Logo
Logo
Nyhet12 december 2018 - 12:12

Besparingskrav på Arbetsförmedlingen kan ge fler jobb

M- och KD-budgeten skrämmer Arbetsförmedlingen som varnar för att långtidsarbetslösheten kommer att öka. Problemen ligger hos Arbetsförmedlingen, påpekar arbetsmarknadsexperten Edward Hamilton. ”Det har blottats påtagliga problem i de insatser som myndigheten förfogar över, inte minst när det gäller de mycket kostsamma extratjänsterna”, säger han.

Edward Hamilton och Mikael Sjöberg
Foto: Stina Bengtsson, TT

I en intern rapport, som har läckt ut, varnar Arbetsförmedlingen för M- och KD-budgeten som väntas röstas igenom under onsdagen. Myndigheten målar upp en dyster bild för både arbetssökande och myndigheten själv, där uppemot 1 700 medarbetare kan få gå innan 2019 är slut på grund av nya besparingskrav. Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, säger till SVT att han utgår från att siffrorna justeras, eftersom konsekvenserna inte överensstämmer med intentionerna.

En rad förslag i budgeten skrämmer Arbetsförmedlingen, inte minst kan effekten bli ett stopp för nya extratjänster samt att andra subventionerade anställningar minskar rejält. Att färre arbetslösa, exempelvis nyanlända och funktionshindrade, kommer att få arbetsmarknadspolitiska insatser pekas ut som ett bakslag. Förutsättningarna för att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten kommer att försämras, hävdar myndigheten.

Blottats påtagliga problem

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, anser att det är befogat att städa upp bland Arbetsförmedlingens subventionerade insatser. De senaste åren har det blottats påtagliga problem i de insatser som myndigheten förfogar över, inte minst när det gäller de mycket kostsamma extratjänsterna, påpekar han.

– Extratjänsterna förväntas kosta 30 miljarder kronor till 2021. Och vi har sett att åtgärden har träffat fel målgrupp, att satsningen innehållit tveksamma aktiviteter och lett till både undanträngnings- och inlåsningseffekter. Så det är ju en bekymmersam åtgärd, säger han.

Att Riksdagen gör justeringar i hur Arbetsförmedlingen använder den här typen av subventionerade åtgärder är rimligt, menar Edward Hamilton som även ser problem hur Arbetsförmedlingen har styrts och finansierats.

– Den budget som förväntas klubbas verkar adressera mycket av den överfinansiering som uppenbarligen finns i systemet, säger han. Samtidigt är det viktigt att värna insatser som trots allt har potential, till exempel åtgärden Stöd & Matchning. Den är resultatstyrd och hanteras av privata aktörer.

Inte oväntat att AF flaggar för neddragningar

Att Arbetsförmedlingen flaggar för neddragningar är inte oväntat, givet den kraftiga kritiken under senare år. Det är viktigt att se helheten, och myndigheten brottas med en rad problem som går ut över arbetsmarknaden, påpekar han.

– Man måste ta hänsyn till budgeten i stort. Det finns skatteförslag som kan generera jobb och kompensera för sysselsättningsminskningar som kan ske på vissa områden. Och genom att adressera överfinansieringen av Arbetsförmedlingen kan man ta tag i strukturreformer, så att människor kommer i jobb på andra sätt, fortsätter han.

Kan spara 20 miljarder

En reformering av Arbetsförmedlingen är nödvändig, enligt Ulf Lindberg, näringspolitisk chef och Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen. Att Arbetsförmedlingen sväller och ständigt anställer fler personer verkar enbart leda till att de interna problemen blir större och verksamhetens innehåll sämre, påtalade de häromdagen i ett debattinlägg på SvD.

De vill att Arbetsförmedlingen lägger om kursen, och främst fokuserar på myndighetsutövning och kontroll. Matchning kan andra sköta. En sådan effektivisering skulle kunna spara 15-20 miljarder kronor de närmaste åren, menar de.

#Arbetsförmedlingen#Arbetslöshet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist