sdl8G5DFYLZ0sA-nh.jpg
Foto: Eric Risberg

"Teknik är makt" – därför arbetar få kvinnor inom it och telekom

Publicerat av Martin Berg

a91bf035bf6c4148_800x800ar.jpg

Ishtar Touailat, Global Head Of AI & Innovation TechBuddy

140925_cgi_parfors_72_300x400.jpg

Pär Fors, styrelseordförande IT & Telekomföretagen, vd CGI

sdlsp0f5cbc-nh.jpg

Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige

Foto: Mats C.son/TT

Den digitala och tekniska utvecklingen går framåt med stormsteg när allt fler jobb och branscher digitaliseras. Problemet är att få utbildar sig inom it - och telekomrelaterade yrken.

I en undersökning som branschorganisationen It & Telekomföretagen genomförde 2017 beräknar man att det kommer att finnas ett underskott på it-och telekomrelaterad kompetens motsvarande 70 000 tjänster år 2022.

På en paneldebatt under Almedalsveckan diskuterades bland annat hur det kompetensgapet ska kunna stängas. Pär Fors, styrelseordförande för IT & Telekomföretagen och vd på it-företaget CGI, menar att det måste till en bättre samverkan mellan den privata sektorn och det offentliga utbildningssystemet.

– Det är en utmaning som vi i branschen också måste svara upp till och jobba på att förändra imagen så att fler söker sig till utbildningarna. Det offentliga tycker jag borde lyfta fram fördelarna bättre. Idag finns det tyvärr också en missmatch inom utbildningsväsendet där många människor utbildar sig till arbetslöshet, fortsätter han.

Få kvinnor i branschen

En fråga som paneldeltagarna diskuterade livligt var hur branschen ska kunna locka till sig mer kvinnor. Branschstatistik visar att andelen kvinnor ligger på endast 28 procent. Ishtar Touailat, Global Head Of AI & Innovation på företaget TechBuddy, lyfte fram bristen på kvinnliga förebilder.

– Vinnaren i den här eran handlar om att kunna attrahera talanger och att behålla dem. Då handlar det om att kunna visa upp kvinnliga förebilder och på så sätt stärka bilden av att vår bransch faktiskt är attraktiv även för kvinnor.

– Jag tror att politiken kan göra mycket för att styra intresset för utbildningar och innehållet i dem. Sen har vi ett imageproblem i branschen. Vi vet att unga tjejer drar sig för att börja arbeta inom it-och telekom. De tycker att det är grabbigt och att det verkar tråkigt. Och visst, det är många män i branschen, men att det skulle vara tråkigt är definitivt fel. Det är en väldig rolig bransch där man får arbeta integrerat och i stora projekt, påpekade Pär Fors.

Vikten av förebilder

En förebild som kvinnor redan idag kan se upp till är Hélène Barnekow, Efter en lång karriär inom it och telekom är hon idag vd för Microsoft Sverige – ett företag med en könsfördelningen på 50/50 i styrelsen och där 45 procent av företagets chefer är kvinnor.

– Det är ett resultat av ett medvetet och långsiktigt arbete som drivits från av högsta ledningen där man medvetet lyft fram kvinnor. Det i sin tur har resulterat i att vi har lyckats skapa förebilder som andra kvinnor kan relatera till och som visar på att det är möjligt att kunna göra en rolig karriär.

Ett problem som lyftes fram var att den kvinnliga rekryteringspoolen är liten. Det finns helt enkelt få kvinnor att välja på i rekryteringsprocesserna.

Hélène Barnekow berättade hur Microsoft jobbar med frågan.

– I våra anställningsprocesser gör vi det klart för rekryteringsfirman att vi vill ha en viss andel kvinnor i urvalet. Klarar de inte att leva upp till det så får de bakläxa. De måste också kunna visa exakt varför och på vilka grunder de inte lyckats få med fler kvinnor i processen.

Kvinnor ratar tekniken

Stefan Olowsson, it-direktör på Försäkringskassan, ser att man de senaste åren lyckats attrahera fler kvinnor. Men de väljer att främst arbeta med verksamhetsutveckling och projektledning medan de mer tekniska tjänsterna ratas.

– När det kommer till projektledare har vi en fördelning på 50/50, men vi har det svårt att få in kvinnor i de mer tekniska delarna som till exempel kodning.

Efter att ha arbetat och bott i USA i flera år menar Hélène Barnekow att Sverige är dåligt på att tidigt väcka både tjejers och killars intresse för kodning.

– I USA tar man med både killar och tjejer i kodningen från början. Det betyder att det inte blir något konstigt för tjejer att hålla på.

Teknik är makt

Det finns också en politisk dimension av problemet. Det sa Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet (S) och docent i teknikhistoria vid KTH

– Arbetsmarknaden är generellt sett väldigt könssegregerad. Allt fler kvinnor utbildar sig och universiteten består idag av två tredjedelar kvinnor. Vi håller faktiskt på att skapa ett stort lågutbildat manligt proletariat på alla fronter utom inom it- och tekniksektorn. Det är ingen slump för teknik är makt.

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2019-07-15 - 10:55  #Kompetensförsörjning