Teknikbild
Foto: Jurek Holzer / TT

Almega: För lite fokus på konkurrenskraft

Publicerat av Jakob Stenberg

Det var för lite fokus på företagens konkurrenskraft i den gångna avtalsrörelsen, enligt Patrik Eidfelt, förhandlingschef på Almega. Märket hamnade för högt och konfliktvapnet användes för lättvindigt, betonar han. ”Givetvis respekterar vi rätten att använda konflikt, men vi måste se över regelverket. Det är otroligt viktigt med någon form av proportionalitet”, säger han.

Patrik Eidfelt, förhandlingschef på Almega, har haft en längre avtalsrörelse än de flesta. När avtalen var påskrivna för de flesta sektorer under våren, fortsatte avtalsrörelsen 2016 för Almega. Innan nästa avtalsrörelse påbörjas återstår en del arbete under hösten, men Eidfelt kan ändå sammanfatta förhandlingarna under det gångna året.

– Märket landade lite högt, det upplever jag är den allmänna bilden från arbetsgivarsidan. Det var för mycket fokus på inflationsmålet och för lite fokus på hur vi stärker företagens konkurrenskraft. För vår del var det mycket varsel och en del konflikter, säger Patrik Eidfelt.

Konflikterna var både skadliga för kollektivavtalsmodellen och för relationen till Almegas medlemsföretag, enligt Eidfelt. Arbetsgivarorganisationen organiserar närmare 11 000 tjänsteföretag.

– En konflikt är ett misslyckande för alla parter. Det river upp djupa sår och företaget hamnar i konflikt med sina anställda. Effekterna märks ofta även när konflikten inte hinner bryta ut.

I likhet med flera röster på arbetsgivarsidan efterfrågar Almega någon form av proportionalitet i konfliktreglerna. Mats Åkerlind , förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, efterlyste nyligen reformer av reglerna för sympatiåtgärder.

– Dagens allt för generösa konfliktregler kräver att facket respekterar dem och att konflikt är den sista åtgärden efter att man har försökt allt annat under en längre tid. Då det inte lär ske är det nödvändigt att reformera framförallt reglerna för sympatiåtgärder och att införa proportionalitetsregler likt flertalet andra länder, sade Mats Åkerlind.

Patrik Eidfelt är inne på samma spår.

– Givetvis respekterar vi rätten att använda konflikt, men vi måste se över regelverket. Det är otroligt viktigt med någon form av proportionalitet och det aktualiserades under den gångna avtalsrörelsen. Det är också en fråga om samhällsfarlighet och där borde det finnas någon form av regelverk. Sympativarsel är otroligt besvärligt för våra medlemsföretag.

Under början av året lyftes diskussionen om fler sektorer bör vara med och sätta märket . Både handeln och tjänstesektorn nämndes som tänkbara branscher att inkluderas i märkessättandet . Förra hösten presenterade chefekonomerna på Almega, Unionen, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen en rapport som visade att den konkurrensutsatta delen av tjänstesektorn på sikt skulle kunna vara med och sätta märket. Enligt rapporten är 64 procent av leverantörerna till industrin leverantörer av tjänster.

– Ja, jag tycker ju att det vore naturligt att den konkurrensutsatta tjänstesektorn på sikt var med och satte märket. Givetvis ska man då också ställa upp på industriavtalets olika principer. Underleverantörer till industrin, oavsett om de levererar varor eller tjänster, är direkt eller indirekt konkurrensutsatta, sade Lars Jagrén, Unionens chefsekonom, i ett uttalande.

Patrik Eidfelt instämmer i beskrivningen.

– Det är en klok diskussion. Hittills har vi inte riktigt hittat formerna för det, men det skulle på sikt kunna öka legitimiteten ytterligare. Många av våra tjänsteföretag är i allra högsta grad internationellt konkurrensutsatta.

Blir det då någon förhandlingspaus efter nästa avtalsrörelse? De allra flesta avtalen sträcker sig över ett år, något som från flera håll har beskrivits som problematiskt.

– Jag hoppas att vi kan teckna längre avtal. Med kortare avtal tenderar det att bli ganska innehållslöst och enbart handla om löneavtal. Vi har ett hårt tryck från våra företag att utveckla våra kollektivavtal så att de både följer med och stödjer den utveckling som sker inom tjänstesektorn. Av det skälet upplever vi att att det finns en stor efterfrågan bland tjänsteföretagen för längre avtal, säger Patrik Eidfelt.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2016-10-20 - 16:43  #Avtalsrörelse #Konflikt