Logo
Logo
Nyhet29 november 2018 - 11:11

Anders Borg: Reformer kräver bred politisk enighet

Stockholm är nästan bäst i Europa på kunskapsintensiva jobb. Men för att behålla positionen krävs en rad reformer. Att göra om fritids till en läxverkstad kan vara en del av lösningen, menar Anders Borg, före detta finansminister.

Nima Sanandaji, Anders Borg, Ylva Johansson
Nima Sanandaji, Anders Borg och Ylva Johansson.Foto: Sören Andersson + TT

Stockholm placerar sig på tredje plats när det gäller kunskapsintensiva jobb. Det visar den nya rapporten The Geography of Europe's Brain Business Jobs som presenterades på ett seminarium arrangerat av Stockholms Handelskammare nyligen.

– Stockholm är Europas dolda Silicon Valley, men det är inget vi kan ta för givet. Den nya konkurrensen som kommer från framförallt Central- och Östeuropa är väldigt stark och påtaglig, sa rapportens författare Nima Sanandaji på seminariet.

Toppar listan gör Bratislava följt av Oxford och sen Stockholm. Nima Sanandaji menar att det finns en rad konkreta åtgärder som måste göras för att Stockholm ska kunna behålla sin position.

– Vi måste se över kostnaderna för arbetskraft, lösa bostadsbristen och lyfta upp kunskapsintensiva yrken, sa han och fortsatte:

– Vi har en bra arbetsplatskultur som vi drar nytta av och Stockholm är en vacker och rolig stad. Det vi måste lösa är de hårda värdena som att satsa på kunskapsintensiva utbildningar, bostadsmarknaden och infrastrukturen. I konkurrensen ser vi stora nackdelar med höga kostnaderna, höga skatter och stora svårigheterna i att få tag på någonstans att bo.

Stora problem med utbildning

Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister i övergångsregeringen, ser att det finns stora problem som inte har hanterats under den senaste mandatperioden.

– Det handlar framförallt om infrastrukturen, bostadsmarknaden och kompetensförsörjningen, sa hon.

– Vi har stora problem med att vi inte vi inte utbildar till de yrken där vi har brister.

Ylva Johansson menar att Sverige måste locka fler att komma hit för att underlätta för företagen.

– Vi borde inte ta hit arbetskraftsinvandrare där vi redan har arbetskraft som är kvalificerad. Men vi måste göra det lättare för de som är kvalificerade och som företagen är i behov av.

Hon menar även att det i dagsläget satsas ”på tok för lite på utbildning” och att styrningen och resurstilldelningen borde ses över.

– Vi behöver utbilda på alla nivåer. Och vi måste vi se till att anpassa utbildningssektorn till de behov som finns i näringslivet. En stor del av syftet med att utbilda människor är att försörja svensk arbetsmarknad med rätt kompetens, sa Ylva Johansson.

Hon lyfte fram reformer av studiestödssystemet, möjligheter till vidareutbildningar för de som redan finns på arbetsmarknaden samt att minska gapet mellan utbildning och jobb som centrala för att lösa utmaningarna inom utbildningssektorn.

En av Europas mest dynamiska startupsektorer

Tidigare finansministern, numera styrelseproffset, Anders Borg anser att Stockholm har en av Europas mest dynamiska startupsektorer vilket gör det intressant för investerare.

– Den svenska modellen är en välfärdsstat som är införstådd med frihandeln. Men det som är väldigt glädjande är att vi nu även börjar få ett bra startupklimat. Sverige står starkt när det gäller innovation men det finns fortfarande utmaningar, sa han.

Arvsskatten, bolagsskatten och personaloptioner är tre reformer som Anders Borg lyfter fram som bra.

– Men det finns fler saker att göra. Till exempel måste vi se över expertskatten och skattesystemets felbalans mellan arbete och kapital.

Krävs mer matte

Att satsa på matematik kommer att bli avgörande framöver, menar både Anders Borg och Ylva Johansson.

– Vi måste bygga upp den matematiska kompetensen. Därför måste vi våga satsa på våra tekniska högskolor och tidigare på matematik, sa Anders Borg.

Han menar att vi undervisar mindre jämfört med andra länder.

– Vi har långa sommarlov och korta skoldagar. Utöver det har vi fritids. Fritids borde göras om till en läxverkstad och vi skulle förmodligen behöva ha matematikundervisning en timma om dagen upp till högstadiet, sa Anders Borg.

Både Ylva Johansson och Anders Borg vill se breda politiska överenskommelser för att kunna möta utmaningarna inom bostadsmarknaden, integrationen och den svenska konkurrenskraften.

– Vi har i många år varit i behov av stora skattereformer, sa Ylva Johansson.

– Jag skulle önska att de som nu är aktiva i regeringsbildningen skulle se Sveriges problem som utgångspunkt och försöka komma överens. De reformer som behövs tar decennier att genomföra och då måste vi ha breda politiska överenskommelser, sa Anders Borg.

Fotnot: I en tidigare version av artikeln stod det att Anders Borg ville göra om förskolor till läxverkstad. Det är fel. Det är fritids han föreslår ska göras om.

Nationer i topp

1. Schweiz

2. Sverige

3. Luxemburg

4. Holland

5. Storbritannien

6. Danmark

7. Tyskland

8. Irland

9. Island

10. Norge

Regioner i topp

1. Bratislava

2. Oxford

3. Stockholm

4. Prag

5. Paris

6. London

7. Hamburg

8. Köpenhamn

9. Oberbayern

10. Utrecht

#Kompetensförsörjning#Politik#Utbildning#Kompetensförsörjning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist