Logo
Logo
Nyhet23 februari 2021 - 14:02

Beskedet: Regeringen ersätter även lönekostnader vid nedstängning

Nedstängningsstödet kompletteras med en ersättning för lönekostnader, meddelar regeringen på en presskonferens där finansminister Magdalena Andersson varnade för att en tredje våg under pandemin.

”Det är en mycket hög risk för en tredje våg”, varnar finansminister Magdalena Andersson.Foto: Henrik Montgomery /TT

Nedstängningsstödet är det stöd som betalas ut ifall regeringen med stöd i den nya pandemilagen kan stänga företag och andra verksamheter.

– Det betyder att vi fördubblar den avsättningen för det stödet. Alltså både för fasta kostnader och lönekostnader, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen förlänger också, som tidigare har meddelats, flera stöd och utökar viss ersättning till företag. Det handlar främst om omställningsstödet och stöd för korttidspermittering. Den effektiva räntan på skatteuppskov sänks också.

– Det är en mycket hög risk för en tredje våg, samtidigt ett allvarlig läge på arbetsmarknaden. Vi kommer därför att öka takten för att rädda svenska jobb genom den här krisen. Vi har beslutat att flera stöd ska förlängas april ut, säger finansminister Magdalena Andersson.

Thomas Erséus, vd på Almega, är positiv till att även lönekostnader omfattas i nya nedstängningsstödet.

– Det är positivt och högst rimligt att företag som drabbas av totala nedstängningar ska få full kostnadsersättning från staten. Om regeringen utfärdar näringsförbud ligger det på deras ansvar att hålla de drabbade företagen flytande, säger Thomas Erséus, vd på Almega:

Krångel och seg handläggning

Under krisen har företagare och företagsföreträdare kritiserat att det tar för lång tid för stöd att komma ut till företagen. Näringsminister Ibrahim Baylan menar att regeringen har gjort allt för att det ska gå snabbt.

– Nu kommer utbetalningar av omställningsstödet. Och det finns en frustration att det tar tid. Och jag förstår den frustrationen, men vi jobbar så snabbt vi kan.

Han hänvisar till att Tillväxtverket har automatiserat ansökningsprocessen och ytterligare stärker arbetet med nyrekryteringar.

– Det är viktigt att de resurser som vi avsätter för att rädda jobb och företagare också hamnar hos de företagare som har rätt till det, säger han.

Bedömningen är att stöden ska kunna betalas ut snabbt, menar finansministern. Men Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv, pekar på att det fortfarande inte går att söka pengar för kottidspermittering.

– Att lönekostnaden ingår i nedstängningsstödet är ju bra för då kan man undvika att en del förlorar jobben. Sedan är det fortfarande frustrerande att man måste vänta till den 29 mars att söka för kottidspermittering. Så där har man på Tillväxtverket inte lyckats att snabba på att få det på plats, säger han till DI.

Nyheter i krisstöden

Nedstängningsstödet, som riktar sig till företag som kan tvingas stänga sin verksamhet (nya pandemilagen), innebär att företag ska kunna få upp till 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, beroende på hur mycket omsättning företaget tappar. Takbeloppet är 75 miljoner kronor per månad. Nedstängningsstödet kompletteras nu med en ersättning för lönekostnader. Med ändringen kan företag få ersättning för upp till 100 procent av lönekostnaderna. Vid korttidspermittering täcker staten 75 procent av kostnaden och arbetstidsminskningen är maximalt 80 procent. Lönekostnader som kompenseras med stöd för korttidsarbete omfattas inte.

Regeringen har tidigare meddelat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas till och med april 2021. Regeringen inför nu en möjlighet att ta del av stödet även för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden, det vill säga 2019.

Regeringen sänker kostnadsräntan vad gäller anstånd att betala tillbaka på skatten, från omkring 4,6 procent till 3,1 procent.

Omställningsstödet till krisande företag förlängs över mars och april. Det nuvarande stödet löper ut den sista februari. Dessutom förlängs korttidspermitteringarna. Krisdrabbade företag kan använda sig av korttidsarbete med upp till 80 procent av arbetstiden fram till slutet av april.

#Coronakrisen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist