Arbetsförmedlingen
Foto: Marko Säävälä/TT

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

Publicerat av Henrik Sjögren

Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet . Verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt och vilar på en svag kunskapsgrund, menar Riksrevisionen. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.

– Arbetsförmedlingens analysavdelning har ansvar för att verksamhetens utveckling baseras på fakta och gedigen kunskap. Men den har inte varit inblandad i att ta fram eller utveckla myndighetens metoder, säger Tommi Teljosuo, projektledare för granskningen i ett pressmeddelande.

Den bristande uppföljningen innebär även att bristande likvärdighet för service till arbetssökande i olika delar av landet, enligt riksrevisorn Stefan Lundgren.

Kritiken ligger i linje med den kritik som Svenskt Näringsliv har framfört om bristande likvärdighet. De har i en rapport fört fram behovet av ett mer likvärdigt bedömningssystem.

Hamilton

– Vi anser att matchningsuppdraget helt ska strykas, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.

Foto: Stina Bengtsson

– Kritiker till reformeringen av Arbetsförmedlingen menar att likvärdigheten riskerar att gå förlorad. Men vilket likvärdighet då? Nu visar Riksrevisionen att matchingen och bedömningen är allt annat än likvärdig, säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert vid Svenskt Näringsliv.

Han ser också hur revisionen ger Svenskt Näringsliv rätt vad gäller matchingen i stort.

– Vi anser att matchningsuppdraget helt ska strykas. SCB har tidigare konstaterat att endast 1,5 procent av alla jobb förmedlas via AF:s personal. Andra aktörer gör jobbet mycket bättre, säger Edward Hamilton.

Spretigt uppdrag

Maria Mattson Mähl är vd för jobbförmedlingsföretaget AlphaCE. Som privat aktör har hon och hennes bransch behövt att underkasta sig hårda krav för att bli certifierade som jobbförmedlare. Arbetsförmedlingen har inte behövt redovisa samma kravuppfyllnad.

Maria_Mattsson_Mahl_AlphaCE_1

Maria Mattsson Mähl menar att det är bra om Arbetsförmedlingens uppdrag blir tydligare och mer avgränsat.

Foto: Jenni Anna Gustafsson

– Arbetsförmedlingen har haft ett svårt och ganska spretigt uppdrag och det är bra om det blir tydligare och mer avgränsat. Alla aktörer som jobbar med uppdrag som finansieras av skattemedel bör granskas. Vi privata utförare har sedan tidigare granskats genom vår auktorisationskrav, och inte minst branschens egna krav, säger Maria Mattsson Mähl.

Det brådskar, menar hon. När konjunkturen vänder kan situationen bli akut.

– Just nu finns jobb till de arbetssökande, men det kommer en lågkonjunktur och då är det viktigt att vi hinner få till verkstad, säger Maria Mattson Mähl.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2019-06-05 - 14:53  #Arbetsförmedlingen