Peter Jeppsson
Foto: Henrik Montgomery/TT

Arbetsgivarna satsar på ny LAS-modell – "Blir lättare att få jobb"

Publicerat av Anders Carlsson

Den svenska arbetsmarknaden skuggas av allvarliga brister. Men nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Det menar Svenskt Näringsliv som föreslår en ny modell som ökar både företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet. "Vårt mål är att göra det lättare både att anställa och att få ett jobb", säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Lagen om anställningsskydd, LAS, är en kvarleva från 1970-talet och hur näringslivet och de svenska politikerna samverkade då, för nästan 50 år sedan. I dagens värld med stark internationell konkurrens och snabb teknikutveckling har LAS blivit ett hinder för jobb och tillväxt. Lägg till ytterligare ett antal bekymmer som plågar den svenska arbetsmarknaden – kompetensförsörjningen, svårigheterna att rekrytera, kompetensutveckling av medarbetare, inlåsningseffekter – så ljuder allt fler alarmklockor om tillståendet på den svenska arbetsmarknaden.

– Nu behövs en genomgripande reform. Utgångspunkten måste vara att verklig trygghet i dagens arbetsliv ligger i individens kompetens och företagens möjligheter att anställa, säger Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv som också menar att det nu finns en historisk möjlighet att genomföra de reformer som är bra för Sverige.

Den modell som Svenskt Näringsliv föreslår har fem delar:

1. Ett reformerat anställningsskydd med ökade möjligheter för företagen att bestämma arbetsstyrkan utifrån verksamhetens behov.

2. Bättre förutsättningar för kompetensutveckling med ökade incitament för företagen att investera i medarbetarnas kompetens.

3. Ännu effektivare omställningsförsäkringar som hjälper de som blivit uppsagda att hitta nya jobb.

4. En specialiserad arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet. Privata aktörer får ett större ansvar för stöd och matchning.

5. En arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler och ger bättre skydd.

En av drivkrafterna bakom initiativet, är att just arbetsrätten är med bland de 73 punkterna i regeringsöverenskommelsen och i april tillsätts en utredning med ambition att modernisera den.

– Vi vill komma överens med de fackliga organisationerna om lösningar som ökar både flexibiliteten och tryggheten i arbetslivet. Om inte vi parter klarar att tillsammans modernisera regelverket så måste politiken ta sitt ansvar och genomföra de förändringar som krävs, fortsätter Peter Jeppsson.

Historien visar att det kan komma att behövas ett politiskt tryck. Både Saltsjöbadsavtalet 1938 Industriavtalet 1997 kom till när politiken tryckte på medan huvudavtalsförhandlingarna 2009 mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK, misslyckades just för bristen på politiskt tryck.

– Behovet av en modern arbetsmarknad har inte minskat sedan dess. Företagens konkurrenskraft och medarbetarnas kompetens är den verkliga anställningstryggheten. LAS behöver därför förändras i grunden, menar Peter Jeppsson.

– Vårt mål är att göra det lättare både att anställa och att få ett jobb, säger han.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2019-02-21 - 10:00  #Arbetslöshet #LAS