Mats Kinnwall, Teknikföretagen, Magnus Höij, Innovationsföretagen, och Anna Breman, Swedbank
Foto: Teknikföretagen, Innovationsföretagen, Swedbank

Mats Kinnwall, Teknikföretagen, Magnus Höij, Innovationsföretagen, och Anna Breman, Swedbank.

”Behövs inte mycket för att världsekonomin ska trilla över recessionskanten”

Publicerat av Stina Bengtsson

Avmattningen i konjunkturen fortsätter. I dag presenterar Teknikföretagen sin rapport ”En hårsmån från recession” och menar i den att det inte finns några tydliga tecken på att botten är nådd. I en annan rapport konstaterar Innovationsföretagen att det även går sämre för kunskapsintensiva företag.

Sedan 2018 har industri- och investeringskonjunkturen avmattats påtagligt inom såväl OECD-länderna som i andra ledande ekonomier, till exempel Kina, konstaterar Teknikföretagen i sin senaste konjunkturrapport. Osäkerheten i omvärlden, med bland annat brexit och handelskrig spär på osäkerheten.

– Visserligen förutser vi en återhämtning under 2020 men den saknar riktigt sting. Med undantag av Federal Reserve har världens centralbanker skjutit av sin ammunition vilket talar emot en kraftig rekyl uppåt, säger Mats Kinnwall, chefekonom vid Teknikföretagen.

Det är tredje konjunkturprognosen i rad som Teknikföretagen flaggar för en inbromsning i svensk ekonomi, men den här gången menar Mats Kinnwall att inbromsningen börjar märkas på allvar.

– Precis som vid de senaste prognoserna, är vårt huvudscenario att det inte blir någon krasch, utan en rejäl avmattning, en svacka som kommer att vara ungefär ytterligare ett år. Riskerna ligger dock helt och hållet på nedsidan, det behövs inte mycket för att världsekonomin ska trilla över recessionskanten, säger han.

– Avmattningen i Sverige betyder att arbetsmarknadsläget kommer att försvagas ordentligt med rejält stigande arbetslöshet och svag sysselsättning, fortsätter Mats Kinnwall.

Försämrade rörelseresultat

Innovationsföretagen konstaterar att orderläget inom kunskapsintensiva företag mattas av. Avmattningen är mer en normalisering av orderläget, från de extrema beläggningsgraderna under rekordåren 2016–2018. Såväl arkitekter som teknikkonsulter och industrikonsulter redovisade försämrade rörelseresultat under maj-augusti i år jämfört med föregående period och med samma period förra året.

– Orderläget försämrades förvisso, men förväntningarna på orderingången framöver stärktes. Mycket talar för att marknaden för innovativa ingenjörs- och arkitektbolag stabiliseras efter några rekordår, säger Magnus Höij, förbundsordförande i Innovationsföretagen.

Klimatomställning kan ge möjligheter

Och allt är inte nattsvart. Trots avmattning kan expansiv finanspolitik tillsammans med klimatomställning i länder som Kina och Indien ge goda exportmöjligheter för svenska företag, menar Swedbank i sin konjunkturrapport.

– Sverige går in i en fas med lägre tillväxt än normalt. Industriproduktionen och exporten tyngs av inbromsningen i global handel. För industrin finns möjligheter att motverka nedgången genom att satsa på klimatsmarta produkter, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman i ett pressmeddelande.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-11-07 - 11:41  #Konjunktur