Försäkringskassan
Foto: Jessica Gow/TT

Andelen försäkrad arbetsinkomst minskar

Publicerat av TT

Den del av arbetsinkomsten som är försäkrad i socialförsäkringen har minskat över tid, enligt en analys från Försäkringskassan. Kompensationsnivåerna blir lägre för allt fler eftersom löneutvecklingen är starkare än inflationstakten som styr prisbasbeloppet och inkomsttaken.

Sedan början av 2000-talet har andelen personer med arbetsinkomst över inkomsttaket för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning ökat från 30 till över 50 procent bland män och 10 till över 30 procent bland kvinnor.

Rapporten visar också att två tredjedelar av kvinnorna och knappt hälften av männen har hela inkomsten sjukpenningförsäkrad.

TT

Publicerad av TT den 2020-06-16 - 07:51  #Sjukskrivningar #Lön