FREDRIC KÄLL
Foto: Per Knutsson / TT

"Assistansreformen är farligt underfinansierad"

Publicerat av Daniel Mellwing

Ersättningen för assistenter har understigit de kollektivavtalade lönerna de senaste fem åren. Samtidigt hotar Kommunal om konflikt för löneökningar på märket. Om lönerna höjs med 6,5 procent på tre år, utan att ersättningarna höjs i motsvarande grad, så kommer det att få allvarliga konsekvenser för hela branschen, befarar assistansföretagaren Fredric Käll. "Det måste finnas något överskott, annars går det inte att överleva", säger han.

Nästa fredag, den 8 september, kan en konflikt inom avtalsområdet personlig assistans bryta ut. Tvisten mellan Vårdföretagarna och Kommunal är långtifrån löst och medlare är inkopplade.

Enligt Vårdföretagarna kommer sju av tio företag att tvingas avveckla sin verksamhet inom två år om ersättningen för assistansen inte höjs i nivå med de kollektivavtalade lönerna.

– Det stora problemet för branschen är att regeringen de senaste åren inte har räknat upp assistansersättningen i takt med de kollektivavtalade lönerna. Detta har successivt gröpt ur ekonomin i branschen, sade Inga-Kari Fryklund nyligen i ett pressmeddelande.

Fredric Käll, vd för assistansföretag Vivida, skriver under på beskrivningen. Ersättningen för assistenter har understigit de kollektivavtalade lönerna de senaste fem åren, påpekar han.

– Förra året var ersättningen historisk låg. Att ersättningen varit för låg i fem år har givetvis fått allvarliga konsekvenser, säger han.

Löneökningar på märkets 6,5 procent är inte att tala om så länge inget drastiskt händer med ersättningarna, betonar han. Nyligen kom beskedet att regeringen och Vänsterpartiet ämnar att höja ersättningen för assistenter med 1,5 procent, istället för 1,05 procent som aviserats. Det innebär att ersättningen höjs med 4,05 procent över tre år, vilket alltså fortfarande är betydligt mindre än löneökningar på märkets 6,5 procent på tre år.

Det är långt ifrån tillräckligt, betonar Fredric Käll.

– Det måste finnas något överskott, annars går det inte att överleva. Assistansreformen är farligt underfinansierad, säger han.

– Risken är också att det här går ut över brukarna. Det är en pressad bransch med små marginaler, vilket gör att det är svårare att rekrytera kompetenta medarbetare och hålla en hög kvalitet. Det är en nedåtgående process, säger han.

Men trots att merparten av assistansföretagen uttrycker sig som Fredric Käll, så håller Kommunal fast vid att löneökningarna ska ligga minst på märket, det vill säga 6,5 procent över tre år.

– Medlemmar i Kommunal ska ha samma löneökningar som parterna är överens om att alla ska få. Det gäller självklart också för det viktiga arbete personliga assistenter gör. Tyvärr har vi nu inte nått längre i förhandlingarna, sade Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund vid tiden för varslet.

Om lönerna höjs med 6,5 procent på tre år, utan att ersättningarna höjs i motsvarande grad, så kommer det att få allvarliga konsekvenser för hela branschen, menar Fredric Käll. Redan nu märks effekter.

– För det första så kommer det att slå mot de seriösa bolagen i branschen, som får högre kostnader. För de som fuskar är det här ett mindre problem eftersom de har så höga marginaler sedan tidigare och dessutom inte har kollektivavtal, säger han.

Och på lite sikt kommer den låga uppräkningen tvinga många att lämna kollektivavtalsområdet, befarar han.

– Inte för att de vill, utan för att de måste, det blir en överlevnadsfråga. Det är ganska anmärkningsvärt att Socialdemokraterna tillsammans med Kommunal driver företag ur ett kollektivavtal, säger han.

Hur förhandlingarna kommer att gå vill han inte sia om. Men han hoppas att Kommunal är öppna för kreativa lösningar.

– Det borde gå att lösa med lite byteshandel, säger han. Kommunals medlemmar har rätt till märket och Vårdföretagarna är villiga att ge det, men inte bara som pengar. Det har vi inte råd med.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-09-01 - 16:55  #Konflikt