Logo
Logo
Nyhet24 september 2019 - 14:09

Arbetsmarknadsministern: Då ska etableringsjobben bli verklighet

Etableringsjobben har nästan glömts bort sedan Januariavtalet, men i en intervju med Arbetsmarknadsnytt ger nya arbetsmarknadsministern tydliga besked om när de ska bli verklighet. Men i frågan om den kommande skattereformen är hon inte lika tydlig som när hon var TCO-ordförande.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har fått ett kamikaze-uppdrag, menar många. Själv kallar hon uppdraget "tufft och spännande".Foto: Henrik Montgomery/TT

Sveriges arbetsmarknadsminister Eva Nordmark må vara ny på sin post, men hon är ingen duvunge, varken i politiken eller i arbetsmarknadsfrågorna. Hon var i sin ungdom ledamot av SSU:s förbundsstyrelse och redan 1995, som 24-åring, kom hon in i riksdagen. Den fackliga bakgrunden är omfattande, men utmärks framför allt av posterna som förbundsordförande i SKTF (nuvarande Vision) och för TCO. Den senare lämnade hon när hon utsågs till statsråd.

Eva Nordmark tillträder i en tid när arbetsmarknaden är ovanligt turbulent. Nyligen infördes ny lagstiftning kring strejkrätten, en lagstiftning som hon själv som TCO-ordförande var mycket skeptisk till, även om TCO som förbund ställde sig bakom parternas gemensamma förslag. Nu är hon satt att genomföra förändringen. Samtidigt stiger arbetslöshetssiffrorna, LAS ska förändras och en ovanligt komplicerad avtalsrörelse står för dörren. Det är inte för inte som många kallar Eva Nordmarks nya jobb för ett kamikaze-uppdrag. Hon själv ser det inte så.

– Det är ett tufft och spännande uppdrag som jag har fått på mitt bord, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

– Det är flera frågor som är spännande och utmanande och jag hoppas att leverera i enlighet med Januariavtalet, fortsätter hon diplomatiskt.

Hon betonar att samarbetet mellan parterna är något hon värdesätter väldigt högt, inte minst givet hennes fackliga bakgrund.

Skattereform på väg

Som TCO-ordförande ville Eva Nordmark se en skattereform med sänkt skatt på arbete och sa bland annat till Arbetsmarknadsnytt att ”Ibland låter det som att företagen är den stora intäktskällan, men tittar man på statens totala intäkter är två tredjedelar skatt på arbete”. Och enligt Januariavtalet ska det också ske en skattereform som regeringen om dess samarbetspartier ska ta fram. Men i dag vill Eva Nordmark inte kommentera hur den reformen ska se ut.

– Det bygger på att regeringen och samarbetspartierna tar den frågan vidare. Och jag har precis tillträtt som arbetsmarknadsminister och försöker ta mig an de frågor som ligger på mitt bord och jag vet inte exakt hur tidplanen och arbetet ser ut för skattereformsarbetet.

Strejkrätt
Som TCO-ordförande var Eva Nordmark skeptisk till den förändrade strejkrätten som parterna enades om, även om TCO ställde sig bakom den. Men som arbetsmarknadsminister har hon nu att upprätthålla den lagstiftning som har blivit verklighet efter parternas förslag. Här syns hon tillsammans med Sacos ordförande Göran Arrius och Svenskt Näringslivs dåvarande vice vd Peter Jeppsson på presskonferensen när överenskommelsen presenterades.
Foto: Jessica Gow/TT

Långt innan Eva Nordmark tillträdde satte regeringen målet om EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Målet kritiserades från många håll redan från början och istället för att bli bäst i EU har Sverige trillat längre och längre ner på rankningen. I dag är målet skrotat.

Var det fel att sätta det målet?
– Nej, det målet har varit viktigt, tror jag, som bärare av arbetsmarknadspolitiken, säger Eva Nordmark.

Vad ska vi lära oss av att sätta sådana mål?
– Det får jag återkomma om. Det har jag inte reflekterat över.

Som TCO-ordförande pratade Eva Nordmark om att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, något som såväl arbetsmarknadens parter som politiken i stort menar är nödvändigt för att få dem som står långt ifrån arbetsmarknaden in i arbete. Nu är hon satt att genomföra det politiska arbetet i praktiken.

– Min ambition som arbetsmarknadsminister är att se till att vi har en arbetsmarknadspolitik som både ger företag och arbetsgivare att anställa personer med rätt kompetens. Och människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få hjälp och stöd till att förbättra sina möjligheter till etablering. Det är en helt central fråga.

– Det vi ser i dag är att de som är arbetssökande står väldigt långt ifrån jobben som är lediga, så det krävs insatser och där satsar vi nu i budgeten till exempel när det gäller extratjänster och arbetsmarknadsutbildningar.

Etableringsjobb i långbänk

I november 2017 fattade fack och arbetsgivare en principöverenskommelse om etableringsjobb. Tanken är att den nya anställningsformen ska göra det enklare för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Några månader senare in kom parterna överens med regeringen om att etableringsjobben skulle genomföras och enligt Januariavtalet ska etableringsjobben vara på plats i mitten av 2020. Men då anställningsformen måste godkännas av EU har arbetet gått i stå och många börjar nu ifrågasätta om etableringsjobben faktiskt kommer att komma till stånd.

Men Eva Nordmark är inte orolig.

– Utformningen av etableringsjobben får vi återkomma till, men de ska genomföras enligt tidplan, säger hon.

#Avtalsrörelse#Politik#Etableringsanställningar#LAS#Avtalsrörelse
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist