Logo
Logo
Nyhet22 februari 2021 - 16:02

Arbetsmarknadens parter sågar kommunal arbetsförmedling

Kommunal arbetsförmedling. Det är förslaget som sågas av bland andra LO och Svenskt Näringsliv. Det hindrar inte några kommuner från att ansöka om att bli arbetsförmedlare och riskerar därmed att bryta mot kommunallagen. ”Nu är det dags att snabbt stänga dörren för försöket att smygkommunalisera arbetsförmedlingen”, säger Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert.

Kommuner ska erbjuda stöd åt arbetslösa, enligt en utredning. Kritik kommer från flera håll.  Framför allt handlar det om att det aldrig kan bli en jämbördig konkurrens mellan en privat aktör och en skattefinansierad kommunal verksamhet.Foto: Simon Rehnström/SvD/TT

Arbetsförmedlingen ska reformeras. Det är en av punkterna i januariöverenskommelsen och som en del i det arbetet har regeringen presenterat en utredning som undersökt om kommunerna kan vara en del av den reformen. Tanken är att de ska bli en aktör på en konkurrensutsatt marknad och erbjuda stöd och matchningstjänster sida vid sida med privata aktörer.

Men det finna en rad kraftfulla invändningar mot en sådan utveckling. Det visar en analys av regeringens förslag som Copenhagen Economics gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv och Almega. Framför allt handlar det om att det aldrig kan bli en jämbördig konkurrens mellan en privat aktör och en skattefinansierad kommunal verksamhet. Historiskt sett har det blivit problem på i stort sett varje område där kommunen har börjat konkurrera med det privata näringslivet. Allt talar för att om kommunerna släpps in på marknaden kommer privata företag att slås ut.

Ett annat problem är det faktum att det försörjningsstöd som varje arbetslös får, betalas med kommunala pengar. Olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder däremot bekostas med statliga medel.

– Det ger kommunerna starka incitament att föra över individer från det kommunalt finansierade försörjningsstödet till åtgärder som är helt eller delvis statligt finansierade, vuxenutbildning, Arbetsförmedlingens extratjänster och arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag.    

Anna Johansson, riksdagsledamot (S) och ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, vill att arbetsmarknadspolitiken även fortsatt ska vara en statlig angelägenhet.

Det säger Karl Lundvall, ekonom, som deltagit i analysen av regeringens förslag som radar upp den ena invändningen efter den andra. Slutsatsen är att det finns stora oklarheter om de arbetslösas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden verkligen blir bättre med kommunal arbetsförmedling.

Även arbetsmarknadens parter sågar planerna på att göra kommunerna till arbetsförmedlare. LO menar att det ytterst tveksamt att kommunerna ska ges tillstånd att ta ut vinster och även verka utanför den egna kommungränsen.

– Det strider mot både lokaliseringsprincipen och självförsörjningsprincipen. Dessutom saknas studier som tyder på att kommunerna skulle vara bättre på att bedriva arbetsmarknadspolitik än staten. Tvärtom, de utvärderingar som finns antyder att de kommunala arbetsmarknadsinsatserna inte har haft några betydande positiva resultat i form av ökad sysselsättning eller ökade inkomster av insatserna, säger Adnan Habibija, utredade på LO.

Även Socialdemokraterna är emot planerna även om partiet ännu ”inte tagit ställning” enligt Anna Johansson, riksdagsledamot (S) och ordförande i Arbetsmarknadsutskottet.

– Vi vill inte se en kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken, den ska fortsatt vara en statlig angelägenhet, säger hon.

Svenskt Näringsliv delar den uppfattningen och menar att vad som nu pågår är en ”smygkommunalisering” och ett gigantiskt kommunaliseringsexperiment.

Det finns en lång rad projekt och samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och landets kommuner som inte fungerar.
Edward Hamilton , arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv.

– Det finns en lång rad projekt och samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och landets kommuner som inte fungerar. Inget talar för att det här, som kommer att bli ytterst svårt att kontrollera och utvärdera skulle fungera bättre.

Det säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv som också slår fast att kommunala underleverantörer inom arbetsförmedlingen riskerar att underminera den reform som Arbetsförmedlingen behöver.

– Att skicka in en trojansk häst i AF:s upphandlingar för att vältra över försörjningsstödskostnader på statens kistor är en dålig och kortsiktig lösning. Därför bör politiken och de myndigheter som ansvarar för området snabbt stänga dörren för experimentet redan nu, säger han.

Bland landets kommuner är inställningen av förklarliga skäl dock en annan och intresset att bli leverantör är stort trots att lagförslaget ännu inte är klart. Bland andra Karlshamns kommun har lämnat in en ansökan om att bli underleverantör till Arbetsförmedlingen och sälja matchningstjänster.

Ulrika Dyrke, konkurrensexpert på Almega.  
Foto: fotograf linus hallgren

– I Karlshamn finns redan 11 matchningsaktörer på plats, varav nio har kontor i Karlshamns kommun och i hela Blekinge finns det 16 som är leverantörer. Det är oerhört anmärkningsvärt att kommunen i ett sånt läge vill börja bedriva egen verksamhet, säger Ulrika Dyrke, konkurrensexpert på Almega.    

Det är en åtgärd som nu ska prövas rättsligt av Förvaltningsdomstolen i Växjö. Mycket talar nämligen för att det i nuläget är olagligt och strider mot kommunallagen om en kommun börjar sälja arbetsförmedlingstjänster på marknadsmässiga villkor och till invånare utanför den egna kommungränsen. Det menar bland andra Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

– Som jag bedömer det är detta olaglig verksamhet. Det är inte förenligt med kommunallagen. Kommunen kan inte hitta på egna grejer bara för att minska sitt ekonomiska underskott. De får nog förhålla sig till kommunallagen, säger han i en intervju med SVT.

Arbetsmarknadens parter, organisationer och andra som är emot tanken på kommunal arbetsförmedling menar nu att det skarpa läge som faktiskt råder, kräver att regeringen och stödpartierna ger ett klart besked om vad som gäller. Och om det gagnar den reformering av Arbetsförmedlingen som enligt alla bedömare måste ske.

– Det finns en väldig kreativitet ute i kommunerna så vi måste börja ta i det här nu. Vi ska ha en statlig arbetsmarknadspolitik, inte uppbruten på flera hundra kommuner. Den ska också vara likvärdig och möjlig att följa upp, så att vi ser att vi får leverans för de pengar som vi väljer att lägga.

– Kommunerna har en viktig roll i arbetsmarknadspolitiken men de har inte en roll som en upphandlad underleverantör, säger Carina Lindfelt, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv.

#Arbetsförmedlingen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist