Logo
Logo
Nyhet8 december 2020 - 15:12

Beskedet: Utlovade krisstödet går inte att söka – förrän i mars

Det kan ta ytterligare tre månader innan företag som har drabbats av coronakrisen ens kan börja söka det förlängda permitteringsstöd som regeringen har utlovat. Många konkurser beror inte på krisen i sig, utan på att stöden dröjer, menar en företagare som fPlus/Arbetsmarknadsnytt har talat med.

Johan Hellström är vd på Hestraviken och Tord Rosenlund driver privatchaufförstjänsten TheCar. Båda är kritiska kring handläggningstiderna för de stöd som har utformats till företag som är drabbade av coronakrisen.Foto: TT + pressbild

Hotell Hestraviken utanför Gislaved i Småland räknar med att förlora ungefär 80 procent av försäljningen under perioden november-december i år på grund av de nya coronarestriktionerna. Hotellet är ett familjeföretag som har funnits sedan 1964. Det här året blir det första i företagets historia med förlust.

– Under våren var det som om någon hade stängt av. Helt plötsligt kom det inga gäster. Sedan lättade man på restriktionerna inför sommaren och då kom gästerna tillbaka – fram till sista oktober då restriktionerna skärptes igen. Från första november har gästerna varit få, berättar Johan Hellström, ägare och vd på Hestraviken.

Regeringen har lovat att stödet för korttidsarbete ska förlängas från december fram till juni 2021. Planen är att förslaget ska klubbas igenom i riksdagen 15 februari. Men fram tills dess är det just bara ett förslag, vilket gör det svårt för företagare att planera. Johan Hellström menar att de stöd som har presenterats hittills inte har stämt tidsmässigt med när olika restriktioner som minskar företagens försäljning har införts. Han är orolig över att långsamheten i verkställandet av stöden gör förslaget om förlängt stöd för korttidsarbete verkningslöst för de krisande företagen.

– Tillväxtverket har gått ut med att de inte kan öppna ansökan förrän de fått beslut från riksdagen. Därefter måste de ställa om sitt system efter de nya direktiven. Det kan addera någon vecka. Så någon gång i mars kanske man kan söka. Ansökan behöver kontrolleras av en revisor i de flesta fall, i mars är de flesta revisorer väldigt upptagna med bokslut, så där kommer det bli ytterligare väntetid för företagen, säger han.

”Får chansa”

Johan Hellström berättar att det är svårt som företagare att veta hur de ska göra med sin personal eftersom besluten måste fattas långt innan beskedet om stöd kommer.

– Vi måste korttidspermittera nu, men vi kommer inte få besked om stöd på flera månader. Vi får helt enkelt chansa på att reglerna kommer se ut på ett liknande sätt som tidigare i år och hoppas på att blir ersatta.

Handläggningen av kortidspermitteringar hos Tillväxtverket har varit långsam hela tiden förutom vid första utbetalningen i våras, enligt Johan Hellström.

– När vi gjorde vår första avstämning för korttidsarbete för perioden mars-maj så lämnade vi in den i juni. Då fick vi svar i slutet av oktober, så jag undrar i vilken takt de kommer att kunna handlägga de nya ansökningarna, säger han och fortsätter:

– Det har varit mycket otydligheter kring det här ända sedan i våras. Hur det skulle fungera med semester under korttidspermittering var till exempel oklart väldigt länge. Allt hänger i luften fram tills det man fått ett slutbesked från Tillväxtverket. Det är så himla lätt att göra fel i hanteringen när reglerna är många och svårtolkade. Risken är stor att man kan mista stödet.

Besviken

Johan Hellström är besviken över att regeringen inte agerade både tidigare och snabbare.

– Visita och Svenskt Näringsliv har begärt förlängning av stöden sedan i somras. Ändå väntar man med att lägga förslag om stöd tills det att restriktioner som i princip innebär näringsförbud för oss införs igen.

– Det är försent.

Förhoppningen är att regeringen ska prioritera att snabba på processen.

– Företagen behöver klara besked och riktlinjer. Utöver oron för att du har tappat försäljning ska du hantera allt detta, det är ohållbart, säger Johan Hellström.

En av de värst drabbade branscherna

En annan som har haft problem med stöd som inte kommer eller kommer försent är Tord Rosenlund som driver privatchaufförstjänsten TheCar. TheCar är en startup som startades för två år sedan. Från början gick allt bra, men så kom pandemin och vände upp och ner på allting.

– Persontransport är en av de värst drabbade branscherna. Går det inga flyg är det inga körningar till och från flygplatserna, och det är samma sak med körningar till restauranger och hotell. Nu har dessutom umgänget mellan människor minskat, vilket annars är en stor inkomstkälla för oss, säger Tord Rosenlund.

TheCars kunder abonnerar på en tjänst där de bli skjutsade i företagets bilar av företagets chaufförer. Idag har företaget 260 kunder och har inte lagt några pengar på traditionell marknadsföring.

I februari 2020 ökade företaget sin omsättning med 80 procent jämfört med föregående år. I april, två månader senare, tappade det istället 80 procent jämfört med 2019. Avbokningarna rullade in.

– Vi satte in alla åtgärder vi kunde, och sökte all hjälp vi kunde få. Sen började det röra sig i rätt riktning under sommaren. Vi kände att vi hade vind i seglen.

Grundlurad

Tord Rosenlund har inga synpunkter på de hårda restriktioner som nu har införts och som än en gång har slagit undan benen för företaget, men tycker att de har blivit grundlurade av myndigheterna.

– Regeringen gav från början rekommendationen att företagen inte skulle säga upp personalen eftersom vi skulle få permitteringsstöd. Första perioden gick det bra att få ersättning, men när vi sedan ansökte om en förlängning föregicks beslutet av omfattande kontroller. Det tog tre månader och tio dagar innan vi fick beslutet. Vi ringde men fick inga besked. Detta samtidigt som vi betalade ut 92,5 procent av lönen till våra anställda plus fulla arbetsgivaravgifter.

Han tillägger:

– Kravet på en 50-procentig minskning av omsättningen för att vara kvalificerad för omställningsstöd är dessutom helt orimligt. Även här sätts kriterier helt utan insikt i företagsekonomi. Det kan finnas företag och verksamheter där 20 procents tapp slår skoningslöst på resultat och kassaflöde.

Automatiskt diskvalificerade

Eftersom TheCar är en startup och hade ett negativt resultat förra året blev de automatiskt diskvalificerade i systemet att söka omställningsstöd. När Tord Rosenlund upplyste Skatteverket om det visste de inte ens om att systemet kastar ut alla sökanden som har haft ett minusresultat förra året, trots att de i många fall har rätt till stöd.

– Det verkar som att det är jurister och programmerare som har skapat systemet, och sedan är det ingen som har testat att allt fungerar utifrån ett användarperspektiv.

Idag befinner sig företaget i ett läge där de på nytt har behövt söka permitteringsstöd och omställningsstöd.

– Det är samma visa nu. Vi väntar på beslut och betalar ut löner till våra anställda med egna pengar. Hade vi vetat om att processerna skulle bli så långa och utgången så osäker hade vi förmodligen minskat ner eller stängt verksamheten och sagt upp våra anställda. Förtroendet för processerna vad gäller stöden finns helt enkelt inte.

I december måste företaget ta ett nytt beslut om de vågar vänta och hoppas på att de får de sökta stöden, eller om de vara på den säkra sidan, säga upp personalen och ställa bilarna i garaget till dess att pandemin är över.

– Det är oerhört allvarligt att stödsystemen inte fungerar som de ska på grund av byråkratiska processer, understryker Tord Rosenlund.

Många konkurser beror inte på pandemin i sig, utan på att myndigheterna inte har betalat ut stöden i tid, menar han.

– Vårt företag är ändå lyckligt lottat på flera sätt. Vi har lång erfarenhet av företagande och tror oss veta hur vi ska bära oss åt, men tänk på alla företagare som förlitar sig på en bokföringsbyrå eller en revisor för de här processerna. Så fort man ringer det samtalet så tickar taxan och allt tar ännu längre tid. Tänk på alla fina verksamheter inom exempelvis rese-, hotell- och restaurangbranscherna som har gett upp under ansökningsprocessen eller som inte fått stöden i tid och som sedan kraschar.

fPlus/Arbetsmarknadsnytt har bett både Tillväxtverket och Finansdepartementet om en kommentar.
Tillväxtverket svarar så här: ”Handläggningen av ansökan går i regel snabbt och den genomsnittliga handläggningstiden är 9 dagar. I avstämningarna ska utförligare kontroller på individnivå göras. Under hösten har 2/3 av ärenden fått besked inom tre veckor. För 1/3 krävs fördjupad granskning vilket leder till längre handläggningstider på 1-5 månader. För att vi ska ha möjlighet att påbörja arbetet med att öppna upp för nya ansökningar av stöd under 2021 måste lagen först träda i kraft.” Finansdepartementet har inte återkommit.

Nicolina Söderqvist
Karin Carlesten

#Coronakrisen#Coronakrisen#Visita#Svenskt Näringsliv#Politik#Företagsamhet#Tillväxtverket
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist