AF allt och inget
Foto: Jessica Gow/TT, Stina Bengtsson

”Arbetsförmedlingen har blivit en butik för allt och inget”

Publicerat av Stina Bengtsson

Kritiken mot Arbetsförmedlingen växer. På senare tid har såväl Riksrevisionen som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring framfört allvarliga anmärkningar på hur myndigheten utför sitt uppdrag. ”Det är dags att renodla”, säger Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.

Matchningen på den svenska arbetsmarknaden har försämrats de senaste åren. Därför är också matchning en av Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter, konstaterar Riksrevisionen. Arbetsförmedlingen har tidigare konstaterat att den försämrade matchningen beror på att gruppen arbetssökande har förändrats. Men nu visar en ny granskning från Riksrevisionen att det bara förklarar en tredjedel av den försämrade matchningen. Resten är oförklarad.

– Vår bedömning är att bristerna i analyserna beror på att Arbetsförmedlingen har använt makrodata för att besvara frågor som kräver mikrodata. Därmed finns det också anledning att befara att Arbetsförmedlingens val av insatser har baserats på analys med tydliga svagheter, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen rekommenderar nu Arbetsförmedlingen att granska matchningen ytterligare och då använda bättre analysmetoder.

”Arbetslöshetsförsäkringens funktion motverkas”

Nästan samtidigt som Riksrevisionen framför kritik kring matchning konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF) att Arbetsförmedlingen brister på en rad punkter. Det handlar bland annat om brister i dokumentation, i uppföljning och i underrättelser till A-kassan, det vill säga myndighetens kontrollfunktion. Sammantaget konstaterar IAF att ”arbetslöshetsförsäkringens funktion som omställningsförsäkring motverkas och att arbetslöshetsersättning betalas ut felaktigt”.

– Kontrollfunktionen är en väldigt viktig del av myndighetens uppdrag, säger Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.

– Både Riksrevisionen och IAF kritiserar Arbetsförmedlingens grunduppdrag och det är allvarlig kritik, fortsätter han. Det här visat på att den kritik som vi har framfört de senaste åren stämmer, nämligen att Arbetsförmedlingen har gått ifrån kärnuppdraget och att myndigheten har sjösatt kostsamma insatser som inte har gett resultat.

Fyra principer

Edward Hamilton menar att det nu är viktigt att fyra principer börjar gälla för Arbetsförmedlingens arbete:

1. Kostnadskontroll. Enligt Edward Hamilton behöver anslaget till Arbetsförmedlingen halveras på sikt. Han jämför med Tyskland utgifterna har halverats under en femårsperiod, samtidigt som landet har Europas lägsta arbetslöshet.

2. Resultaten måste upp i de insatser som finns. Edward Hamilton berättar att vissa insatser till och med kan ge negativa resultat. Tidigare i höst konstaterade Riksrevisionen att Arbetsförmedlingens så kallade Förberedande och orienterande utbildning inte lönar sig.

3. Renodla rollerna. Edward Hamilton menar att Arbetsförmedlingen måste fokusera på myndighetsutövning och kontroll, som är huvuduppdraget.

4. Transparens kring resultaten. Det måste gå att följa upp resultat mellan upphandlade aktörer och arbetsförmedlingskontor, menar Edward Hamilton, som säger att det måste vara transparens bland alla inblandade parter.

– Det här behöver göras på kort sikt, för nu börjar de bli väldigt allvarligt, säger Edward Hamilton.

Det finns flera aktörer på arbetsmarknaden, poängterar han, och förklarar att det finns privata aktörer som får bättre resultat än Arbetsförmedlingen.

– Bra resultat ska premieras, dåliga resultat ska ha färre kunder, förklarar han.

”Myndigheten måste läggas ner”

– Granskningarna visar att Arbetsförmedlingen har lämnat uppdragets kärna. Det har blivit för mycket fokus på att utveckla det här till en butik för allt och inget. Det kommer inte gå. Myndigheten måste läggas ner i sin nuvarande form, avslutar Edward Hamilton.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-11-21 - 18:29  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen