Logo
Logo
Nyhet26 februari 2020 - 13:02

Arbetsgivare om skyddsombuds dubbla stolar: "Problematiskt"

Fackliga regionala skyddsombud som ägnar sig åt medlemsvärvning irriterar företagare. ”Jag har inga synpunkter på att de sköter sitt jobb, däremot har jag synpunkter på att de kör facklig värvning när de är ute i annat uppdrag”, säger Henning Beyer på Åhmans i Åhus.

Foto: Janerik Henriksson/TT

För ungefär ett år sedan hade Åhmans i Åhus, ett företag som tillverkar hisskorgar och hissinredningar, besök av två regionala skyddsombud från GS-facket. Förutom att ombuden tittade på lokalerna och arbetsmiljön försökte de även värva medlemmar till facket, berättar Henning Beyer på företaget.

"Vi som arbetsgivare måste följa spelreglerna och då tycker jag att facket ska göra det samma", säger Henning Beyer.

– De tragglade med våra anställda som har valt att inte vara med i facket och försökte värva dem. Det skapade irritation hos de anställda, men också hos oss i företagsledningen. Jag har inga synpunkter på att de sköter sitt jobb, däremot har jag synpunkter på att de kör facklig värvning när de är ute i annat uppdrag.

Henning Beyer tog upp problemet med en ombudsman på arbetsgivarorganisationen TMF, Trä- och möbelindustriförbundet.

– De tog en diskussion med facket och det har löst sig till det bättre. Men om jag inte hade sagt ifrån direkt gissar jag att vi hade haft samma situation även i år.

”Behövs tydligare information”

Att de regionala skyddsombuden försökte värva medlemmar tror han beror på okunskap.

– Vi som arbetsgivare måste följa spelreglerna och då tycker jag att facket ska göra det samma. Det behövs tydligare information och utbildning till de som är utsedda som skyddsombud, så att de också har en möjlighet att komma med vettiga förbättringsförslag. Det sista vi vill är att anställda ska skadas och om skyddsombuden kan komma med bra synpunkter så lyssnar vi förstås på det.

I en skriftlig kommentar till Arbetsmarknadsnytt skriver GS-facket arbetsmiljöansvarig Patrik Karlsson att det skyddsombud som var hos Åhmans inte gjorde något fel. ”Här har gjorts ett RSO-besök som bekostats av RSO-medel, när skyddsronden var avklarad påbörjades en uppsökeriverksamhet som bekostats av GS”, skriver han. *

Stängde felaktigt ner bygge

Även Patrik Pettersson, vd på plåtslageri- och fasadentreprenadföretaget NP-gruppen har haft problem med skyddsombud som har agerat tveksamt. I hans fall gick de till och med utöver sina befogenheter. Ett av hans byggen stängdes ner i fyra dagar efter ett besök av ett regionalt skyddsombud.

"Det märkligaste av allt var att facket inte kom och tittade när jag hörde av mig och sa att jag hade åtgärdat problemen", säger Patrik Pettersson på NP-gruppen.

– I november skedde en raid om byggnadsställningar och i samband med det kom två regionala skyddsombud från facket Byggnads ut och tittade på ett bygge. De hade många förslag och ville att det skulle se ut på ett visst sätt, bland annat att underslaget på ställningen var för litet, berättar han.

– Jag bad mina ställningsbyggare prata med dem och frågade även var i arbetsmiljöföreskrifterna det här stod. Men det kunde de inte säga, helt enkelt för att det inte stod i arbetsmiljöföreskrifterna, fortsätter Patrik Pettersson.

Kom inte och tittade

Det visade sig att ändringsförslaget stod i ett utbildningsmaterial som Byggnads har tagit fram tillsammans med Ställningsentreprenörerna.

– Med andra ord så var det en rekommendation och inte lagstiftat. Ändå stängde de ner bygget, vilket de inte har rätt att göra baserat på rekommendationer, säger Patrik Pettersson.

Han och ställningsbyggaren ändrade ställningen efter rekommendationerna och bygget öppnades igen.

– Det märkligaste av allt var att facket inte kom och tittade när jag hörde av mig och sa att jag hade åtgärdat problemen. De öppnade mitt bygge med omedelbar verkan, men de kom inte ut.

Precis som Henning Beyer tycker Patrik Pettersson att de fackliga regionala skyddsombuden behöver vara ordentligt utbildade och pålästa.

– Jag tycker att de bör vara certifierade och ha gått en ordentlig utbildning i det område de ska inspektera. Det får inte bli ett godtyckligt system där de regionala skyddsombuden kan stänga byggen baserat på åsikter och rekommendationer.

Problematiskt med skyddsarbete och medlemsvärvning samtidigt

Att fackliga regionala skyddsombud som besöker arbetsplatser ägnar sig åt medlemsvärvning eller går utanför sina befogenheter och agerar som inspektörer från Arbetsmiljöverket är ett problem för företagen, menar Amelie Berg, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

"Hur ska medarbetare och arbetsgivare veta när personen som kommer ut har på sig medlemsvärvarhatten och när hen har på sig skyddsombudshatten", undrar Amelie Berg på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Det är inte enkelt för en arbetsgivare att veta om ett regionalt skyddsombud överhuvudtaget är behörigt att tillträda arbetsplatsen, säger hon.

Hon menar att det skapar onödiga missförstånd när en person har två olika roller och dessutom agerar i de olika rollerna samtidigt.

– Det blir problematiskt när skyddsarbetet sker vid samma tillfälle som medlemsvärvningen. Hur ska medarbetare och arbetsgivare veta när personen som kommer ut har på sig medlemsvärvarhatten och när hen har på sig skyddsombudshatten?

Regeringen har föreslagit en lagändring som skulle innebära att de regionala skyddsombuden får ytterligare befogenheter, även på företag där de inte har medlemmar. Som Arbetsmarknadsnytt tidigare har rapporterat är det något som arbetsgivarna ifrågasätter. Svenskt Näringsliv vill hellre se ett införande av oberoende rådgivare och att fler, både fackligt anslutna och sådana som inte är fackliga medlemmar, ska kunna bli lokala skyddsombud.

– Det som företagen vittnar om är ytterligare bevis på att det finns brister i systemet med regionala skyddsombud. Att då utöka deras rätt att både komma in och agera på arbetsplatser känns ogenomtänkt, säger Amelie Berg.

Arbetsmarknadsnytt har sökt Byggnads för en kommentar, men de har inte återkommit.

Karin Janson
Stina Bengtsson

* Läs hela GS-fackets kommentar

Så här skriver Patrik Karlsson, arbetsmiljöansvarig på GS-facket:

"För det första:
GS är och har alltid varit tydliga med att när våra regionala skyddsombud är ute på skyddsronder som bekostas av RSO-medel ska ingen annan verksamhet utföras än just det som ryms inom ramen för RSO-medel. Det är viktigt för trovärdigheten för det system som finns på plats idag och som uppskattas av såväl GS medlemmar som arbetsgivare. För det andra: De regionala skyddsombud som nämns i den här artikeln har i detta fall inte gjort något fel. Här har gjorts ett RSO-besök som bekostats av RSO-medel, när skyddsronden var avklarad påbörjades en uppsökeriverksamhet som bekostats av GS. Det är olyckligt om arbetsgivaren inte uppfattat att det varit två olika verksamheter vid samma tillfälle. För det tredje: Det upplevda problem som Henning Beyer lyfter beror inte på våra RSOs okunskap, utan snarare på att Henning Beyer har missuppfattat att besöket bekostades av två olika påsar pengar och hade två olika syften. Anledningen att vissa av våra RSO väljer att dela upp besöken är att inte störa produktionen för mycket med återkommande besök. Vår uppfattning är att det uppskattats av flera arbetsgivare att såväl RSO som uppsökeriverksamhet klaras av vid ett och samma besök. Som jag förstår det vill Henning Beyer att GS gör flera besök under året. För att inte den här typen av missförstånd ska ske i framtiden finns anledning för GS att ompröva detta och istället göra flera verksamhetsbesök under året på samma företag. Det vore bara positivt då jag tror att våra medlemmar gärna ser att GS är så ofta på arbetsplatsen som möjligt."

#Arbetsmiljö#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist