är förstås viktigt, inte minst för unga, men det behöver kombineras med sänkta barriärer på arbetsmarknaden genom exempelvis enkla jobb.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2018-09-21 - 10:24