Logo
Logo
Nyhet3 juli 2018 - 18:07

Annie Lööf är beredd att lagstifta om inträdesjobb

Hon inledde sin partiledarkarriär med en djup kris. Olyckskorparna kraxade om att hennes parti skulle försvinna från den svenska politiska spelplanen. Men på bara några år har Annie Lööfs förtroendesiffror stigit från botten till toppen och partiet ser ut att gå mot sitt bästa valresultat på flera decennier. Arbetsmarknadsnytt har frågat Centerpartiets partiledare hur hon ser på integrationen, kompetenskrisen och strejkrätten.

Annie Lööf, Centerpartiet
Foto: Sören Andersson

Hon kommer skyndande från ett möte och ska strax iväg på nästa. Annie Lööfs program under Almedalsveckan är tajtare än de flestas, till och med tajtare än övriga partiledares, säger hon. På en bänk i Almedalen hinner hon dock sitta ner med Arbetsmarknadsnytt en stund.

Sverige står mitt i en stor integrationsutmaning. Ett av Centerpartiets förslag är något de kallar inträdesjobb, där de vill att fack och arbetsgivare ska komma överens för att nyanlända snabbt ska komma i arbete. Etableringsjobben, den befintliga överenskommelsen mellan fack, arbetsgivare och regeringen, menar Centerpartiet är otillräckligt.

– Jag tycker det är bra att parterna har tagit ett ansvar, där man faktiskt från fackens sida erkänner att kostnaden spelar roll för hur många jobb som skapas. Det är alltså i grunden bra, men däremot finns det vissa delar som behöver förändras för att det ska fungera på arbetsmarknaden.

”Integrationen är en av vår tids stora ödesfrågor. Då behöver vi ha ett enkelt system som fungerar i verkligheten.”

Alla ska med

En sådan del, menar Annie Lööf, är att företag som inte omfattas av kollektivavtal ska vara med.

– Det är över 180 000 företag, säger hon.

– Integrationen är en av vår tids stora ödesfrågor. Då behöver vi ha ett enkelt system som fungerar i verkligheten och där alla företag får vara en del.

Vill att parterna gör upp

När Arbetsmarknadsnytt tidigare i år träffade Ebba Busch Thor sa hon att hon ville riva upp etableringsjobben. Ulf Kristersson var beredd att förhandla vidare. Annie Lööf menar att när, för hon säger när, en ny alliansregering är på plats i höst, så bör den så snart som möjligt sätta sig ner med arbetsmarknadens parter för att hitta en lösning som fungerar.

Men hon säger också att om parterna inte kommer överens på ett sätt som partiet inte är nöjt med, så vill Centerpartiet lagstifta om inträdesjobb.

Är det rimligt att politiker lägger sig i den svenska modellen?

– Centerpartiet vill ha mindre lagstiftning på arbetsmarknadsområdet. Vi vill till exempel reformera LAS. Vi tror inte på lagstadgade minimilöner. Men Sverige är sämst i EU på andelen enkla jobb samtidigt som vi ser att så många utrikes födda utan utbildning står utan jobb. Där behöver vi göra förändringar i etableringsprocessen, vi behöver ha fokus på mer utbildning, vi behöver matcha fler människor mot jobb genom att göra om Arbetsförmedlingen i grunden. Men vi behöver också möjliggöra för något som liknar lärlingsanställningar. Och då är vi beredda att lagstifta om en ny anställningsform – inte lagstifta om minimilöner.

– Men jag vill gärna att parterna gör upp. Det hade varit det bästa.

”När man har en god samverkan mellan kommuner och näringsliv så får man en bättre integration.”

Företagen är motorn

Annie Lööf är, som bekant för de flesta, uppvuxen i Värnamo. Både Värnamo och flera av grannkommunerna, inte minst Gnosjö har lyckats väl med integrationen av utrikes födda.

Vad kan Sverige lära av Värnamo och grannkommunerna?

– Att företagen är motorn i integrationen. När man har en god samverkan mellan kommuner och näringsliv så får man en bättre integration.

– Det är företagen och industrin hemma som har varit motorn i att skapa praktikplatser, fasta anställningar. Kan kommunerna komplettera med bra SFI-undervisning, men också med bra matchning så blir det bättre integration.

Fler ska få förmedla jobb

Centerpartiet vill lägga ner Arbetsförmedlingen och införa något som de kallar arbetsförmedlarpeng. Partiet vill att många olika aktörer ska få möjlighet att förmedla jobb. Betalningen, arbetsförmedlarpengen, ska ske när personer har fått varaktiga arbeten.

– Arbetsförmedlingen fungerar inte idag. Den saknar förtroende från allmänheten och näringslivet. Vi tror på att fler privata och ideella aktörer skulle göra det här jobbet bättre.

Hon exemplifierar med att liknande reformer har gjorts i Tyskland, Nederländerna och Australien.

”Arbetsförmedlingen fungerar inte idag. Den saknar förtroende från allmänheten och näringslivet.”

– Vi har arbetat nära Svenskt Näringsliv för att få till en bättre matchning och därmed en bättre kompetensförsörjning, säger Annie Lööf.

Vill se bättre möjligheter till omställning

Samtidigt som Sverige har den stora integrationsutmaningen, pågår också den största kompetenskrisen på mycket länge. Frågan om kompetensförsörjningen är en av de absolut viktigaste frågorna för företag inom i stort sett alla branscher.

Annie Lööf vill se bättre möjligheter till omställning i arbetslivet, som hon menar ska leda till såväl bättre integration som till fler jobb.

Annie Lööf, Centerpartiet
Foto: Sören Andersson

– Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen nu. Arbetsmarknaden är föränderlig. Vi måste jobba med omställning hela yrkeslivet.

Skräddarsydda YH-kurser

Hon vill ge människor möjlighet till att ta CSN-lån högre upp i åldrarna och göra det möjligt att bygga upp yrkeshögskola i hela landet. Inte minst vill hon se att YH-kurser skräddarsys efter näringslivets behov.

– Men det handlar också om att skapa förberedande kurser för att sänka trösklarna för att gå eftergymnasiala utbildningar.

Lärlingsprogram

Återigen exemplifierar hon med Tyskland och menar att Sverige behöver forma riktiga lärlingssystem.

– Där har Carl Bennet dragit igång ett omfattande arbete, som jag verkligen ställer mig bakom helhjärtat.

Hon syftar på programmet Svenskt Gymnasielärling, där industrimagnaten Carl Bennet tagit initiativ för ett lärlingssystem där skolan ska komma närmare näringslivet.

– Centerpartiet vill ha lärlingsråd runt om i landet för att få fart på lärlingsutbildningar.

– Kompetensförsörjningen är så bred för det handlar ju både om gymnasiets koppling till arbetsmarknaden och högskolor och universitets samverkan med näringslivet. För mig handlar det just om att utbildning och skola måste leda till jobb.

Kräver proportionalitet

Nyligen kom arbetsmarknadens parter överens om ett förslag till förändring i strejkrätten. Bakgrunden är den konflikt som har pågått i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet har genomfört ett antal konfliktåtgärder, trots att det redan finns ett kollektivavtal i hamnen. Parternas förslag går ut på att det inte längre ska vara möjligt att genomföra konflikter mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal.

Innan överenskommelsen blev offentlig gick Annie Lööf ut och krävde större åtgärder, bland annat kring proportionalitet.

Hur ser hon då på den överenskommelse som parterna har gjort?

– Det är bra att parterna har kommit framåt. Det visar styrkan i den svenska modellen och samförståndet på svensk arbetsmarknad när det verkligen gäller.

– Det var helt nödvändigt att hitta en lösning här. Det har lamslagit svensk industri och den svenska modellen under alltför lång tid. Men det finns ytterligare delar som inte täcks av den här överenskommelsen.

Inväntar remissvaren

Annie Lööf menar att det handlar om små och medelstora företag som drabbas av oproportionerliga blockader och andra stridsåtgärder. Centerpartiet vill se över möjligheten till en proportionalitetsprincip för när det ska gå att använda stridsåtgärder och inte.

Hon vill inte säga om Centerpartiet är beredda att rösta ja till parternas förslag eller inte.

– Vi får se vad remissinstanserna säger, säger Annie Lööf.

Fyra snabba

Trump eller Obama?

”Obama. Trumps ledarskap är skadligt för handeln, för exporten och för svenskt och europeiskt näringsliv.”

Sjöstedt eller Åkesson?

Låååååång tystnad. Sedan säger hon: ”Jag tycker inte att jag kan välja mellan de två. Det är två ytterlighetspartier, det ena med rötterna i den riktigt röda socialismen och det andra som står för en främlingsfientlig och aggressiv nationalistisk populism som är skadlig för Sverige.”

Merkel eller Thatcher?

”Merkel. Hon betyder oerhört mycket för EU och Europas enighet just nu. Hon visar att står pall när det blåser. Hon är en modig och tuff ledare.”

IFK Värnamo (klubben där Annie Lööf själv har spelat i många år) vinner SM-guld eller Sverige vinner VM-guld?

Skratt. ”Sverige vinner VM-guld. Värnamo spelar inte i Allsvenskan.”

#Kompetensförsörjning#Integration#Kompetensförsörjning#Hamnkonflikten#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist