Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister
Foto: Anders Wiklund/TT

Arbetsförmedlingens utbildningar ska bli jämställda

Publicerat av TT

Mindre än 20 procent av de som deltar i arbetsmarknadsutbildningar genom Arbetsförmedlingen är kvinnor. Därför ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att sträva efter en jämnare könsfördelning.

”Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter till jobb. Arbetsmarknadsutbildningar ska inte bidra till en könsuppdelad arbetsmarknad”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i ett pressmeddelande.

En arbetsmarknadsutbildning är en kort yrkesinriktad utbildning inom ett yrke där det finns brist på personal. Arbetssökande får del av utbildningen genom Arbetsförmedlingen.

TT

Publicerad av TT den 2020-01-31 - 08:31  #Politik #Arbetsförmedlingen #Utbildning