Radix blev året supergasell 2016, men drevs i konkurs av Arbetsförmedlingens ökade krav
Foto: Jesper Frisk/Dagens industri + TT + Mostphotos

Det var år 2016 som Radix blev utsedd till årets supergasell. På bilden syns Radix vd Martin Sjöström tvåa från vänster och prisutdelaren prins Daniel tvåa från höger.

Arbetsförmedlingen drev succéföretag i konkurs – fler kan följa

Publicerat av Ana Cristina Hernández och Stina Bengtsson

Radix hade 350 anställda, fick 20 000 personer i arbete och utsågs till årets supergasell 2016. Två år senare tvingades företaget i konkurs – på grund av Arbetsförmedlingens orimliga krav. Nu varnar Svenskt Näringsliv för att fler företag kan gå samma öde till mötes.

Att Arbetsförmedlingen behöver reformeras är många eniga om. Men samtidigt som myndigheten förändras minskar anslaget till den arbetsmarknadsåtgärd som arbetsgivarna menar har fungerat allra bäst, Stöd & matchning.

Hamilton

Arbetsförmedlingen är dysfunktionell, menar Edward Hamilton på Svenskt Näringsliv, och varnar för att det kan drabba många leverantörer.

Foto: Stina Bengtsson

– Tyvärr har antalet personer som anvisas till Stöd & matchning minskat med runt 30 procent sedan förra sommaren. Konsekvenserna av en sådan utveckling blir att de berörda matchningsföretagen ger upp. Detta är särskilt problematiskt nu när konjunkturen förväntas vända nedåt och arbetslösheten öka, säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Enligt Januariavtalet ska privata leverantörers matchningsuppdrag öka samtidigt som Arbetsförmedlingen enbart får ett myndighetsutövande uppdrag. Att anslaget till Stöd & matchning nu minskas går emot det syftet, anser Svenskt Näringsliv.

”Ordentlig hemläxa för Arbetsförmedlingen”

Just nu genomgår Arbetsförmedlingen dessutom en omställning av sin personalstyrka och cirka 130 kontor ska läggas ner de närmaste tre åren. Det kan vara en del av orsaken till varför Stöd & matchning sakta men säkert har monterats ner. Men att ha det som den enda förklaringen skulle vara att göra det för lätt för sig, menar Edward Hamilton.

– Det går inte bara att säga att det saknas resurser. Arbetsförmedlingen har en enorm budget. Sanningen är att verksamheten är dysfunktionell av andra skäl. Till exempel borde inskrivning och bedömningsprocesser kunna göras mer effektiva. Där har Arbetsförmedlingen en ordentlig hemläxa att göra, säger han.

Extratjänster dokumenterat ineffektiva

För i år, 2019, uppgår regeringsanslaget för olika programinsatser till runt tio miljarder kronor. Och trots omfattande varsel beräknas runt 10 000 medarbetare stanna kvar i myndigheten. Något som dock tidigare har slukat en stor andel av anslaget är Extratjänsterna. Detta kommer de även att göra i år, trots att de håller på att fasas ut.

– Extratjänsterna har dokumenterat ineffektiva resultat. Däremot har den överlägset mer framgångsrika jobbsatsningen Stöd & matchning bantats ned. Det krävs en rejäl omprioritering där.

Lärde känna deltagarna

Martin Sjöström är en av dem som har fått känna av neddragningarna. År 2016 hade hans företag Radix ungefär 350 anställda på runt 70 kontor runtom i Sverige och utsågs till årets supergasell. Drygt hälften av de anställda arbetade med Stöd & matchning och under de cirka fem år som företaget fanns såg Martin Sjöström och hans medarbetare till att få ut ungefär 20 000 personer i arbete.

Martin Sjöström

Martin Sjöström, som drev konkursade Radix, menar att det är "totalt vansinne" att dra ner på Stöd & matchning.

– Vi träffade våra deltagare minst en gång i veckan och lärde känna dem. De skulle vara på vårt kontor 12–18 timmar i veckan och ha ett individuellt samtal varje vecka. Handläggaren på Arbetsförmedlingen träffar i bästa fall den arbetssökande någon gång om året, säger han.

– Dessutom kände vi företagen. Vi knöt samman arbetslivet med våra arbetslösa, fortsätter han.

Men från början av 2017 gick det sämre. Arbetsförmedlingen ställde högre krav, men ökade inte anslagen.

– Det krävde väldigt mycket personal. Och när man inte höjer priserna på tre eller fyra år och samtidigt ökar kraven på närvaro och dessutom minskar deltagarna blir det en omöjlig kombination, säger Martin Sjöström.

Enligt honom skulle vissa kontor enbart behöva en halvtidsanställd, men då Arbetsförmedlingen krävde att kontoren ständigt var bemannade – samtidigt som företaget skulle vara ute och träffa arbetsgivare för att kunna hitta jobbmöjligheter till deltagarna – förväntades Radix och liknande företag ha kanske tre eller fyra gånger så stor personalstyrka än vad som egentligen behövdes.

”Totalt vansinne”

Resultatet blev naturligtvis ohållbart. I början av 2018 varnade Arbetsförmedlingen på neddragningar med runt tio procent, men i själva verket blev det mellan 50 och 60 procent. Efter sommaren 2018 hade Radix skurit ner till 110 medarbetare, varav de allra flesta arbetade med Stöd & matchning. Men botten var nådd och i september gick företaget i konkurs.

Martin Sjöström är kritisk till M/KD-budgeten där Arbetsförmedlingens anslag minskades utan, som han säger, att det fanns en plan. Och han skräder inte orden om neddragningarna kring Stöd & matchning.

– Det är totalt vansinne! Kompetensen försvinner i väg. I dag är det bara en liten del som jobbar med arbetsförmedling. Hur sjutton ska det gå till år 2021 när verksamheten ska läggas över på privata företag? Då får man börja om från början.

Ana Cristina Hernández Stina Bengtsson

Publicerad av Ana Cristina Hernández och Stina Bengtsson den 2019-08-15 - 13:06  #Kompetensförsörjning #Arbetsförmedlingen