Europaparlamentet i Strasboug
Foto: TT

”Angeläget att hitta gemensam lagstiftning om sociala pelaren”

Publicerat av Henrik Sjögren

Sociala pelaren kommer att leda till kyrkogården för den svenska modellen, anser Almegas Tjänsteföretagen. Inte alls, menar LO, som ser den som ett nödvändigt ben för att få EU-samarbetet att fungera fullt ut. Vågorna gick höga då pelaren diskuterades vid ett seminarium.

Ylva Johansson

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Stefan Koskinen

Stefan Koskinen, Almega.

Linda Larsson, LO

Linda Larsson, LO.

Foto:

Nu har det gått ett år sedan EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, tillsammans med statsminister Stefan Löfven, bjöd in till det sociala toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg. Det var då EU:s sociala pelare undertecknades – som rör sociala rättigheter, framförallt kring arbetsvillkor och socialt skydd.

Vad har hänt ett år efter undertecknandet? Europaparlamentarikern Maria João Rodrigues från portugisiska Socialistpartiet inbjöds den 16 november till Europahuset för att sammanfatta sina intryck samt att diskutera implementeringen med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. I ett efterföljande panelsamtal fick även arbetsmarknadens parter komma till tals.

Förhandlingar pågår

Just nu pågår förhandlingar i Europaparlamentet om flera av de lagförslagen inom den sociala pelaren. Det rör framförallt arbetsvillkor, balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och samordning av de sociala trygghetssystemen.

– Jag vill understryka att Sverige är ett föredöme för hur arbetsmarknaden ska fungera, där dialogen mellan arbetsmarknadens parter fungerar bra. Jag har själv kommit till Sverige många gånger för att få inspiration. Men vi behöver ändå en gemensam europeisk lagstiftning med hänsyn till övriga länder i Europa, som inte har lika välfungerande arbetsmarknad, sa Maria João Rodrigues.

Hon menade även att den kommande digitaliseringen kommer att innebära stora förändringar som är svåra att förutspå på arbetsmarknaden.

– Det ökar angelägenheten att hitta gemensam lagstiftning för att undvika dumpning vad gäller arbetsvillkor och löner, sa hon.

”Sociala pelaren bör vara skarp”

Ylva Johansson hävdade att den sociala pelaren kommer att kunna fylla en viktig funktion för den samlade europeiska arbetsmarknaden. Men hon påpekade även det värdefulla i den svenska modellen – där viktiga komponenter inte bör äventyras.

– Vi har en viktig tradition av att inte reglera arbetsmarknaden med lag. Och så länge det är möjligt bör det fortsätta så. Detta är frågor vi arbetar med just nu. Det finns en oro över att parterna vingklipps i frågan om att avgöra villkoren på arbetsmarknaden i Sverige.

– Den sociala pelaren bör vara skarp, men inte stelbent, sa Ylva Johansson.

Tror inte att parlamentet har förstått

Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen, är dock kritisk till den sociala pelaren. Han ser det som slutet för en modell som har tjänat Sverige väl i över ett sekel.

– Att lagstifta om arbetsmarknaden från EU-nivå ser jag som vägen till kyrkogården för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Jag tror inte parlamentet till fullo har förstått fördelarna med vår modell. Den ger ett starkt skydd för arbetarna samtidigt som den ger utrymme för stor flexibilitet för arbetsgivarna.

LO välkomnar

Från LO:s håll deltog Linda Larsson, utredare vid enheten för avtalsfrågor. Hon berättade om LO:s linje, som välkomnar sociala pelaren samtidigt som de manar till viss försiktighet kring alltför långtgående lagstiftning.  

­– Just frågan om sociala rättigheter var benet som saknades i EU-samarbetet. Vi hade redan marknaden. Men idén om EU:s inre marknad fungerar inte fullt ut om man inte också införlivar de sociala rättigheterna och grundläggande principer om arbetsvillkor, sa Linda Larsson.

Men enligt Stefan Koskinen är den viktigaste uppgiften för EU är konkurrenskraften. Det är företagen som skapar de förutsättningar som välfärdssystemen kan byggas på.

– Vi har sett en utveckling där sociala rättigheter tenderar att åsidosätta frågan om konkurrenskraftiga företag. Inom Almega är vi mycket positiva till EU ur ett marknadsperspektiv. Utan konkurrenskraftiga företag kan vi inte bygga vår välfärd. Först därefter kan vi koncentrera oss på arbetstagarnas rättigheter, sa Stefan Koskinen.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2018-11-19 - 16:32  #Politik