Logo
Logo
Nyhet17 september 2020 - 10:09

Anders Borg: Så ska Sverige klara sig i en förändrad omvärld

Den uppskjutna avtalsrörelsen är igång igen. Vem ska då vara lönesättande, industrin som tidigare eller de branscher som drabbats extra hårt av pandemin? ”Jag tror på Industriavtalet och märket. Det är produktionstillväxten som definierar vad vi kan ta ut”, säger tidigare finansministern Anders Borg.

Vi har stora ärr på ekonomin som finns kvar även efter krisen, säger tidigare finansministern Anders Borg.Foto: TT

Covid-19 satte stopp för löneförhandlingarna för tre miljoner löntagare som skulle ha inletts under våren. Samtidigt har pandemin också förändrat förutsättningarna för den avtalsrörelse som nu drar igång igen och buden från parterna är inledningsvis långt från varandra: Ett märke på tre procents ökning eller krav på inga kostnadsökningar alls. Men det är inte enbart den svenska verkligheten som spelar in. Ett litet, exportberoende och samtidigt konkurrensutsatt land som Sverige är i hög grad beroende av vad som sker i omvärlden och där världsekonomin har utsatts för en chock. Det menade Anders Borg, tidigare finansminister och nu senior rådgivare hos Rud Pedersen, när han i dagarna deltog i ett seminarium anordnat av Teknikföretagen.

– Världsekonomin har fallit med 3–4 procent i år. Sedan har vi sett att både konsumtionen och arbetsmarknaderna världen över har återhämtat sig bättre än förväntat. Däremot går det sämre än vad vi hade hoppats på när det gäller produktion, investeringar och handel. Lägg till ett svagt banksystem så sammantaget har vi stora ärr på ekonomin som finns kvar även efter krisen, sa han.

Återhämtningen kommer att ta tid

Att skadorna på stannar kvar under flera år, var samtliga deltagare i webbinariet överens om. Återhämtningen av tappet på cirka 20 procent i den svenska industriproduktionen blir trög, kanske når den inte ända fram utan planar ut vid 90 – 95 procent. Hur det går påverkas bland annat av osäkerheten om en andra våg av smittspridning men också av internationella frågor som Brexit, presidentvalet i USA och handelskriget mellan USA och Kina.

– Dessutom, vid sidan av den geopolitiska osäkerheten, har vi de stora teknologiska skiften som pågår just nu, robotiseringen och digitaliseringen tillsammans med klimatdebatten. Riskerna för konkurrenskraften är betydande, fortsatte Anders Borg.

Den återhämtning som sker ska också först hämta in det som förlorats under det gångna halvåret, först efter det kan tillväxten återupptas. Det som då får direkt bäring på avtalsrörelsen är om företagen börjar skära i sina investeringar och att produktivitet sackar efter, något som i sin tur påverkar företagens möjlighet att konkurrera internationellt. Och det i ett läge när Sverige också måste satsa på framtiden, efter krisen, menade Anders Borg.

– Den akuta frågan just nu är att stötta efterfrågan och där har regeringen lyssnat på näringslivet och infört hyggligt avvägda åtgärder. Det som bekymrar mig är att vi måste satsa mer på utbildning, forskning, infrastruktur. En radikal förbättring av entreprenörsklimatet och spetsteknologin vore det logiska nu. Vi behöver ingenjörer i stora skaror.

Tror på märket

I en omvärld där återhämtningen går långsamt och konkurrensen hårdnar ska nu de nya lönenivåerna sättas. Liksom tidigare är det industriavtalet från 1997 som styr nivåerna och vilka löneökningar som företagen och ekonomin tål. Samtidigt finns röster från olika delar av arbetsmarknaden, bland annat vårdsektorn, som menar att de anställda där har tagit ett stort ansvar för pandemin och därför ska ha mer än vad märket kan ge. Det är ett resonemang som Anders Borg inte håller med om:

– Jag tror på industriavtalet och märket. Det är produktionstillväxten som definierar vad vi kan ta ut, sa han och fortsatte:

– Vad gäller vårdsektorn så behövs det där ett kompetenslyft. Om kommuner och landsting tillsammans med fack och arbetsgivare utvecklar ett kompetenslyft, så att deras problem blir lösta. Inte genom att slå sönder märket utan att helt enkelt ha en löneglidning.

”Måste besinna oss”

Riskerna för en långsam och tidskrävande återhämtning, tillsammans med en återhållsamhet i avtalsförhandlingarna var det genomgående temat under webbinariet.

– Vi måste besinna oss och inse i vilken konjunkturfas vi befinner oss och agera därefter, sa Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, höll med.

– Det är mycket måttliga kostnadsökningar i våra konkurrentländer och det är det vi ska förhålla oss till. Vi får inte prisa ut oss som vi gjorde efter finanskrisen när det försvann 80 000 industrijobb. Då hade vi en mycket högre kostnadsutveckling jämfört med våra konkurrentländer.

– Vi behöver ett kostnadsläge som tillåter svensk industri att vara konkurrenskraftig. Kompetensförsörjning, skatter och regelverk som är konkurrenskraftiga. Vi ska inte lägga på oss egna skatter och restriktioner som inte finns i konkurrentländerna. Det gäller miljöområdet och alla möjliga områden.

Anders Borg igen:

– Världen ser annorlunda ut när vi är ute ur krisen. I Kina har inte tillväxten droppat utan de räknar med ett par procents tillväxt i år och 8 – 9 procent nästa år. Det gör att Kina och den delen av världen tar ett stort steg framåt.

– Det är i den förändrade världen som svensk industri ska vinna i en morgondag.

#Avtalsrörelse#Lönebildning#Anders Borg#Carl Eckerdal#Livsmedelsföretagen#Mats Kinnwall#Teknikföretagen#Svenska modellen#Coronakrisen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist