Ikea, Volvo, Säpo och Spotify
Foto: TT

Arbetsgivarna som är stekheta bland unga jobbsökande

Publicerat av Stina Bengtsson

Se upp, Millennials! Nu kommer generation Z. Och de vill vara era chefer. Ja, det visar en ny studie där 25 000 svenska studenter har intervjuats om drömjobbet.

När drygt 25 000 studenter på 33 svenska högskolor och universitet får svara på frågor om vad som är deras drömarbetsgivare och drömjobb är det en arbetsgivare som sticker ut: Google. Inom tre av sju områden toppar Google listan över mest attraktiva arbetsgivare. Men högt ligger också svenska företag som Volvo, Spotify, IKEA, H&M, ÅF. En oväntad bubblare för dem som söker sig till it-branschen är dessutom Säpo, som placerar sig på elfte plats på den listan.

Enligt undersökningen finns det också skillnader mellan Generation Y:s och Generation Z:s förväntningar på sitt arbetsliv.

– Generation Z förväntar sig högre ingångslön än Generation Y, så kallade Millennials, och de ser sig även som framtidens chefer. Detta ställer nya krav på arbetsgivares tillvägagångssätt i arbetet med att attrahera de vassaste talangerna. Till exempel blir träffsäkra rekryteringar allt viktigare på en starkt konkurrensutsatt arbetsmarknad där talangerna inser sitt stigande värde, säger Claes Peyron, vd på Peyron Norden, i ett uttalande.

Generation Y hade som högsta mål med sina karriärer att ha en balans mellan jobb och fritid. För Generation Z är det, enligt undersökningen, jobbtryggheten som är det viktigaste. Och till skillnad från Generation Y är ett mål för Generation Z att bli chef eller ledare.

– Vi ser att studenter i generation Z har större löneanspråk och i större utsträckning vill bli chefer. Rationella faktorer som pengar och trygghet blir viktigare, säger Claes Peyron till TT.

Kompetensutveckling viktigt

Men det finns inte minst en sak som förenar de båda generationerna: de vill få möjlighet till kompetensutveckling.

– Jag tror att vi snart kommer att få se en mer formaliserad typ av vidareutbildning hos arbetsgivare i form av akademier eller egna utbildningar. Om man som arbetstagare känner att man kan utvecklas snabbare på sin egen arbetsplats än i branschen som helhet kommer intresset för att stanna kvar att öka, säger Claes Peyron.

Att kompetensutvecklingen blir allt viktigare är många parter på arbetsmarknaden eniga om. Carin Ulander Wänman, som är forskare på Umeå universitet har också kommit fram till samma sak.

– Det är nödvändigt med en förändring, både för de yrkesverksamma och för arbetsgivarna, säger Carin Ulander Wänman, sa hon nyligen till Arbetsmarknadsnytt.

Idag sker kompetensväxling och karriärsbyte alldeles för ofta när en person är uppsagd. Om den kan bli en naturlig del av yrket skapar det tryggheten och möjligheten att kunna byta jobb för egen maskin, inte genom att bli uppsagd. Carin Ulander Wänman slutför just nu ett förslag för hur en framtida kompetensutvecklingen kan se ut.

– Det bygger på att vi samlar så många parter som möjligt. Individen och arbetsgivarna naturligtvis, tillsammans med parterna och lärande institutioner. Runt dem bygger vi sedan ett helt nytt kompetensutvecklingssystem där arbetsgivarna har en stor del av ansvaret för det. Om arbetstagarnas skicklighet ska få ett större genomslag vid uppsägningar är det rimligt att de får möjlighet att ta till sig de kunskaper som krävs, sa hon.

Fotnot: Generation Y, också kallad millenniegenerationen, millennials, är personer födda från ungefär 1982 till ungefär 1995. Generation Z är nästa generation, alltså födda från cirka 1995 till cirka 2010.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-03-21 - 13:08  #Kompetensförsörjning #Utbildning