Logo
Logo
Nyhet18 september 2020 - 11:09

Anställd stal alkohol – kunde inte sägas upp

Den anställde togs på bar gärning när han lastade bilen full med varor stulna från arbetsgivaren. Men det lokala facket ville inte godkänna uppsägningen. ”De krävde att vi skulle ta tillbaka polisanmälan”, säger företagaren Kjell-Arne Edvinsson.

Kjell-Arne Edvinsson och ett bagage fullt med flaskor
”Att komma undan med sitt beteende på en arbetsplats gör med all sannolikhet att det fortsätter på nästa. Det blir inget incitament att ändra sig”, säger företagaren Kjell-Arne Edvinsson, som vid mer än ett tillfälle har varit med om att en uppsägning av personliga skäl har omvandlats till arbetsbrist, för att det lokala fackförbundet har krävt det.Foto: TT + Stina Bengtsson

LAS fungerar – om lagtexten läses ordentligt. Det menar Kjell-Arne Edvinsson, egen företagare i IT-branschen och sedan många år företagskonsult med Karlstad som bas.

– Problemet är att facket har tolkningsföreträde, trots att lagen är ömsesidigt skriven med båda parternas intresse i främsta rummet. I sin tur gör det att hur en förhandling tolkas och avlöper beror helt på inställningen från den ombudsman och det fack som sitter på andra sidan bordet, säger han och tar ett självupplevt exempel.

Det aktuella restaurang- och konferensföretaget tog en av de anställda på bar gärning en natt när han lastade den egna bilen full med alkohol stulen i företagets lager. Det blev polisanmälan. Den följdes direkt av en uppsägning av personliga skäl eftersom förtroendet var helt förbrukat och det fanns ett tydligt exempel på ”saklig grund” som lagen föreskriver. Men när uppsägningen skulle slutförhandlas satte sig det lokala facket på tvären.

– De krävde att vi skulle ta tillbaka polisanmälan, ändra till uppsägning på grund av arbetsbrist och betala ut tre månadslöner. Annars hotade en tvist i tingsrätten, något som skulle kosta än mer än de tre månadslönerna, berättar Kjell-Arne Edvinsson.

Tolkningar ställer till problem

Begreppet ”uppsägning av personliga skäl” har blivit något av ett rött skynke för fackföreningsrörelsen, på lokalplanet såväl som på riksplanet där det blivit en het fråga i de pågående förhandlingarna om en modernisering av LAS som just nu pågår.

– Trots att lagen klart och tydligt beskriver vad som gäller gör tolkningarna – och tolkningsföreträdet – att det i princip är omöjligt att använda det.

Istället har en praxis utvecklats sig där de uppsägningar som trots allt måste ske, alltså många gånger sker under täckmanteln ”arbetsbrist”. Det visar svaren från en rad arbetsgivare som Arbetsmarknadsnytt har talat med.

– Då rundar man hela problemet och det görs med fackets goda minne. Jag har själv suttit i en rad förhandlingar som slutat i det beslutet. Problemet är att det egentligen är ett svek mot den person det handlar om. Att komma undan med sitt beteende på en arbetsplats gör med all sannolikhet att det fortsätter på nästa. Det blir inget incitament att ändra sig, fortsätter Kjell-Arne Edvinsson.

Kräver noggrann dokumentation

En uppsägning av personliga skäl kräver en mycket noggrann skriftlig dokumentation av de problem som finns på arbetsplatsen. De ska göras under tid och helst stödjas av andra anställda på arbetsplatsen. Sedan ska de presenteras för den person det gäller som i sin tur kvitterar att han eller hon tagit emot det.

– Däremot behöver de inte kvittera att de tagit till sig innehållet, säger Kjell-Arne Edvinsson.

Trots en sådan dokumentation, tillsammans med återkommande samtal med den berörda personen, kan frågan ändå i slutänden hamna i en låsning – om argumentet personliga skäl används. Ärendet blir då en tvist och hamnar i tingsrätten. I det läget har processen inte bara tröttat ut de inblandade utan börjar nu också bli ekonomiskt kännbart för företaget.

Kjell-Arne Edvinsson tar ett annat, självupplevt exempel, ett fall där en anställd skötte sitt jobb utan anmärkning men mobbade sina kollegor. Det skapade en dålig stämning och otrivsel på arbetsplatsen som ledde till att några anställda hann säga upp sig innan företagsledningen förstod vad som pågick. Trots detta blev de inte av med den anställde. Fackets ombudsman förstod situationen men konstaterade krasst att det inte fanns något bra sätt att hantera en fyrkantig lagstiftning på.

– Det hade kostat oss tio till tolv månadslöner att göra oss av med personen så det hela blev spiken i kistan. Vi var helt utmattade och valde istället att sälja verksamheten. Ett litet företag har inte de ekonomiska och personella muskler som ett större företag har för att lösa såna här tvister.

Kan få ekonomiska bekymmer

Det är framför allt de mindre företagen som kan få stora ekonomiska bekymmer – eller renat av tvingas i konkurs – när hanteringen av LAS inte fungerar. Därför är det inte underligt att det är bland dem som önskan om en modernisering av lagen ligger högst upp på önskelistan, särskilt när det gäller frågan om uppsägning av personliga skäl.

– Jag skulle säga att i företag med 10–15 anställda är det sällsynt med personer som jag brukar kalla ”bråkstakar”. Men i lite större organisationer, över 20, är det problem med en av tio anställda.

Nu pågår förhandlingarna mellan parterna om bland annat det som tagit upp och som kan komma att moderniseras, anpassas till verkligheten. Hur tror du att det går?
– Lite tillspetsat kan sägas att det egentligen inte krävs större ingrepp, om lagen bara tillämpas som den är skriven. Och att vi slutar att använda den mot allt sunt förnuft och den verklighet som råder på arbetsmarknaden.

– Å andra sidan är jag pessimistisk, särskilt om det inte går i lås utan att frågan hamnar på politikernas bord. Då kan det gå illa. Våra politiker har länge haft en extremt dålig insikt i hur företag fungerar och verkar på marknaden.

Men varför har begreppet ”personliga skäl” blivit så laddat?
– Det är en väldigt bra fråga och jag har egentligen inget svar på den annat än att det blivit en symbolfråga. Däremot vet jag att motståndet leder till att mindre företag i det längsta drar sig för att anställa. Varje anställning innebär en risk, både socialt och ekonomiskt.

– Det svenska näringslivet består av allt fler mindre företag. Då kan vi inte ha förhandlingssituationer som kör stenhårt och ekonomiska krav utan alla proportioner som hotar hela företagets existens.

#LAS#Svenska modellen#Fackligt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist