Mattias Lewrén, vd på Accenture Sverige
Foto: Accenture + Mostphotos

Accentures vd: Dags att politiken hänger med i utvecklingen

Publicerat av Anna Rennéus Guthrie

Politikerna behöver snabba upp takten kring teknikutveckling och kompetensförsörjning. Det menar Mattias Lewrén, Sverige-vd för Accenture. Han är oroad över att Sveriges konkurrenskraft drabbas av oförståelse och långa ledtider hos dem som stiftar lagarna.

Accenture är ett globalt konsultbolag med 482 000 anställda i 120 länder. I Sverige arbetar drygt 1300 konsulter. Eller med vd:s egna ord: ”vi är nog större än vad de flesta tror i Sverige”.

Nyligen kom nyheten att Accenture köper it-teknikbolaget Northstream. Steget att knyta mer kompetens inom ”internet of things”* och 5G närmare sig på den svenska marknaden, är naturligt förklarar Lewrén och beskriver det som att hela näringslivet nu ”gått från snacksstadiet till att börja göra”.

– Nästa tre till fem år kommer det här att ta mer fart. Merparten av värdeskapandet kommande år kommer att ske genom digitaliseringen, säger han. 

Det är framförallt de allra största företagen i Sverige som Accenture jobbar med. Bland de vanligaste utmaningarna som kunderna tar hjälp av konsultbolaget med handlar om vad de ska fokusera på.

– Företagen vill ha hjälp med att ta reda på vad de ska satsa på. Att välja vad de ska göra och inte göra. Och samtidigt hjälp med att öka tempot och driva på sin organisation.

– Hittills har det när det gäller internet of things, 5G, AI – det som nästa teknikskifte består av – handlat mycket om tester och pilotprojekt. Om en enstaka pilot går fel på ett företag är det inte så stor förlust, men nu när man börjar ge sig på kärnverksamheten med en högre precision och tempo, då går risken upp och det är här vi kommer in.

Enorm efterfrågan på teknikspecialister

Mattias Lewrén menar att det finns en enorm efterfrågan i Sverige på kommunikationslösningsexperter som kan 5G och internet of things liksom mjukvaruarkitekter, bland annat. 

– Det är långa ledtider att få fram folk som har verklig expertis. 

Var finns kompetensen?
– Den finns väldigt mycket i Baltikum, Östeuropa och Indien. Där har man byggt upp kompetensen och ingenjörskonsten. En stor del av leveranserna till Sverige kommer därifrån.

Accenture, liksom andra företag, rekryterar ofta spetskompetens utomlands ifrån. Oron finns att det kan bli dyrare i framtiden. Regeringen har tidigare lagt ett förslag om utvidgad beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige, även frågan i nuläget inte drivs aktivt.

Vad skulle det betyda för er verksamhet?
– Det blir marigare i alla fall på kort sikt. Eftersom det inte finns all den kompetens som behövs i Sverige.

– Fler behöver utbildas, säger Mattias Lewrén på frågan om hur Sverige kan hantera kompetensbristen på längre sikt.

Självbilden att vi har kommit så långt vad gäller teknikutveckling och digitalisering, hur väl stämmer den? Du har tillbringat många år i Asien – hur är Sverigebilden i öst?
– Man är imponerad av svensk företagsamhet och att det finns så många svenska företag som är internationellt verksamma. Koreanerna och japanerna tycker ju inte att vi ligger mer i teknisk framkant än de, men de undrar ”hur fasen har ni kunnat spotta fram så många framgångsrika företag i ett så litet land?”

Vad är ditt svar på det?
Att vi just är ett litet land. I Tyskland räcker det att vara ett tyskt företag verksamt inom landets gränser, marknaden är tillräckligt stor. Men för oss här i Sverige gäller det att skala sin verksamhet för att vara konkurrenskraftig.

– Det ligger i vårt arv att vi måste ut! Det är något vi inte får förlora.

Efterlyser aggressiv politik

Var befinner sig Sverige i ett globalt sammanhang sett till konkurrensmöjligheter inför det teknikskifte som vi står inför med 5G och AI?
– Jag är inte orolig över medvetenheten. Den finns i styrelser och hos företagsledarna. Inte heller är jag orolig över viljan att förändra, för även den finns. Men kompetensförsörjningen och tempot i omställningstakten oroar mig mycket.

När det gäller 5G pekar Mattias Lewrén på vikten av att balansen mellan efterfrågan och utbudet hålls i schack.

– Man måste fråga sig: är det värdeskapande eller värdeförstörande? Behöver vi till exempel 5G i våra fabriker?

Kan det finnas andra alternativ än 5G menar du?
– Det är takten jag är osäker på.  Det är rimligt att man håller samma takt mellan utbudet och efterfrågan, annars kommer det inte fungera bra.

Vad är det som gör att det är svårt?
– Man måste kunna räkna hem de investeringar som görs.  Även om pengar är hyfsat billiga i dag så sitter företagen med sin balansräkning och väger för- och nackdelar.

Vad kan politiken göra när det gäller teknikutvecklingen?
– De kan vara lite mer aggressiva och driva på. Det är bra om de går före. De har en stor arsenal av saker de kan göra: pengar, lagstiftning och inte minst uppmuntran. Signalerna är viktiga. Kan man se till att fler utbildas inom de här spetsområdena, ja, då hade jag blivit lycklig.

– Vad som behövs nu är en ”sense of urgency”, sammanfattar Mattias Lewrén.

*Internet of things, IoT, står för Sakernas internet, det vill säga vardagsföremål som hushållsapparater, maskiner och annat med inbyggd elektronik och internetuppkoppling. Genom det kan sakerna styra styras eller utbyta data över internet.

Anna Rennéus Guthrie

Publicerad av Anna Rennéus Guthrie den 2019-08-29 - 13:49  #Kompetensförsörjning