Arbetsgivarna vann mot Hamnarbetarförbundet
Foto: Pressbild, TT

Arbetsgivarna fick rätt mot Hamnarbetarförbundet

Publicerat av Stina Bengtsson

APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarens och Sveriges Hamnars rättegångskostnader på 618 000 kronor.

Det var 2017 som arbetsgivaren APM Terminals, som driver containerterminalen i Göteborgs hamn, beslutade att dra in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an, Hamnarbetarförbundets lokalavdelning i hamnen. Förmånerna, som bland annat omfattade full lön för fackligt arbete, hade såväl APM Terminals som tidigare arbetsgivare betalat ut i många år. Detta trots att Hamnarbetarförbundet inte har kollektivavtal.

– Det här är förmåner som enligt lag bara ska betalas till fackliga förtroendevalda i förbund som har kollektivavtal, säger Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar.

– Hamnarbetarförbundet har lyckats tvinga till sig dessa förmåner i flera hamnar för att de underförstått har hotat med konflikt, säger han.

Hamnarbetarförbundet hade stämt både APM Terminals och Sveriges Hamnar och menade att Sveriges Hamnar hade påverkat företagets beslut om att dra in förmånerna. Men nu går alltså Arbetsdomstolen helt på arbetsgivarnas linje. Och till skillnad mot förra veckans dom i samma domstol, där parterna fick betala sina respektive kostnader, ska nu Hamnarbetarförbundet betala såväl sina egna kostnader som arbetsgivarnas på 618 000 kronor.

– Det är en seger för den svenska modellen. Det är bra att Arbetsdomstolen bekräftar att Hamnarbetarförbundet inte både kan äta kakan och ha den kvar, säger Joakim Ärlund.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-02-21 - 19:49  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten