Logo
Logo
Nyhet16 september 2020 - 11:09

Arbetsgivarna: Därför väljer fler företag att organisera sig

Coronakrisen har varit förödande för många företag – något som har lett till att allt fler företag blir medlemmar i arbetsgivarorganisationer. ”Många har insett vikten av att ha någon som för deras talan", säger Almegas vd Thomas Erséus. Men trenden syns inte på hela arbetsmarknaden.

Thomas Erséus, Almega, och Sara Nordström, Visita
Thomas Erséus, Almega, och Sara Nordström, Visita.Foto: Sören Andersson och Peter Knutson

Nyligen rapporterade Ekot att Almega har haft en stor ökning av nya medlemmar under coronakrisen. Netto handlar det om ungefär 200 företag som har valt att teckna kollektivavtal. Men vd Thomas Erséus tror inte att det bara är krisen som har bidragit till medlemstillströmningen.

– Långsiktigt så växer tjänstesektorn och den har blivit allt viktigare i det svenska näringslivet. I takt med det har också Almega vuxit sig starkt. Så det finns ett långsiktigt perspektiv. Men så har vi också sett en kraftig tillströmning också i det korta perspektivet, som naturligtvis är kopplat till bekymren kring pandemin, säger han och fortsätter:  

– Många har insett vikten av att ha någon som för deras talan och av kollektivavtal för att komma i åtnjutande av en del av de statliga stöden.

Under året, från 1 januari till 1 september har Almegas medlemstal ökat med 2,1 procent. Det är framför allt tre av de åtta förbunden som växer.

– Det som växer mest är Kompetensföretagen, som har vuxit med 6,5 procent, säger Thomas Erséus.

De andra två snabbast växande förbunden är IT&Telekomföretagen (5,7 procent) och Innovationsföretagen (4 procent).

– Det är branscher som har drabbats väldigt hårt av pandemin, säger han.

Det finns så klart även medlemmar som har lämnat Almega. Det kan bero på att företag slås samman, att företag byter sektor eller att företagen lägger ner i eller går i konkurs. Men trots att konkurserna har gått upp har det inte påverkat Almegas medlemstal i någon större utsträckning.

– Vi har sett att antalet utträden har gått ner under den här perioden, säger Thomas Erséus.

Kraftig tillströmning

Den växande trenden finns också i andra branscher.

– Trots att besöksnäringens oerhört utsatta läge har lett till en ökning av konkurser bland våra medlemsföretag, har vi lyckats öka vårt medlemsantal.

Det säger Sara Nordström, marknadschef på bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita. Från den 1 januari till den 1 augusti i år växte Visita med 170 medlemmar netto.

– Vi såg en kraftig tillströmning av medlemsansökningar precis när korttidspermitteringssystemet infördes men ansökningarna fortsätter att komma. Många av besöksnäringens företagare behöver juridisk rådgivning. Vi upplever även att företagarna fått en tydligare bild av hur vi stöttar näringen i stort genom vår stora mediala närvaro, säger Sara Nordström.

Inget nettotillskott

Även Svensk Handel har fått in fler nya medlemmar än vanligt.

”Under coronakrisens första veckor fördubblades antalet nya medlemmar till Svensk Handel. När krisen slog till med full kraft sköt också företagens behov av stöd, råd och vägledning i höjden. Efter krisens akuta skede har medlemstillströmningen återgått till mer normala nivåer”, skriver presschefen Hans Tjernström Carraro i ett mejl till Arbetsmarknadsnytt.

Men till skillnad från Visita har Svensk Handel inget nettotillskott.

”Tyvärr har coronakrisen tvingat många handelsföretag i konkurs och våra medlemmar är inte förskonade. Trots att flera nya medlemmar än vanligt har tillkommit har vi ett litet nettotapp på grund av ökat antal nedläggningar”, skriver Hans Tjernström Carraro.

På Livsmedelsföretagen är utvecklingen liknande den på Svensk Handel. Ett tjugotal nya medlemmar och ungefär lika många som lämnat.

– De flesta som lämnat är bagerier och andra företag som inte har dagligvaruhandeln som primär försäljningskanal. De har haft det väldigt tufft under pandemin, säger Magnus Hultman, som är ansvarig för medlemsservice på Livsmedelsföretagen.

Han betonar dock att medlemstillströmningen liknar den från tidigare år.

Fokus på medlemsrekrytering

Ett förbund som däremot har fått en nettoökning är Byggföretagen. Där har medlemsantalet ökat med ungefär tre procent sedan årsskiftet, berättar Lars Redtzer, som är chef för branschutveckling på förbundet.

– Vi ser ett fortsatt ökat intresse för att bli medlem hos Byggföretagen. En förklaring kan vara coronapandemin, men vi har också fokuserat mer på medlemsrekrytering i år, säger han.

Även Gröna arbetsgivare, som organiserar företag inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf, ser en ökande trend.

– Vi ser en ökning under coronakrisen, både brutto och netto. Den första mars hade vi 3 813 medlemmar och ett halvår senare 3 898, säger Gröna arbetsgivares kommunikatör Joel Eriksson.

På Vårdföretagen har antalet nya medlemmar ökat med ungefär fem procent. Men hela ökningen beror inte på coronakrisen.

– Jag skulle säga att det är en kombination av långsiktigt arbete och en viss coronaeffekt, säger presschefen Anders Manell.

Små företag har lämnat

Transportföretagen har fått in ungefär lika många nya medlemmar i år som föregående år. Men då många företag har gått i konkurs på grund av coronakrisen har antalet medlemmar minskat något under året.

– Vi har en nettominskning på drygt 100 företag. Det beror framför allt på att ett stort antal små taxiföretag har lämnat oss, berättar kommunikationschefen Mychele Östman.

På Ikem, Innovations- och kemiindustrierna, har antalet medlemsansökningar minskat, meddelar organisationen i ett mejl till Arbetsmarknadsnytt.

#Coronakrisen#Visita#Almega#Transportföretagen#Livsmedelsföretagen#Byggföretagen#IKEM#Kollektivavtal#Svensk Handel#Gröna arbetsgivare#Vårdföretagen#Coronakrisen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist