Röda fanor i Göteborgs hamn
Foto: TT

Arbetsgivarna tveksamma till hamnarbetarnas flirt med Transport

Publicerat av Stina Bengtsson

Hamnarbetarförbundet vill inleda förhandlingar om ett sammangående med Transport. Det meddelade förbundet vid en pressträff på onsdagen. Men från arbetsgivarsidan finns misstanken om att avsiktsförklaringen bara är ett spel för gallerierna.

Erik Helgeson

Erik Helgesson. Foto: TT.

Foto: Björn Larsson Rosvall / SCANPIX

– Förbundsstyrelsen har enhälligt skrivit under en avsiktsförklaring om ett sammangående, sa Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelseledamot Erik Helgeson på pressträffen i Göteborgs hamn.

Hamnarbetarförbundet bröt sig ur Transportarbetareförbundet år 1972. Efter 46 år och många konflikter kan det nu finnas en öppning för att förbunden återigen ska bli ett, något som Arbetsmarknadsnytt skrev om redan igår . Men Hamnarbetarförbundet går inte samman villkorslöst.

”Måste bygga på två jämbördiga parter”

– Vår utgångspunkt i alla samtal är att ett avtalssamarbete måste bygga på två jämbördiga parter. Det förutsätter att vi behåller vitala delar som gör Hamnarbetarförbundet unikt, säger Erik Helgeson.

Han lyfter särskilt fram förbundets organisationsmodell och medlemsdemokrati, där alla beslut fattas genom medlemsomröstningar.

– Vår fackliga kultur bygger på en stor grad av medlemsengagemang och ansvarstagande men också inflytande, säger Erik Helgeson.

Men Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv tror inte att hamnarbetarna menar allvar med att de vill gå samman med Transport.

”Försöker äta kakan och ha den kvar”

– Det låter som att Hamnarbetarförbundet nu inser att de har försatt sig i en ohållbar situation. I sina försök att ta sig ur den försöker de både äta kakan och ha den kvar, säger Peter Jeppsson.

Peter Jeppsson

Peter Jeppsson. Foto: TT.

– De ger sken av att vara beredda att göra en förändring, men ställer krav som de vet inte är realistiska, fortsätter Peter Jeppsson.

Även Transport tveksamt

Peter Jeppsson får medhåll från Transport som i ett pressmeddelande skriver:

”Vi ser dessvärre direkt att deras eget förslag inte är något vi kan acceptera i nuvarande form och formuleringar.”

Transport menar att de inte ser det som en framkomlig väg att de, med sina 59 000 medlemmar, ska anpassa sig efter Hamnarbetarförbundet. Men samtidigt säger Transport att de inte vill stänga några dörrar utan är öppna för fortsatta diskussioner.

Hårt angrepp på Sveriges Hamnar

Under pressträffen gick Hamnarbetarförbundet till hård attack på arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, som tidigare i mars förklarade att deras policy om att sluta samarbeta med fackförbund utan kollektiv nu ska börja gälla.

– Sveriges Hamnars agerande är en provokation, möjligtvis för att ha en konfliktsituation för att rama in regeringens utredning om konflikträtten, säger Erik Helgeson.

Följer lagen

Men Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar, menar att det inte stämmer.

– Att de uppfattar det som en provokation att vi följer lagen säger mer om dem än om oss, säger han.

Joakim Ärlund

Joakim Ärlund. Foto: Transportföretagen.

Foto: Transportföretagen.

Enligt Erik Helgeson innebär Sveriges Hamnars nya policy en försämrad arbetsmiljö för hamnarbetarna.

– Det är väldigt oansvarigt och riskfyllt, särskilt i den situation som råder nu med högkonjunktur och höga godsvolymer, sa han och menade att risken för skador ökar.

Joakim Ärlund förklarar att det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljölagen.

– Vår policy innebär att vi tar in skyddsombud enligt lagen. Vårt ansvar är inte mindre nu än det var tidigare, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-03-21 - 21:11  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten