Grafiska industrin
Foto: Pressbild/Grafiska Företagen

Grafiska industrin behöver anställa runt 1 000 personer de kommande fem åren, skriver Grafiska Företagen.

Branschen är inte död: Grafiker larmar om kompetensbrist

Publicerat av Ana Cristina Hernández

Grafiska industrin behöver anställa runt 1 000 personer de kommande fem åren, visar en rekryteringsundersökning. "Även personer med rätt inställning och som vill lära sig på jobbet är attraktiva", säger Henrik Smedmark från Grafiska Företagen.

En rekryteringsundersökning gjord av Prognoscentret visar att den grafiska industrin runt om i hela landet behöver anställa upp till 1 000 personer de fem nästkommande åren. Detta beror på stora pensionsavgångar, skriver Grafiska Företagen i ett pressmeddelande.

Enligt Henrik Smedmark, ansvarig för kompetensförsörjning på Grafiska Företagen, behöver man nyrekrytera i större skala. Därför efterfrågas olika typer av kompetens och branschen välkomnar även personer som inte har en yrkesutbildning – vilket öppnar möjligheter för bland annat unga och nyanlända.

– Då få har skaffat sig en grafisk utbildning under senare decennier börjar kunskapsbasen tunnas ut genom pensionsavgångar. Yrkeskompetens är viktigt men även personer med rätt inställning och som vill lära sig på jobbet är attraktiva, säger Henrik Smedmark i pressmeddelandet.

I undersökningen, som genomfördes på uppdrag av Grafiska Företagen, angav också majoriteten av de tillfrågade företagen att det inte finns några särskilda krav på utbildning och att det ofta räcker med en gymnasieexamen.

– Det finns många sätt att komma in i branschen, säger Henrik Smedmark.

Ana Cristina Hernández

Publicerad av Ana Cristina Hernández den 2019-07-12 - 14:52