Logo
Logo
Nyhet26 februari 2020 - 08:02

Arbetsförmedlingen begär fler miljarder

Arbetsförmedlingen begär flera miljarder kronor mer för att klara sitt jobb nästa år, jämfört med vad regeringen hittills föreslagit. Arbetslösheten i de mest utsatta grupperna bedöms öka till den högsta sedan 1990-talskrisen.

Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister, och Maria Mindhammar, gd på Arbetsförmedlingen
Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister, och Maria Mindhammar, gd på ArbetsförmedlingenFoto: Anders Wiklund/TT

Arbetsförmedlingen (AF) skriver i sitt budgetäskande, eller budgetunderlag, för åren 2021 till 2023 att 800 miljoner mer behövs nästa år bara till förvaltningsanslaget. Det innebär 7,6 miljarder istället för de 6,8 miljarder som fanns anvisat för 2021 i regeringens budget från i höstas.

Anslagen till arbetsmarknadspolitiska insatser behöver höjas med drygt en miljard för att det ska gå att hålla sådant som arbetsmarknadsutbildningar och anställningar med stöd för arbetslösa igång på rimliga nivåer. Det är också nödvändigt för att klara åtgärder för personer som inte får vara sjukskrivna längre. De måste erbjudas någon form av sysselsättning, aktivitet och stöd.

På flera ställen i det 30-sidiga budgetunderlaget påpekar AF att det är sannolikt att den strukturella arbetslösheten kommer att öka som del av den totala arbetslösheten.

”Antalet inskrivna arbetslösa som är i stort behov av omfattande stöd kommer därmed att ligga på den högsta nivån sedan början av 1990-talet”, skriver myndigheten.

Det handlar framförallt om att gruppen arbetslösa utrikes födda kvinnor med kort utbildning väntas öka.

”Arbetsförmedlingen bedömer att utrikes födda med högst förgymnasial utbildning kommer att drabbas av en kraftigt stigande arbetslöshet och långtidsarbetslöshet under kommande år. Den grupp som bedöms drabbas allra hårdast är utrikes födda kvinnor som saknar gymnasieutbildning”, heter det i budgetunderlaget.

Höjda anslag begärs för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd för 2021 med sammanlagt 4 miljarder kronor.

Bakgrund: Tufft för AF

Förra året, 2019, var ett år med stora neddragningar och tvära kast för Arbetsförmedlingen. I december 2018 antog riksdagen Moderaternas och Kristdemokraternas budget, med stöd av Sverigedemokraterna. Det innebar kraftiga indragningar på myndighetens anslag för personal, lokaler och andra kostnader för verksamheten. Det innebar också kraftiga neddragningar av anslagen för arbetsmarknadsåtgärder.

Regeringen backade bara en mindre del av neddragningarna i vårändringsbudgeten. Före det hade Arbetsförmedlingen varslat 4 500 anställda, av totalt cirka 13 000, om uppsägning. Förmedlingen beslutade också att stänga 132 kontor och beslutet ligger fast för de allra flesta, myndigheten har hittills bara ändrat planerna eller avvaktar om en mindre del av dem.

Sedan början av 2019 har närmare 3 200 personer slutat. Av dem har 1 500 sagt upp sig själva. 823 har sagts upp och ungefär lika många har antingen gått i pension eller avslutat tillfälliga anställningar.

#Arbetsförmedlingen#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist