Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister
Foto: Claudio Bresciani/TT

Beskedet: Arbetsförmedlingen ska stärkas i hela landet

Publicerat av TT

Arbetsförmedlingen ska stärkas lokalt i hela landet och före nyår hoppas regeringen kunna presentera en ny generaldirektör för myndigheten. Det sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) vid en pressträff om Arbetsförmedlingen, en myndighet som står inför stora förändringar.

– Regeringen kommer att ge Arbetsförmedlingen ett uppdrag att stärka den lokala närvaron i landet och regeringen kommer också att föra över 900 miljoner i medel från i år till nästa år, säger Eva Nordmark, och tillägger att det är pengar som kommer att bli över på anslaget för i år.

– Arbetsförmedlingens skyltar ska upp på fler platser i landet, säger Nordmark samtidigt som myndigheten är på väg att lägga ner 132 kontor.

Hon säger att regeringen kommer att tillföra mer pengar för att stärka den lokala närvaron om det blir nödvändigt.

– Vi kommer att tillföra medel på förvaltningsanslaget 2021 och 2022 också, men det har jag berättat tidigare, säger Eva Nordmark.

Hon ger besked om att regeringen i regleringsbrevet för 2020 ska be Arbetsförmedlingen redovisa hur det ska klara att hålla uppe kompetensen i myndigheten för att säkra stödet för funktionsnedsatta.

Hon säger att regeringen siktar på att ta beslut om en ny generaldirektör efter Mikael Sjöberg före årsskiftet.

– Jag ser, som norrbottning, att det här inte är helt okomplicerat, säger Nordmark om reformen och utsikterna att det ska finnas privata aktörer som kan erbjuda stöd och matchning på alla platser i landet.

Inget experiment

Men arbetet med att, som det står i Januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna C och L, reformera Arbetsförmedlingen i grunden ska fortsätta enligt upplagd plan. Det mesta ska vara genomfört så att det kan träda i kraft den 1 november 2021.

– Men vi kommer inte att sjösätta något experiment, säger Nordmark och understryker att det kan behöva göras justeringar på vägen om de behövs för att saker och ting ska fungera.

TT

Publicerad av TT den 2019-11-28 - 12:55  #Politik #Arbetsförmedlingen