Industribilden
Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Allt fler avtal inom märket

Publicerat av Daniel Mellwing

Handeln var tidigt ute och tecknade avtal inom industrins märke. När hotell- och restaurangstrejken blåstes av igår kväll kom ytterligare ett avtal som följer märket på plats. ”Samtliga avtal som fack och arbetsgivare kommit överens om under den pågående avtalsrörelsen har landat på 6,5 procent på tre år”, säger Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.

Perioden innan Industriavtalets tillkomst 1997 präglades av oreda i lönebildningen. Kostnadsökningarna i Sverige drog i väg, lönekuverten fylldes av luft och konkurrenskraften gentemot omvärlden försämrades. Att Industriavtalet har spelat en nyckelroll för att reda upp situationen är de flesta överens om.

Modellen där industrin går först och normerar för övriga avtalsområden har dock satts på prov i årets avtalsrörelse. Inte minst var Hotell- och restaurangfacket, med LO i ryggen, beredda att ta till konfliktvapnet för yrkanden som översteg sju procent på tre år, det vill säga över industrins märke på 6,5 procent. HRF menade att LO:s satsning på de som tjänar under 24 000 kronor i månaden skulle läggas ovanpå märket, vilket Visita starkt motsatte sig.

Men hittills har modellen klarat prövningarna.

Hotell- och restaurangstrejken blåstes av i sista stund, och avtalet hamnade inom märkets kostnadstak. Avtalet innebär att utgående löner höjs med totalt 1 650 kronor över tre år. Eftersom löneökningen motsvarar runt sju procent har HRF fått betala genom andra förändringar inom kollektivavtalet som är av värde för arbetsgivarna. Nyckelordet är motvaluta. Bland annat kommer ingångslönerna endast att höjas med 80 procent av utgående löner och avtalet innehåller även möjlighet till prövotid för visstidsanställningar.

– Det är glädjande att ytterligare ett löneavtal har landat inom märket, den av industrin satta kostnadsnormen om 6,5 procent på tre år. Arbetsgivarna inom Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF, har tagit ansvar för Sverige genom att respektera märket, kommenterade Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.

Det är inte bara hotell- och restaurangbranschen som har tecknat avtal inom märket. Exempelvis har fackförbunden Unionen, IF Metall, Livs, GS, Sveriges ingenjörer, Handels och Pappers alla ingått avtal inom kostnadsramen. Även för tjänstemän på byggsidan har avtal träffats på märket.

På handelns område nåddes en överenskommelse bara några dagar efter industrins avtal. Precis som på hotell-och restaurangområdet skedde en byteshandel, eftersom Handels totala yrkanden låg över 6,5 procent. Genom andra värdefulla förändringar för arbetsgivarna hamnade avtalsvärdet inom ramen. Den största framgången för Svensk Handel var att ett nytt Lager- och E-handelsavtal kom på plats. Ett moderniserat avtal har efterfrågats i flera år från arbetsgivarsidan, inte minst för att kunna hänga med i digitaliseringens framfart.

– Det tidigare avtalet hade sitt ursprung i 1930-talet och det har en ju hänt en del sedan dess. Verkligheten är en annan idag. Arbetstiderna i det tidigare avtalet var så hårt reglerade att det var svårt att bedriva en konkurrensmässig verksamhet, sade Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel, vid tillfället.

Även om industrinormeringen än så länge håller är det en bit kvar att vandra. Inte minst har förbunden inom 6F tidigare ifrågasatt att industrin ensamma ska sätta normen för vad samhället tål för löneökningstakt. Och förra årets avtalsrörelse är fortfarande färsk i minnet. 6F krävde mer än andra vilket bland annat resulterade i en kostsam byggstrejk. Peter Jeppsson betonar att märket måste fortsätta respekteras.

– Samtliga avtal som fack och arbetsgivare kommit överens om under den pågående avtalsrörelsen har landat på 6,5 procent på tre år. Jag utgår från att de LO-förbund som har kvar att teckna avtal fortsätter att respektera märket och ta ansvar för en väl fungerande lönebildning och ytterst jobb och företagande i Sverige, säger han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-04-19 - 18:43  #Avtalsrörelse