Jacke i Göteborg
Foto: Thomas Johansson/TT

Arbetsgivarna har satt målen för avtalsrörelsen

Publicerat av Stina Bengtsson

Lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften. Det är arbetsgivarnas mål i avtalsrörelsen 2020. Svenskt Näringslivs samverksansstyrelse vill bland annat att löneökningstakten växlas ned och trösklarna till arbete sänks.

Om några månader går parterna inom industrin in i nästa avtalsförhandlingar. Då ska det så kallade märket, det vill säga lönenormeringen, för avtalsrörelsen 2020 sättas. Under tisdagen fattade därför Svenskt Näringslivs samverkansstyrelse beslut om samverkansmål för arbetsgivarsidan.

– Med en klok lönebildning slår vi vakt om Sveriges konkurrenskraft. Därför eftersträvar de privata arbetsgivarna lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

På senare år har Industriavtalet ifrågasats, inte minst av de fem LO-facken inom 6F, men Jan-Olof Jacke menar att Industiravtalet är grunden i svensk lönebildning.

– Effekterna av normeringen och Industriavtalets märkessättning är arbetsfred och stabilitet som gynnar svensk ekonomi, säger han och fortsätter:

– Det finns ingen alternativ förhandlingsmodell som på ett bättre sätt verkar för en lönebildning som ökar konkurrenskraften. Den ordnade lönebildningen med industriavtalet har varit en förutsättning för reallöneökningar.

Arbetsgivarnas samverkans mål för avtalsrörelsen 2020

  • Löneökningstakten ska växlas ned från nuvarande nivå. Produktivitetstillväxten har växlat ned globalt. En lönebildning som utvecklas i takt med produktiviteten ökar konkurrenskraften.
  • Ingångslönerna ska vara på en nivå så att arbetsmarknaden breddas och trösklarna till arbete sänks. Sverige har Europas högsta ingångslöner. Det leder till att jobb utan krav på förkunskaper minskar och skapar högre trösklar in på arbetsmarknaden för exempelvis ungdomar och personer med kort utbildning och bristande erfarenhet. Samtidigt har vi genom den stora migrationen större behov än någonsin av att bredda arbetsmarknaden så att även de med kort utbildning kan få arbete.
  • Möjligheterna för företags- och medarbetarnära lönebildning ska öka. Sverige har den mest sammanpressade lönestrukturen i OECD vilket i kombination med ett högt skattetryck hindrar företagen att använda löner som ett styrmedel för att behålla och motivera medarbetare och utveckla företaget. Fördelningen av löneökningarna inom ramen för siffersatta avtal ska göras av företaget. Inte genom individgarantier, generella lönehöjningar och stupstockar.
  • Svenska företag håller sig väl framme på den globala arenan. Samtidigt är allt fler branscher utsatta för direkt konkurrens, som kräver att företagen snabbt kan anpassa sig efter svängningarna. Behovet av förbättrad anpassningsförmåga är gemensamt för alla medlemmar i Svenskt Näringsliv. Därför vill de privata arbetsgivarna utveckla de centrala avtalen vad gäller möjligheter till varierad arbetstidsförläggning och ökat utrymme för övertid, visstidsanställningar samt inhyrning.
Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-06-25 - 14:04  #Avtalsrörelse #Industriavtalet