AMN_JS1
Foto: Sören Andersson / TT

Allt fler kvinnor i mansdominerade yrken

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar. Minskningen beror på att allt fler kvinnor har tagit plats i mansdominerade yrken och vice versa. Yrket är den enskilt största orsaken bakom löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det visar en ny rapport från statliga Medlingsinstitutet.

Sedan 2005 har löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat med 3,1 procentenheter. Mellan 2013 och 2014 minskade löneskillnaden med 0,2 procent till 13,2 procent. Medlingsinstitutets analys visar att yrke förklarar den största delen av löneskillnaden mellan kvinnor och män. De minskade löneskillnaderna beror till största delen på att arbetsmarknaden blir allt mindre könssegregerad. Det har blivit allt vanligare att kvinnor jobbar i mansdominerade branscher och vice versa.

– Att könsfördelningen börjat jämnas ut på arbetsmarknaden kan leda till en fortsatt utveckling mot minskad löneskillnad mellan könen, säger Claes Stråth, Medlingsinstitutets generaldirektör.

Medlingsinstitutet har också granskat om avtalens konstruktion har spelat någon roll för löneskillnaderna, till exempel det finns en skillnad om lönebildningen har skett centralt eller lokalt. Inte heller avtalens konstruktion verkar vara avgörande för löneutvecklingen. Det är större skillnader inom avtalskonstruktionerna än mellan dem, enligt Medlingsinstitutet.

Publicerad av Redaktör den 2015-06-17 - 19:42  #Jämställdhet