Logo
Logo
Nyhet10 september 2020 - 07:09

Arbetsgivarna: Löneökningarna kan bli väldigt låga

Svenska industrilönekostnader ökar betydligt mer än i de viktigaste konkurrentländerna, enligt arbetsgivarna. Snart startar avtalsrörelsen om och då krävs en lägre löneökningstakt, menar Robert Tenselius på Teknikföretagen.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke
LO:s ordförande Susanna Gideonsson och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof JackeFoto: Sören Andersson + TT

I fjol steg svenska arbetskraftskostnader i tillverkningsindustrin med 3,6 procent. Det var klart mer än i Västeuropa där snittökningen var 2,1 procent, enligt Teknikföretagen som har sammanställt siffror från Eurostat. Även sett över de senaste fem åren har ökningstakten i snitt legat högre i Sverige än i de viktigaste konkurrentländerna.

Det håller inte. Nu måste trenden vändas är budskapet från arbetsgivarorganisationen inför de nyupptagna löneförhandlingarna med facken.

Väldigt låg ökning

– Nu behöver vi ligga under de andra, och då handlar det om väldigt låga ökningstakter, säger Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen.

Men det går att hälla in andra faktorer, som delvis ger en annan bild. Den på senare år rejält försvagade kronan har i stället sänkt det svenska relativa kostnadsläget gentemot västeuropeisk industri med två procent under 2019. I år har dock kronan stärkts igen, vilket om förstärkningen fortsätter kan försätta industrin i ett bekymmersamt konkurrensläge, enligt Tenselius.

Svenska lönekostnader är heller inte högst i utgångsläget. Tyskar, danskar, norrmän, belgare och schweizare är dyrare att anställa, visar statistiken.

Ytterligare en faktor som fack och arbetsgivare brukar vara eniga om att titta på när löneutrymmet ska bestämmas är produktiviteten. Ju högre produktivitet desto högre kan lönerna vara.

Stundtals bättre

– Stundtals har vi kanske haft bättre produktivitetsutveckling beroende på utvecklingen i motorfordonsindustrin. Men den generella bilden är att vi inte har haft någon annorlunda produktivitetsutveckling än de viktigaste konkurrentländerna men arbetskraftskostnadsökningar har varit högre, säger Robert Tenselius.

Under ett flertal år har industrin haft en god vinstutveckling.

TT: Är det bara kostnaderna man ska titta på. Det handlar kanske också om hur vinsten ska fördelas?
– Å andra sidan är det väldigt bekymmersamt med coronakrisen som vi har nu. Men hur vi ligger till mot andra länder i den här nominella ökningstakten blir väldigt centralt eftersom vi lever i en konkurrensutsatt värld, säger Tenselius som pekar på att det blir avgörande för var företagen till sist lägger sin produktion.

Fakta: Förhandlingarna i korthet

I mars, en bit in på upploppet, avbröts årets stora lönerörelse som bedöms beröra omkring tre miljoner löntagare. Förhandlingarna pausades till oktober.

Innan dess hade tuppfäktningen mellan framför allt fack och arbetsgivare i industrin kommit en bra bit på väg. Facken krävde tre procent i lönelyft på ett år. Arbetsgivarna erbjöd 1,4 procent.

Sedan dess har facken sagt sig stå kvar vid sina krav medan arbetsgivarparterna snarast nu talar om nollbud i coronakrisens spår.

Före sista oktober är det tänkt att industrin ska sätta det så kallade lönemärket – en nivå som den stora merparten av övriga arbetsmarknaden numera brukar följa.

#Avtalsrörelse#Coronakrisen#Avtalsrörelse#Kollektivavtal#Svenska modellen#LO#Konjunktur#Coronakrisen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist