Logo
Logo
Nyhet11 november 2018 - 18:11

Arbetsförmedlingen skönmålar jobbsiffror om nyanlända

Arbetsförmedlingen påstår att nyanlända får allt fler jobb, både subventionerade och jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Men en granskning visar att uppgången nästan helt beror på statens supersubventionerade extratjänster. Det är allvarligt att Arbetsförmedlingen far med osanning, menar S-märkte ledarskribenten Widar Andersson.

Edward Hamilton, Widar Andersson
Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv och S-märkte ledarskribenten Widar Andersson, ger en rejäl känga till Arbetsförmedlingen för att sprida felaktig information.Foto: Stina Bengtsson + TT
Widar Andersson
Widar Andersson, s-märkt ledarskribent, anser att Arbetsförmedlingen är oärliga med hur de presenterar sina siffror.

– Det är helt enkelt inte sant att jobben ökar så mycket som Arbetsförmedlingen påstår. Det är allvarligt att en statlig myndighet av den här digniteten ägnar sig åt vad som faktiskt måste beskrivas som fake news, säger Widar Andersson, ledarskribent för Folkbladet och före detta riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

I pressmeddelandet skriver Arbetsförmedlingen att både subventionerade och osubventionerade anställningar ökar. Men i en bifogad graf över statistiken ser man tydligt att uppgången har varit mycket blygsam vad gäller de osubventionerade anställningarna.

Endast extratjänsterna ökar

Sedan 2013 har andelen nyanlända som har fått en osubventionerad anställning ökat med endast 1,5 procentenhet. Det är endast extratjänsterna, som till hundra procent är subventionerade av staten, som visar en markant ökning. Mellan september 2017 och september 2018 ökade de med 8 procentenheter, enligt Arbetsförmedlingens siffror, se länk till graf.

– Vi ser dessvärre en utveckling där stat och myndigheter försöker ge en falsk bild av att den svenska integrationen går bra, medan siffrorna alltmer pekar i motsatt riktning, säger Widar Andersson.

Men Arbetsförmedlingens chef för enheten för integration och etablering, Malin Blomgren, vidhåller att det går allt bättre med uppdraget att få nyanlända i arbete och att etableringsuppdragen för nyanlända förbättras för varje år.

– Det går allt bättre för nyanlända på svensk arbetsmarknad. Även andelen som går till osubventionerade jobb ökar. År 2013 var det 5,5 procent och sedan dess har det gått upp till 5,9 procent 2017 och hittills i år sju procent, säger Malin Blomgren.

Inte imponerande

Men siffrorna imponerar inte på Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Han menar att myndigheten brister i stringens när de rapporterar sina resultat.

– Det är viktigt att myndighetskommunikation är stringent och att kommunikationen står i proportion till fakta. Det är tveksamt att gå ut med trumpeter och fanfarer i hela Sveriges media när ökningen är en och en halv procentenhet på fem år för osubventionerade jobb, säger Edward Hamilton.

Han hänvisar också till en liknande kommunikationsfint som han ansåg att Arbetsförmedlingen gjorde sig skyldig till i våras. Då slog Arbetsförmedlingen fast att de hade klarat fem av regeringens sex mål. Men i en intern resultatredovisning för samma period skrev myndigheten att de endast hade klarat tre av de sex målen.

– Myndigheten ska kommunicera verkligheten, inget annat. Bara misstanken om att de ägnar sig åt att blåsa upp sina siffror är allvarligt, säger Edward Hamilton.

”Det är inget vi döljer”

Enligt Arbetsförmedlingens egen statistik är det inom extratjänsterna som den enda signifikanta sysselsättningsökningen sker – en anställningsform som är subventionerade till hundra procent av staten och som nästan helt och hållet går till kommuner för att skapa jobb.

Arbetsförmedlingens Malin Blomgren menar dock att de inte har för avsikt att dölja något eller att blåsa upp några siffror.

– Extratjänsterna är en subventionerad anställning som har ökat det senaste året. Det är inget vi döljer, tvärtom. Extratjänsterna är ett anställningsstöd, enligt förordningen, därför redovisar vi det som en anställning med stöd. Det är vårt uppdrag och inget vi har hittat på för att ”frisera siffrorna”, säger Malin Blomgren.

Hårt pressad myndighet

Extratjänsterna har blivit hårt kritiserade för att vara en form av konstgjord andning från regeringens sida för att blåsa ner arbetslöshetsstatistiken inför valet.

Enligt Edward Hamilton försöker Arbetsförmedlingen visa på goda resultat för att motivera sitt eget existensberättigande i en tid då myndigheten har blivit hårt kritiserad av politiker som vill lägga ner Arbetsförmedlingen.

– De senaste två åren har Arbetsförmedlingen varit hårt pressade att visa resultat, eftersom den politiska debatten mer och mer handlat om att lägga ner eller stöpa om myndigheten. Men de bör varken underdriva eller överdriva resultaten. Det är särskilt viktigt att en myndighet inte kan klandras för att skönmåla verkligheten, säger Edward Hamilton.

Myndigheter ska inte kampanja

Widar Andersson vill påpeka ytterligare en oroväckande trend som inte bara gäller Arbetsförmedlingen, utan hela myndighetssverige.

– Dessvärre har vi sett en utveckling mot att staten och myndigheter tar på sig rollen att sprida en falsk bild om att allt går bra med integrationen och att Sverige håller på att lösa invandringsproblematiken. Det är en farlig utveckling när myndigheter kampanjar på det viset, säger Widar Andersson.

Vad gäller subventionerade arbeten så anser Widar Andersson att de säkerligen kan behövas. Han upprörs snarare över myndighetens kommunikation kring resultaten.

– Att sju procent av de nyanlända är sysselsatta i osubventionerade jobb kanske är bra, vad vet jag. Men det allvarliga är att man friserar och hittar på siffrorna. Det bidrar bara till att förtroende för myndigheterna minkar. Människor klagar på extrema sajter och trollkonton bland twittrare. Desto allvarligare då när myndigheter beter sig på samma sätt, säger Widar Andersson.

#Integration#Arbetsförmedlingen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist