Håkan Gustavsson, Arbetsförmedlingen
Foto: Maja Suslin/TT

Arbetskraftsbrist hämmar jobbtillväxt

Publicerat av Jakob Stenberg

Den svenska arbetsmarknaden går starkt, men bristen på utbildad personal är en bromskloss. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i en ny prognos. ”Inom industrin och privata tjänster är bristen högre nu än den var förra året”, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på myndigheten.

En stark svensk arbetsmarknad är att vänta även framöver. I år och nästa år lär sysselsättningen öka med 145 000 personer, vilket innebär en sysselsättningsgrad på över 79 procent. Det visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. Enligt Statistiska Centralbyrån minskar arbetslösheten från 6,7 till 6,4 procent i år och under nästa år tros den landa på 6,5 procent.

– Det är en mycket stark prognos vi publicerar idag. Det är en upprevidering från vår prognos från i höstas. Jobben växer fram på bred front, sa Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen, när rapporten presenterades.

30 procent av de privata arbetsgivarna haft svårt att rekrytera under det senaste halvåret

Himlen över den svenska arbetsmarknaden är emellertid inte klarblå. Några orosmoln tornar upp sig. Det går bra för det svenska näringslivet och optimismen bland företagen är tydlig, men har dämpats en aning sedan höstens prognos. Även om många arbetsgivare skriker efter personal, är det fortfarande svårt att hitta utbildad arbetskraft inom flera sektorer, enligt Håkan Gustavsson.

– Bristen på arbetskraft fortsätter att vara hög i både privat och offentlig sektor. Vi menar att arbetskraftbristen är så tydlig på flera delar av arbetsmarknaden att det håller tillbaka jobbtillväxten.

Arbetskraftsbristen är utbredd, underströk han.

– Bland de privata arbetsgivarna har drygt 30 procent haft svårt att rekrytera under det sista halvåret. En siffra i nivå med hur det såg ut i fjol. Inom industrin och privata tjänster, två mycket viktiga delar av den svenska arbetsmarknaden, är bristen högre nu än den var förra året.

Under de senaste åren har diskussionen om tudelningen på arbetsmarknaden varit het. Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas sju av tio nya jobb under de kommande två åren gå till utrikes födda, men samtidigt spås arbetslösheten öka något till 2019 för samma grupp.

– Utrikes födda är avgörande på svensk arbetsmarknad, både på kort och lång sikt, sa Håkan Gustavsson.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2018-06-13 - 13:10  #Arbetslöshet