Henrik Kristensen, vd, APM Terminals i Göteborgs hamn
Foto: Thomas Johansson/TT

APM Terminals: Vi har lagt hamnkonflikten bakom oss

Publicerat av Stina Bengtsson

”Vi upplever inte att det är någon konflikt”, säger APM Terminals vd Henrik Kristensen. Han gläds över att arbetsmarknadens parter har enats om en ändring i konflikträtten. Och i containerterminalen i Göteborgs hamn är konflikten historia, menar han.

– Jag är mycket glad över att arbetsmarknadens parter har löst det vi har tyckt har varit en lucka i lagen, säger Henrik Kristensen.

Han beskriver hur företaget har haft kollektivavtal men ändå har drabbats av konflikter. Genom åren har det rört sig om såväl strejker, som blockader och maskningsaktioner. APM Terminals har, genom Sveriges Hamnar, kollektivavtal med Transportarbetarförbundet. På svensk arbetsmarknad är det alltid det först tecknade kollektivavtalet som gäller. Kollektivavtal som tecknas efter det för samma område får ingen materiell verkan mer än fredsplikt och fackliga rättigheter. I APM Terminals fall gäller att det först tecknade avtalet är det som Sveriges Hamnar har med Transportarbetareförbundet.

Kunde ha blivit stämda

– Om vi hade tecknat kollektivavtal även med Hamnarbetarförbundet hade vi med största sannolikhet blivit stämda av Transportarbetareförbundet. För oss har det varit ett moment 22, säger Henrik Kristensen.

Överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter går ut på att det inte ska vara möjligt att genomföra konflikter om det inte är i syfte att teckna kollektivavtal. Om det redan finns ett avtal på plats kan inte, enligt förslaget, ett annat fackförbund genomföra konflikter på samma område. Parternas förslag mottogs positivt av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Grunden för uppgörelsen är just konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn.

”Äntligen! Efter 45 års osäkerhet i Göteborgs hamn har parterna nu gjort upp om det här.”

– Äntligen! Efter 45 års osäkerhet i Göteborgs hamn har parterna nu gjort upp om det här, säger Henrik Kristensen.

– Jag är väldigt nöjd med att vi nu får stabilitet i alla svenska hamnar. Hamnarna har en viktig funktion och svensk konkurrenskraft är beroende av hamnarna, fortsätter han.

Ett år sedan senaste konfliktdagen

Även om det under lång tid pågick konflikter i containerterminalen i Göteborgs hamn är det nästan ett år sedan den senaste konfliktdagen, påpekar Henrik Kristensen.

– För vår del har vi lagt konflikten bakom oss, säger han.

Under året som har gått har APM Terminals arbetat mycket för att skapa stabilitet i hamnen. Bland annat har de anlitat ett bemanningsföretag för att kunna få en större flexibilitet att möta kundernas behov både kapacitets- och tidsmässigt. Henrik Kristensens förhoppning är att det ska göra att fler och fler kunder återigen kommer tillbaka till hamnen efter att ha tvingats välja andra transportvägar på grund av den långa konflikten.

– Vi har en större stabilitet nu, som kunderna redan har börjat märka, säger Henrik Kristensen.

– Nu kan vi erbjuda kunderna service på alla de tider som behövs. Vi kunde till och med erbjuda kunder som önskade service den 1 maj. Det tror jag inte har hänt någon gång innan i Göteborgs hamns historia.

Märkbar framtidstro

Henrik Kristensens framtidstro är märkbar. Han understryker att hamnen har stor kapacitet, inte minst tack vare de investeringar i infrastruktur, automatisering och digitalisering som har gjorts på senare år. Han menar att på mycket kort sikt skulle containerterminalen kunna fördubbla sin kapacitet.

– På containerterminalen upplever vi inte att vi har en konflikt. Som jag sa – vi har lagt den bakom oss och alla våra medarbetare satsar nu på att ge kunderna större flexibilitet.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-06-13 - 11:21  #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten