Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen
Foto: Skärmklipp från arbetsformedlingen.se

Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten stiger för åttonde månaden i rad

Publicerat av Stina Bengtsson

Arbetslösheten fortsätter att stiga för åttonde månaden i rad. Fler utrikesfödda kvinnor skriver in sig och är ofta arbetslösa längre tid. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

I slutet av februari var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 377 000 personer. Det är 28 000 fler än vid samma tidpunkt förra året. Under samma period steg arbetslöshetsnivån med en halv procentenhet, från 6,9 till 7,4 procent.

Arbetsförmedlingen förklarar ökningen med att det är många fler som nu kan och vill arbeta i Sverige, samtidigt som att många till en början står långt ifrån Arbetsmarknaden.

– Framför allt är det utrikes födda kvinnor som drabbas av längre tider utan arbete – en grupp där många står utanför arbetsmarknaden och därför inte syns i statistiken, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

I slutet av februari hade 154 000 varit utan arbete i minst tolv månader. De är 10 000 fler än vid samma tid förra året. Utrikes födda kvinnor stod för en tredjedel av ökningen.

– Det är positivt att fler utrikes födda kvinnor anmäler sig till Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Att bli en del av arbetskraften är det första steget mot ett jobb, säger Annika Sundén.

Arbetsförmedlingen menar att det krävs en kombination av insatser för att hålla tillbaka arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor. Två sådana insatser är vuxenutbildning och subventionerade praktikplatser.

Fakta om arbetsmarknaden i februari 2020

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2019.

  • 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 376 517 personer (348 373).

  • 9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 48 919 ungdomar (45 831). 

  • 205 437 personer var öppet arbetslösa (84 115).

  • 171 080 personer deltog i program med aktivitetsstöd (164 258). 

  • 24 383 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 120).

  • 26 624 personer fick arbete (28 719).

  • 3 180 personer varslades om uppsägning (8 013).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i februari 2020.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2020-03-11 - 08:53  #Arbetslöshet #Politik #Arbetsförmedlingen #Integration