A-kassorna sitter på dubbla stolar
Foto: Mostphotos

A-kassorna får myndighetskritik – sitter på dubbla stolar

Publicerat av Anders Carlsson

Arbetslöshetskassan ska vara fristående från fack och andra organisationer. Så är dock inte alltid fallet, visar en rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Men den kritik mot sammanblandning av fack och a-kassa som finns i rapporten, tar a-kassorna med ro: Kritiken är IAF:s problem, menar en företrädare för Kommunal.

Arbetslöshetsersättningen har historiska anor i Sverige. När systemet växte fram i slutet av 1800-talet var det i fackföreningarnas regi. Men 1935 tog staten tagit över ansvaret och med det infördes bestämmelsen att a-kassorna ska vara en helt fristående myndighetsutövning, utan koppling till fack eller andra organisationer.

Men det är en ordning som haft svårt att få fullt genomslag i praktiken.

Klara lagbrott

Under årens lopp har granskningar av bland andra JO visat att facken fortsatt tar del i kassornas arbetsuppgifter, vilket är ett klart brott mot lagen.

I en ny rapport från tillsynsmyndigheten IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, visar det sig att sammanblandningen och de dubbla stolarna fortsatt är ett problem. En enkät skickades ut till samtliga 27 erkända a-kassor och sedan specialstuderades åtta av dem. IAF kunde då konstatera att det fortfarande finns samarbeten och kopplingar som riskerar att sudda ut gränserna mellan facken och a-kassorna.

”Det finns risk att kassorna överlåter myndighetsutövningen”, skriver IAF i rapporten.

Fem a-kassor får nedslag

Bland de kassor som IAF har närgranskat har Kommunals a-kassa fått regelrätt kritik medan andra har fått påpekanden eller anmärkningar, en mildare form av kritik. De olika nedslagen handlade om:

  • Kommunals a-kassa: Medlemmarna i facket har bättre villkor än de som enbart är med i a-kassan, vilket kan räknas som en positiv särbehandling.
  • Handels a-kassa: Avgiften till a-kassan betalas in till facket, som sedan skickar den vidare. Det ger en koppling till facket som medlemmarna i kassan inte har valt.
  • Fastighets a-kassa: Har personer anställda och avlönade som värvar medlemmar till Fastighetsanställdas förbund. Inte tillåtet enligt lagen.
  • Livs a-kassa: Ansökan till a-kassan görs på samma blankett som en ansökan till facket. Otydlighet och sammanblandning.
  • Metalls a-kassa: Är involverade i facket IF Metalls medlemsvärvning genom att anlita ett telemarketingföretag. Inte tillåtet i lagen.

Ifrågasätter myndighetens tolkning av lagen

IAF konstaterar att ett flertal a-kassor aktivt medverkar i medlemsvärvning åt ett fackförbund trots att det är förbjudet. Men Olle Åkerlund, kassaföreståndare på IF Metalls a-kassa håller inte med om myndighetens tolkning av lagen.

– Nej, vi har en annan uppfattning än IAF om vad lagen tillåter. Det är alltid bättre för den enskilde om de också är med i facket. Det snabbar på ärendet om alla handlingar är rätt från början, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

IF Metall och a-kassan delar även lokaler och Olle Åkerlund menar att kassan inte skulle klara all handläggning om det inte hade hjälp av facket. Att det är detsamma som att sitta på två stolar, tycker han inte.

– Vi har inga problem att hålla isär de två verksamheterna, men närheten oss emellan behöver vi, säger han.

Lättsam inställning till rapporten

Än mer lättsam inställning till IAF:s rapport har Per Holmström, styrelseordförande för Kommunals a-kassa. Där gäller kritiken att kassan positivt särbehandlar de som är medlemmar i både facket och a-kassan med bättre förmåner.

– IAF tycker att det är ett problem, men jag tycker inte att det är ett problem. Problemet är att IAF har haft synpunkter på det, säger han i en intervju med tidningen Kommunalarbetaren.

Har ett halvår på sig

Det är dock en inställning som inte håller i längden. Efter att rapporten publicerades har kassorna ett drygt halvår på sig, fram till mitten av januari nästa år, att åtgärda bristerna och rapportera in det till IAF.

Peter Ekborg IAF

Peter Ekborg, generaldirektör på IAF, höjer ett varningens finger till a-kassorna.

– Det kan ses som att vi är inne på ett känsligt område men vår uppgift är att höja ett varningens finger när vi upptäcker brister i verksamheterna. Sedan är de tvungna att göra något åt det som vi har påtalat och rapportera in det till oss. Och det är mycket ovanligt att det inte sker, säger Peter Ekborg, generaldirektör på IAF.

Om det trots allt inträffar har IAF tre möjligheter att öka trycket. En erinran, ett föreläggande och i ett riktigt allvarligt läge kan IAF dra in statsbidraget, vilket för en till cirka 75 procent skattebetald verksamhet vore detsamma som ett stopp. De olika åtgärderna kan användas var för sig och är inte nödvändigtvis en eskalerande påtryckning.

Påbörjade åtgärder

De ifrågasatta a-kassorna har också börjat göra något åt de brister som IAF har påpekat. Livs a-kassa har tagit fram en separat blankett för den som enbart vill vara med i kassan. Kommunals a-kassa, som fick den allvarligaste kritiken, ”jobbar med frågan i styrelsen”, enligt föreståndaren Helena Wågberg som också konstaterar att ”många fack blev griniga av kritiken från IAF”.

– Naturligtvis ska vi göra saker så att det blir rätt och riktigt. Sedan GDPR infördes har vi också slutat att värva medlemmar till facket.

Fortsätter bevaka

Att det, trots att det är drygt 80 år sedan separationen, fortfarande uppstår sammanblandning av fackliga intressen i kassornas verksamhet, beror till stor del på just historien, att det var fackföreningsrörelsen som inledningsvis hade det fulla ansvaret. Peter Ekborg pekar också på att det har blivit bättre med åren, bristerna minskar. Ingen av de företrädare för kassorna som Arbetsmarknadsnytt har talat med vill trots allt ha en återgång till tiden när a-kassor ägdes av facken.

Men så länge det finns minsta misstanke om dubbla stolar och i förlängningen av det, tydliga jävssituationer, så kommer IAF att fortsätta bevaka kassorna och facket.

– Det är inte osannolikt att vi återkommer med nya granskningar av hur a-kassorna arbetar, säger Peter Ekborg.

Arbetsmarknadsnytt har också försökt att få en kommentar från Fastighetsanställdas förbund och Handelsanställdas förbund, men ingen av dem har återkommit.

Om IAF

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är en statlig förvaltningsmyndighet som lyder under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndigheten har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Detta görs genom bland annat tillsyn av arbetslöshetskassorna.

Myndigheten har ungefär 75 medarbetare och dess högsta chef är generaldirektören.

Läs IAF:s rapport Kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisation.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2018-10-11 - 11:29  #Arbetslöshet