Logo
Logo
Nyhet30 oktober 2019 - 14:10

Almega: Regeringens plan snedvrider konkurrensen

Kommunerna kan komma att ta över delar av krisande Arbetsförmedlingens uppdrag. Regeringen tillsätter nu en utredning för att se över om det är juridiskt möjligt, skriver TT. Men från arbetsgivarhåll får förslaget hård kritik. "Effektiviteten försämras", säger Almegas Andreas Åström.

Arbetsmarknadsnminister Eva Nordmark (S) och Andreas Åström, chef för påverkan och kommunikation på Almega
Arbetsmarknadsnminister Eva Nordmark (S) och Andreas Åström, chef för påverkan och kommunikation på AlmegaFoto: TT + Almega

Kaoset på Arbetsförmedlingen (AF), som präglats av personalflykt och problem för myndigheten att utföra sitt uppdrag, har fått många kommuner och deras företrädare att reagera kraftfullt och efterlysa åtgärder från regeringen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) svarar nu på detta genom att öppna för att kommunerna själva ska få bli arbetsförmedlare. Hon tillsätter en utredning för att ta reda på vad som är görbart i den frågan, skriver hon i en debattartikel i Dagens Nyheter, en nyhet som ska presenteras på onsdagen..

– Jag har mött många kommunpolitiker som känner oro, säger hon till TT.

Sedan AF har beslutat att stänga över 130 kontor runt om i landet, har enligt Nordmark många kommunansvariga undrat:

– Kan vi bidra med att vara utförare, får vi det? Och där finns en massa juridiska frågetecken som vi vill klargöra med den här utredningen.

Är det tillåtet?

Utredningen ska alltså titta på om det är tillåtet för kommunerna att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett valfrihetssystem, eller att under en begränsad tid erbjuda hjälp- och stödinsatser för arbetslösa om det inte finns några privata utförare på plats.

– Många har ju med rätta ställt sig frågan, vad händer då om det inte utvecklas ett sånt här system med många olika tjänster i alla kommuner i hela landet, säger Nordmark.

Men en utredning dröjer och många kritiker av hur regeringen hanterat AF:s upplösning kräver snabba åtgärder. Några sådana konkreta åtgärder kommer inte nu, men Normarks budskap är tydligt – att AF fortsatt måste finnas i hela landet på något vis, även om kontoret försvinner, i form av samverkan med kommunen, statens servicecenter eller andra samarbeten.

– Arbetsförmedlingen kan inte lämna walk-over. Arbetsförmedlingen ska säkerställa närvaro i hela landet, säger hon.

Stor otålighet

Huruvida belackarna blir imponerad av en ny utredning återstår att se.

– Jag tror att många kommuner välkomnar den här utredningen, säger Nordmark.

Otåligheten är stor. Den nya Arbetsförmedlingen ska vara på plats först 2021.

TT: Räcker det här?
– I mitt ansvar som statråd och ansvarig för arbetsmarknadspolitiken gäller det att tydliggöra ramarna för det fortsatta arbetet. Det handar om närvaro i hela landet, att tjänster ska finnas tillgängliga i hela landet. Det handlar det om att se över kommunernas roll i det här.

Förlorat år

Arbetslösheten är på väg upp och personalläget på AF riskerar att bli ännu sämre det närmaste halvåret när ännu fler anställda är på väg bort. Ordning och reda, inte ha för bråttom, är Nordmarks budskap framåt.

TT: Riskerar inte 2020 att bli ett förlorat år?
– Det skulle inte jag säga, säger Nordmark och nämner personalen på arbetsförmedlingarna som gör ett väldigt viktigt och bra jobb.

– Vi får inte kasta ut barnet med badvattnet. Nu gäller ordning och reda.

Vill se fler fristående aktörer

Andreas Åström är chef för påverkan och kommunikation på Almega. Han ser med oro på att kommunerna skulle få ett utökat uppdrag kring arbetsförmedling.

– För det första är risken uppenbar att konkurrensen snedvrids om kommunerna med skattemedel i ryggen kliver in på matchningsarenan. För det andra försämras effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken om ansvarsfördelningen suddas ut mellan stat och kommun, säger han.

Han vill istället att fler privata förmedlingar ska få möjlighet att bidra till matchningen.

– Människor som står utanför arbetsmarknaden är i stort behov av att vi får ett väl fungerande system för jobbförmedling. Fristående aktörer har bättre kontakter med företagen och om de tillåts ta över hela matchningen kommer fler arbetssökande att få ett jobb, avslutar Andreas Åström.

#Arbetsförmedlingen#Politik#Arbetslöshet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist