arbetsförasfa
Foto: Jessica Gow/TT

Arbetsförmedlingen får ros och ris i ny granskning

Publicerat av Daniel Mellwing

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens insats Arbetsmarknadsutbildning och kommit fram till att insatsen ger ungefär lika bra effekt över hela landet. Så har det inte sett ut vid tidigare mätningar, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

Riksrevisionen har granskat hur väl Arbetsförmedlingen har lyckats med att skapa likvärdiga effekter i olika regioner för den arbetsmarknadspolitiska insatsen Arbetsmarknadsutbildning. Tidigare har de regionala skillnaderna varit stora, inte minst när det gäller hur väl utbildningen motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan. Men nu ser det bättre ut, konstaterar Riksrevisionen.

– Resultaten tyder på att Arbetsförmedlingen, trots stora regionala variationer när det gäller de arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna, har lyckats genomföra åtgärden på ett sätt som kommer hela landet tillgodo, säger riksrevisor Stefan Lundgren, i ett pressmeddelande.

Arbetsmarknadsutbildningen är en yrkesinriktad utbildning som är tänkt att underlätta vägen till arbete, och göra det enklare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens. I fjol deltog cirka 35 000 personer i utbildningen och prislappen var omkring 1,7 miljarder kronor.

Försämrat resultat sedan 2008

Bland dem som har gått utbildningen är det i snitt sju procentenheter fler som efter två år har en inkomst över 40 000 kronor per år, jämfört med dem som inte har gått utbildningen. På riksnivå är detta är en försämring med två procentenheter sedan 2008. Vad som ligger bakom försämringen framgår dock inte av Riksrevisionens granskning.

Tidigare har Arbetsmarknadsnytt även skrivit om Riksrevisionens granskning av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning. Där var slutsatsen att det inte lönar sig att gå utbildningen, eftersom de som har gått utbildningen får lägre framtida lön än andra arbetssökande.

Om statistiken

Riksrevisionens granskning bygger på data från perioden 2006–2011 och utgår ifrån Arbetsförmedlingens indelning i tio marknadsområden.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-10-17 - 16:46  #Arbetsförmedlingen